6°C

35
Powietrze
Dobre powietrze.

PM1: 13.40
PM25: 20.71 (82,84%)
PM10: 21.64 (43,28%)
Temperatura: 6.01°C
Ciśnienie: 1017.17 hPa
Wilgotność: 100.00%

Dane z 19.04.2021 04:50, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

"Prawo które nie służy narodowi to jest bezprawie"

2365 postów
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Sobota, 13 marca 2021 16:25:03
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Włodzimierz Wróbel
„Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpi do Sądu Najwyższego o zgodę na jego (s. Tulei) przymusowe doprowadzenie." (za onet.pl)
Kodeks postępowania karnego nie zna czegoś takiego jak "przymusowe doprowadzenie", więc pewnie chodziło o "zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie" z art. 247 par. 1 k.p.k.
W sprawie sędziego brak jest zgody sądu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (czego wymaga art. 181 Konstytucji RP), bo stosowną decyzję wydała wyłącznie Izba Dyscyplinarna, która sądem nie jest.
Niezależnie od tego należy stwierdzić, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, Izba ta nie ma kompetencji do udzielania zgody na zatrzymanie (przymusowe doprowadzenie) sędziego. Art. 27 tej ustawy przewiduje, że "Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy (...) 1a) o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów".
Zatrzymanie (przymusowe doprowadzenie) to nie jest tymczasowe aresztowanie. A zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej to nie to samo co zgoda na zatrzymanie - (por. uchwała SN z dnia 12.09.2006, SNO 40/06)
W związku z tym, jeżeli już ów Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpi ze stosownym wnioskiem do Sądu Najwyższego, to sprawa musi trafić do Izby Karnej SN, do której właściwości należą "sprawy rozpoznawane na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks postępowania karnego" - art. 24 ustawy o SN. A kwestia zatrzymania w sprawie karnej regulowana jest właśnie przez przepisy tego Kodeksu.
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Sobota, 13 marca 2021 16:26:22
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Mamy najnowszy międzynarodowy raport

No gdzie są teraz ci mądrale symetryści, którzy dyktatorskie zapędy Kaczyńskiego traktowali z przymrużeniem oka? Gdzie są ci szydercy drwiący z KODu, który z pasją bronił Trybunału Konstytucyjnego? Gdzie są ci pożyteczni idioci, którzy niszczenie sądów i sędziów potraktowali jako reformę wymiaru sprawiedliwości? No gdzie?
Dyktatura w Polsce to nie fikcja, to brutalny fakt! https://oko.press/polska-stacza-sie-w-autokracje...
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Niedziela, 14 marca 2021 14:54:44
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
"Pierwszy prezes nie wykonał ciążącego na nim obowiązku ustawowego i nie przedłożył informacji o działalności Sądu Najwyższego w 2019 r. A termin na wykonanie tego obowiązku upłynął z końcem 2020 r." - wynika z opinii prawnej zleconej przez Kancelarię Senatu. Eksperci marszałka Senatu analizowali dokumenty przesłane w lutym przez Małgorzatę Manowską. I doszli do wniosku, że nie są informacją, o której mowa w ustawie o SN.
"Pierwszy Prezes przedstawia projekt informacji zgromadzeniu sędziów SN. Zgromadzenie rozpatruje projekt i przyjmuje informację" - mówi ustawa o SN. Tymczasem Małgorzata Manowska nie zwołała zgromadzenia, a sędziowie nie przyjęli informacji. "Należy więc uznać, że pierwszy prezes złożył Senatowi nie informację, ale projekt, który nie podlega rozpatrzeniu przez Senat" - informuje Kancelaria Senatu.
Jak podaje Gazeta Wyborcza do podobnych wniosków doszli także eksperci Kancelarii Sejmu. - Opracowano tam identyczną w konkluzjach opinię. Możliwe więc, że sprawozdania nie rozpatrzy ani Senat, gdzie rządzi opozycja, ani Sejm.
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Niedziela, 14 marca 2021 19:41:11
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sędzia Hofmański: Dzisiejsza Polska przyjęta do UE? Raczej niemożliwe
- Niezależny system sądownictwa to jeden z podstawowych warunków tego, by być członkiem unijnej wspólnoty. Polska dziś się do tej wspólnoty nie kwalifikuje - mówi w rozmowie z Onetem nowo wybrany prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, sędzia Piotr Hofmański - jedyny Polak orzekający w tym sądzie. Wskazuje, że każdego dnia rani go to, jak obserwuje "rujnowanie reputacji Polski".- Nikt z polskich władz mi wyboru na stanowisko prezydenta MTK nie pogratulował, ja tego zresztą nie oczekuję - mówi Onetowi sędzia Hofmański
Wskazuje, że w Polsce doszło do przejęcia znacznej części wymiaru sprawiedliwości przez polityków
To zaś, jak podkreśla prof. Hofmański, wskazuje że Polska staje się państwem autorytarnym i opresyjnym - na co wskazywać może choćby sposób traktowania osób protestujących po wyroku TK w sprawie aborcji
Zdaniem prof. Hofmańskiego decyzję w sprawie ewentualnego przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie sędziego Igora Tuleyi musi podjąć Izba Karna SN - w żadnym wypadku nie Izba Dyscyplinarna https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dzis...
Postów: 2984
Zolnierz
postów: 2984
Poniedziałek, 15 marca 2021 08:50:50
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Niezależny system sądownictwa to taki w ktorym- Rzeplinski, Gerdorf, Schetyna , Budka maszerują razem, ręka w rękę z Czytelnika na Wiejską.
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Poniedziałek, 15 marca 2021 09:14:23
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Niezależny system to taki że minister nie może karać sędziego za jego wyroki a prokuratura ściga przestępców z pisu a nie umarza ich sprawy i prezydent ulaskawia po prawomocnym wyroku a nie w trakcie postępowania
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Środa, 17 marca 2021 18:58:08
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zatrzymanie związkowców Inicjatywy Pracowniczej – nielegalne. Rzecznik wnosi o dyscyplinarki dla
podziel się tym na: twitter facebook
Sąd uznał za nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe zatrzymanie działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, którzy w październiku 2020 r. jechali do Warszawy na protest w sprawie aborcji
Według sądu nie było żadnych przesłanek do ich zatrzymania – policja twierdziła, że w ogóle nie doszło do zatrzymania w myśl przepisów
Prawo nakazuje policjantom działanie w granicach prawa i na jego podstawie oraz respektowanie godności ludzkiej i przestrzeganie praw człowieka
Dlatego wobec policjantów z tej sprawy istnieją ustawowe podstawy do pociągnięcia ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o to do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dzierżaka.

Zatrzymanie i działania RPO
RPO z własnej inicjatywy podjął działania w sprawie zatrzymania pięciorga działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, którzy 30 października 2020 r. jechali z Poznania do Warszawy, by wziąć udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny.

Wobec działaczy OZZIP policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego – siły fizycznej i kajdanek założonych z tyłu. Nie przekazano, jaka jest podstawa czynności ani informacji o przysługujących im uprawnieniach.

Po przewiezieniu do Komendy Powiatowej Policji w P. wszyscy zostali przeszukani i zbadani na zawartość alkoholu i narkotyków w organizmie. Po około trzech godzinach zostali zwolnieni, nie otrzymawszy protokołów zatrzymania ani wyjaśnień dotyczących podstaw faktycznych i prawnych czynności.

RPO wskazywał, że doszło do ingerencji funkcjonariuszy w jedno z konstytucyjnych praw - do wolności osobistej. Wymaga wnikliwego zbadania, czy czynności policjantów stanowiły pozbawienie wolności, o którym mowa w art. 41 Konstytucji. Konsekwencją może być naruszanie praw i wolności obywatelskich.

Odpowiedź KSP dla Rzecznika ograniczyła się do opisu stanu faktycznego i podstaw czynności funkcjonariuszy. Według KSP osoby te „nie były zatrzymane”.

- Twierdzenie, że osoby, wobec których podjęto interwencję, nie były zatrzymane, w sposób oczywisty nie odpowiada faktom – wskazał RPO Komendantowi Stołecznemu Policji. Jako zatrzymanie określa się bowiem formę przymusu polegającą na krótkotrwałym pozbawieniu wolności danej osoby. Rzecznik pytał też, do jakich poleceń policji nie stosowały się osoby, wobec których użyto środków przymusu bezpośredniego

Ocena sądu
26 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w P. rozpoznał zażalenie na to zatrzymanie. Orzekł prawomocnie, że czynności polegające na zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, a następnie pozbawieniu wolności poprzez przewiezienie do komendy - gdzie pozostawali przez kilka godzin nie mogąc samodzielnie, zgodnie ze swoją wolą decydować o miejscu swojego pobytu - stanowiły w istocie zatrzymanie. Zatrzymanie to sąd uznał za nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe.

W uzasadnieniu sąd wskazał na wiele nieprawidłowości, jakich dopuścili się funkcjonariusze. Nie ma bowiem żadnych przesłanek, by istniało uzasadnione przypuszczenie, że osoby te popełniły przestępstwo, a jednocześnie zachodziła obawa ich ucieczki lub ukrycia się albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też aby nie można było ustalić tożsamości zatrzymanych albo istniały przesłanki do przeprowadzenia przeciwko nim postępowania w trybie przyspieszonym lub też aby zatrzymane osoby stwarzały oczywiste i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia.

Ponadto sąd wskazał m.in. na: niesporządzenie protokołu zatrzymania, niepoinformowanie zatrzymanych o przyczynach zatrzymania i o przysługujących im prawach.

Jak podkreśla RPO, stwierdzenie przez sąd nielegalności, niezasadności i nieprawidłowości zatrzymania oraz skala nieprawidłowości czynności policjantów, uzasadnia dokonanie oceny postępowania funkcjonariuszy z punktu widzenia naruszenia zasad dyscypliny służbowej.

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej
Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej. Z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji wynika natomiast, że naruszenie dyscypliny służbowej polega na przekroczeniu uprawnień określonych w przepisach prawa. A to stwierdził już Sąd Rejonowy.

Orzeczenie to oznacza, że doszło do naruszenia wolności osobistej osób zatrzymanych określonej w art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, zaś interweniujący policjanci naruszyli fundamentalną w demokratycznym państwie prawa zasadę wyrażoną w art. 7 Konstytucji, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Zgodnie z ustawą o Policji policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. A funkcjonariusz ślubuje służyć wiernie Narodowi i chronić ustanowiony Konstytucją porządek prawny, który obejmuje również sferę konstytucyjnych wolności przysługujących jednostce. Niedopełnienie tego obowiązku wynikającego ze złożonego ślubowania stanowi także naruszenie dyscypliny służbowej.

W sprawie tej zachodzą więc ustawowe podstawy uzasadniające pociągnięcie funkcjonariuszy doo odpowiedzialności za popełnione przewinienia dyscyplinarne.

Rzecznik wnosi zatem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy z tej sprawy.

II.519.1590.2020
Post edytowany
Mińsk Mazowiecki Postów: 40804
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 40804
Piątek, 19 marca 2021 22:14:32
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 46248
kumak Środa, 17 marca 2021 • 18:58:08
-1
+
-
Zatrzymanie związkowców Inicjatywy Pracowniczej – nielegalne. Rzecznik wnosi o dyscyplinarki dla
podziel się tym na: twitter facebook

was gnido to już tak POjebało że nawet nie wiesz co i w jakim celu wklejasz
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Piątek, 19 marca 2021 22:22:59
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
nie zalinkowałwm artykułu a chodziło tylko o bezprawne działania polskiej policji celowo utrudniające przyjazdy na demonstracji do Warszawy https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-dyscyplinarki-d...
odszczekuj świrze
Mińsk Mazowiecki Postów: 40804
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 40804
Sobota, 20 marca 2021 08:08:37
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
zapomnieliście komuchu "podzielić się na "twitter facebook"
Mińsk Mazowiecki Postów: 40804
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 40804
Sobota, 20 marca 2021 08:23:27
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Opozycja przeciw społeczeństwu obywatelskiemu

https://dorzeczy.pl/kraj/176384/jurek-opozycja-prz...
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Sobota, 20 marca 2021 08:54:42
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
JASNE.. CHCECIE SWOJE KOBIETY BEZKARNIE ŁOMOTAĆ
Mińsk Mazowiecki Postów: 40804
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 40804
Sobota, 20 marca 2021 11:41:56
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
nie osądzaj komuchu innych własną miarą
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Sobota, 20 marca 2021 14:17:37
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,23762118,wyrok-p...
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-23/posel-pis...
https://strajk.eu/torun-posel-katolik-namowil-ko...
Mińsk Mazowiecki Postów: 40804
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 40804
Niedziela, 21 marca 2021 21:42:23
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
I N S T A N C J A

Patrzcie Państwo, napisałem ten felieton w maju 2012 roku, niemalże dziewięć lat temu. Zmieniła się władza. Prawicowa Dobra Zmiana, która od początku uznała naprawę systemu sprawiedliwości za swój priorytet, przez sześć lat rządów ledwie tknęła Kastę, ten bolszewicki monolit.

Władza sądownicza, jak kpiła ze sprawiedliwości i gardziła obywatelami, czyni to nadal. Na dodatek ma dziś wsparcie bolszewickiej Brukseli.

Państwo bez sądów jest kulawe. Ile jeszcze czasu potrzeba, by stworzyć prawdziwą trzecią władzę?

Gdy całe to gangsterstwo, ta mafia w czarnych pelerynach w końcu padnie, bo padnie, bo musi upaść, to pierwszym zadaniem będzie uczynienie, by powstała Instancja...Pisałem już niejednokrotnie, że jestem miłośnikiem dobrych kryminałów. Pewien jestem, że wielu z nas jest. Właśnie skończyłem „Kancelarię” Johna Grishama i zacząłem się zastanawiać nad wielką popularnością, bądź co bądź, dosyć schematycznej prozy tego autora. Grisham pokazuje nam amerykański świat prawniczy – sądy, adwokatów i nieprawdopodobne pozwy sądowe. Więc nie są to kryminały policyjne, ale właśnie sądowe i ostateczna rozprawa jest zwieńczeniem każdej opowieści. I to cieszy się tak wielką popularnością na całym świecie.

Bo sprawiedliwość, dzięki mądremu prawu i niezłomnym sędziom zawsze triumfuje.
Prości ludzie i nie tylko, właściciele domów, działek, czy tylko straganu, w imieniu prawa są krzywdzeni, okradani i niszczeni. To Grisham a rebours. Prawo i sędziowie nie gwarantują sprawiedliwości. Wprost przeciwnie – mogą człowieka zniszczyć.
Jednym z zasadniczych aspektów zdrowia psychicznego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Dobrze jest wiedzieć, że gdzieś jest jakaś tytułowa instancja, która, gdy dzieje się nam krzywda, na pewno nam pomoże. Jak w dzieciństwie, gdy chuligan z sąsiedniej ulicy chciał nam złoić skórę, to biegliśmy po tatę lub starszego brata. Dorośliśmy i takiego wsparcia nam zabrakło. Nie mamy na co liczyć. Kompletnie.
Jak się dowiedziałem od Grishama, w samym Chicago jest 40 tysięcy prawników. Mam nadzieję, a właściwie przekonanie, że wszyscy intensywnie pracują i mają dobre zarobki. Stąd wniosek, że mają klientów i ludzie ich potrzebują. Szukanie porady prawnej i pomocy prawnej w Polsce jest koszmarem.
Kim są polscy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci? Czym jest polskie sądownictwo i wymiar sprawiedliwości? Czy jest to instancja, na której może się wesprzeć skrzywdzony Polak? W żadnym wypadku. To moloch zainteresowany tylko samym sobą. Dzięki wypracowanemu przez lata systemowi korporacyjnemu i procedurach, które w żadnym wypadku nie mają prowadzić do szybkiego osiągnięcia sprawiedliwości, system prawny w Polsce, to bardzo podejrzana instytucja, raczej nie specjalnie godna zaufania przez Polaków. Kto tylko może, stara się ją omijać z daleka. Zupełnie odwrotnie niż u amerykańskiego autora bestsellerów, gdzie obywatel praktycznie z byle drobiazgiem zwraca się do adwokata. Dlaczego? Bo ma przekonanie, graniczące z pewnością, że znajdzie tam potrzebną pomoc. I 40 tysięcy prawników w Chicago ma pełne ręce roboty.
Ilu jest prawników w Polsce? Kim są sędziowie i adwokaci? To na nich właśnie liczymy, gdy dzieje się krzywda. Nie wiemy, nie znamy tego hermetycznego środowiska. Wydzwaniamy po znajomych, by dowiedzieć się czy znają dobrego adwokata od rozwodów. Czy dana kancelaria jest dobra. Czy można liczyć na sprawiedliwość u tego właśnie sędziego. Normalny obywatel nie ma o tym bladego pojęcia. Więcej, on temu systemowi nie ufa i się go boi. Często niestety bardzo słusznie.

System prawny, przez cały okres komunizmu, będąc elitarną korporacją na usługach władzy, taką pozostał. Z tą tylko różnicą, że teraz jest tej władzy największym wrogiem. Nie potrafił się przekształcić. Ba, on tego nie chce. Wszelkie próby reformatorów spełzły na niczym. Hermetyczna korporacja na usługach najmocniejszych i najbogatszych, wydaje się dla nich najlepszą przystanią życiową. Po co więc iść na niepewny chleb, zabiegać o klienta, negocjować honorarium w zależności od sukcesu w sądzie itd. To zbyt ryzykowne. I niesie za sobą tak znienawidzoną konkurencję w zawodzie.
Poza systemem sądowniczym powinno istnieć dodatkowo sporo pomocniczych instancji odwoławczych. Może ktoś jest w stanie podać mi choć jedną taką instytucję, gdzie spokojnie możemy się odwołać, gdy sprawiedliwość jest łamana, lub choćby zagrożona. Jakaś odwoławcza izba skarbowa, jakieś władne stowarzyszenie konsumentów, czy cokolwiek.
Jak powyżej napisałem, dla zdrowia psychicznego poczucie bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Czy możemy przydzwonić włamywacza patelnią w głowę, bo chcemy być bezpieczni we własnym domu? Nie, ręka nam zadrży, bo sąd może nas za to ukarać. Więc nawet we własnym domu nie możemy czuć się bezpieczni.

Grono przyjaciół lansuje szwajcarski ideał posiadania broni przez każdą rodzinę. Ja jestem sceptyczny właśnie z powodu obecnego systemu prawnego. Cóż z tego, że mam broń, jeżeli za jej sprawiedliwe użycie mogę pójść do więzienia. Parę lat temu pani, która na własnej posesji postrzeliła legalną bronią włamywacza miała grube nieprzyjemności.
Więc, gdy całe to gangsterstwo, ta polityczna mafia w końcu padnie, bo padnie, bo musi upaść, to pierwszym zadaniem będzie uczynienie, by powstała Instancja – system sądowniczo – prawny na usługach zwykłych ludzi, przeciwko władzy, przeciwko korupcji, urzędnikom i aparatowi.

To ma być, jak w dzieciństwie ojciec, albo starszy brat.


Ps. W jakim stopniu w tej naprawie III Władzy może pomóc wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, który to projekt już chyba jest przesądzony i gotowy do realizacji?


Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/jazgdyni/i-n-s-t-a-n-c-j-...

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :).
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Wtorek, 23 marca 2021 08:39:23
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sędzia Markiewicz pyta, pyta o legalność powołań sędziów przez neoKRS. On to robi w naszym imieniu, w imieniu narodu, który został pozbawiony prawa do niezawisłego sądu. To duża odwaga. Wiemy, że ziobrowska prokuratura mu nie odpuści.
Mińsk Mazowiecki Postów: 40804
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 40804
Wtorek, 23 marca 2021 09:41:01
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 46350
kumak Dziś, 58 min. temu
-1
+
-
Sędzia Markiewicz pyta, pyta o legalność powołań sędziów przez neoKRS. On to robi w naszym imieniu, w imieniu narodu...

normalnie się wzruszyłem, sędzia i to w imieniu narodu, niesamowite , kojarzy mi się ten zacny sędzia, przedtawiciel specjalnej, nadzwyczajnej kasty jeno z pewną panną Krysią :
Jeszcze jeden mazur dzisiaj

choć poranek świta -

czy pozwoli panna Krysia,

młody ułan pyta.

Jaka pyta, co za pyta,

komu pyta stoi?

Takiej pyty panna Krysia

wcale się nie boi.

Bo jedyne czego się boi,

to wodzireja grubego

co szybkim krokiem prowadzi

do rozwałki kraju naszego.
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Czwartek, 25 marca 2021 17:35:46
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Komentujecie polityczne artykuły Wyborczej? Możecie trafić za kratki na 2 lata.
Prokuratura w Płocku domaga się danych czytelników wyborcza.pl. Zarzuca im "znieważenie i poniżenie konstytucyjnego organu RP", czyli ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To już druga podobna sprawa w ostatnich dniach.
Śledztwo osobiście prowadzi Marcin Policiewicz, zastępca prokuratora rejonowego w Płocku. 24 marca napisał postanowienie, w którym żąda od Agory SA (wydawcy "Wyborczej") ujawnienia informacji identyfikujących pięcioro użytkowników wyborcza.pl.
Dane (nazwiska, numery IP, adresy) są mu potrzebne w związku z "dochodzeniem w sprawie poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – Ministra Sprawiedliwości poprzez umieszczenie pod artykułem opublikowanym w internetowym wydaniu >>Gazety Wyborczej>Niezależni prokuratorzy są zsyłani kilkaset kilometrów od domu za krytykę Ziobry
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Niedziela, 28 marca 2021 13:09:33
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Na dzisiejszej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro powiedział, że jeśli Marszałek Grodzki chce dowieść swojej niewinności powiniem stanąć przed Sądem. Dla przypomnienia zasadą prawa karnego jest to, że nikt nie musi udawadniać swojej niewinności tylko to jemu trzeba dowieść wine. Zatem są dwie możliwości, albo Ziobro dowiódł dlaczego nie zdał na aplikacje prokuratorską, albo zdradził swoje plany zmiany prawa, a jeśli tak to czarna dupa średniowiecza byłaby światłością przy tym co nas czeka. Miłego dnia
Żabodukt Postów: 47523
kumak
Żabodukt, postów: 47523
Niedziela, 28 marca 2021 21:15:08
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sędzia Maciej Nawacki, symbol PiS-owskich zmian w sądach chce, by nowa KRS zdyscyplinowała upomnieniem Sąd Najwyższy. Ma to być kara za przekazanie dziennikarzom informacji, że znany ze ścigania niezależnych sędziów Przemysław Radzik sam miał wyrok dyscyplinarny https://oko.press/sedzia-nawacki-atakuje-chce-ka...

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK