16°C

19
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 7.83
PM25: 11.43 (45,74%)
PM10: 13.72 (27,44%)
Temperatura: 16.20°C
Ciśnienie: 1007.43 hPa
Wilgotność: 72.50%

Dane z 20.10.2021 17:55, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

Zanim był chrzest

310 postów
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Sobota, 29 maja 2021 20:19:54
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Narodowe czytanie Biblii w Polsce.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Niedziela, 30 maja 2021 14:05:13
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
adminie bieszczadzki, bądź tak dobry i zlikwiduj to psudo forum historyczne ,
nie ma to nic wspólnego z historią a służy do powielania różnych bździn niejakiego kumaka

B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Niedziela, 30 maja 2021 14:07:49
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
człowiek człowiekowi kumakiem
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Niedziela, 30 maja 2021 14:12:46
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Poniedziałek, 31 maja 2021 17:49:52
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
HISTORIA POLOWAŃ NA CZAROWNICE
Długi tekst ale warto przeczytać, by poznać jaka była zapłata za tortury na niewiernych i Czarownicach.
CENNIK OPŁAT ZA TORTURY
Cennik usług został zatwierdzony przez Arcybiskupstwo Kolonii w 1757 r., Pomimo że, wcześniej już Arcybiskupstwo Kolonii przyznało głównemu katu stałe dochody roczne w wysokości osiemdziesięciu reichstalarów i dwudziestu alb oraz dwudziestu małdratów ziarna i czterech fur drewna, okazało się, te w trakcie wykonywania egzekucji i innych czynności z nimi związanych, a także już po ich wykonaniu, pojawia się tyle nieuzasadnionych i wygórowanych żądań zwrotu jakoby poniesionych dodatkowych kosztów, że stało się to poważnym obciążeniem dla Najwyższego Sądu Arcybiskupa Elektora. Z tej też przyczyny, aby położyć kres owym żądaniom, arcybiskupstwo zmuszone jest wydać następujące rozporządzenie, na mocy, którego dla każdej czynności kata ustala się należne wynagrodzenie, którego wysokość podana jest poniżej:
CENNIK: (ceny w reichstalarach i albach)
1. Za rozrywanie na ćwierci czterema końmi 5 rt. 26 a.
2. Za ćwiartowanie 4 rt.
3. Za sznur niezbędny do tego celu 1 rt.
4. Za rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku. Włączając w to cenę sznura, gwoździ i transportu 5 rt. 26 a.
5. Za ścięcie i spalenie na stosie, wraz z wszelkimi kosztami 5 rt. 26 a.
6. Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu 2 rt
7. Za uduszenie i spalenie na stosie 4 rt.
8. Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu 2 rt.
9. Za spalenie żywcem 4 rt.
10. Za sznur oraz przygotowanie i podpalenie stosu 2 rt.
11. Za łamanie kołem żywcem 4 rt.
12. Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego celu 2 rt.
13. Za zdjęcie ciała przytwierdzonego do koła 2 rt. 52 a.
14. Za samo ścięcie 2 rt. 52 a.
15. Za sznur niezbędny do tego celu oraz za chustę do przykrycia twarzy 1 rt.
16. Za wykopanie dołu i złożenie w nim ciała 1 rt. 26 a.
17. Za ścięcie i rozpięcie ciała na kole 4 rt.
18. Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego, a także za chustę 2 rt.
19. Za odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie; łącznie 3 rt. 26 a.
20. Za dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem 1 rt. 26 a.
21. Za niezbędne do tego sznur i chustę 1 rt. 26 a.
22. Za ścięcie i zatknięcie głowy na palu 3 rt. 26 a.
23. Za sznur i chustę niezbędne do tego 1 rt. 26 a.
24. Za ścięcie, rozpięcie ciała na kole i zatknięcie głowy na palu; łącznie 5 rt.
25. Za niezbędny do tego celu sznur, łańcuchy i chustę 2 rt.
26. Za powieszenie 2 rt. 52 a.
27. Za niezbędne do tego sznur, gwoździe i łańcuch 1 rt. 26 a.
28. Zanim rozpocznie się egzekucja: za szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, niezależnie od wyżej wspomnianej opłaty za powieszenie; każdorazowo 0 rt. 26 a.
29. Za całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem 5 rt.
30. Za sznur, szczypce i nóż używane zazwyczaj przy tej okazji 2 rt.
31. Za przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki 1 rt. 26 a.
32. Jeśli ktoś sam się powiesi, utopi lub w inny sposób pozbawi życia za jego odczepienie i przeniesienie, a także wykopanie dołu, w którym można złożyć zwłoki 2 rt.
33. Za wygnanie człowieka z miasta lub z kraju 0 rt. 52 a.
34. Za chłostę w więzieniu, wliczając w to rózgi 1 rt.
35. Za obicie 0 rt. 52 a.
36. Za postawienie pod pręgierzem 0 rt. 52 a.
37. Za postawienie pod pręgierzem i wychłostanie, wliczając w to sznur i rózgi. 1 rt. 26 a.
38. Za postawienie pod pręgierzem, napiętnowanie i wychłostanie, wliczając w to węgle, sznur i rózgi, a także maść używaną przy piętnowaniu 2 rt.
39. Za zbadanie więźnia po napiętnowaniu 0 rt. 20 a.
40. Za przystawienie drabiny do szubienicy, bez względu na to, czy tego samego dnia ma być powieszona tylko jedna, czy też więcej osób 2 rt.
WYNAGRODZENIE ZA TORTURY
41. Za wzbudzenie strachu poprzez okazanie narzędzi tortur 1 rt.
42. Za torturę pierwszego stopnia 1 rt. 26 a.
43. Za wyłamanie i zmiażdżenie kciuka 0 rt. 26 a.
44. Za torturę drugiego stopnia, włączając w to późniejsze nastawienie stawów oraz cenę maści, której się przy tym używa 2 rt. 26 a.
45. jeśli wszelako jakaś osoba zostanie jednocześnie poddana torturom obydwu stopni, kat ma otrzymać zapłatę za obydwa stopnie tortur, nastawianie stawów i maść, za co wszystko należy mu się 6 rt.
46. Za podróż i wydatki codziennie, za każdy dzień, wyłącznie jednak te dni, w czasie, których dokonuje on egzekucji lub torturuje, bez względu na to, czy za dni te ukarany będzie tylko jeden, czy też więcej przestępców 0 rt. 48 a.
47. Za wyżywienie dziennie 1 rt. 26 a.
48. Za każdego z pomocników dziennie 0 rt. 39 a.
49. Za wynajęcie konia wraz ze stajnią i obrokiem dla niego, opłata dzienna 1 rt. 16 a.
50. Jeśli tortury lub egzekucja odbywają się w Kolonii, kat winien otrzymać za wykonane czynności wynagrodzenie według powyższego cennika bez jakichkolwiek dodatków za koszta nadzwyczajne, takie jak podróż, diety, wyżywienie, siano i obrok dla konia, i winien być całkowicie usatysfakcjonowany wspomnianym wynagrodzeniem.
51. Kiedy dokonuje on egzekucji w Melaten i Deutz, otrzymuje dodatkową opłatę za siano dla konia i nic ponad to.
52. Jako, że punkty 16, 32 i 40 niniejszego rozporządzenia nakładają się na kompetencje grabarza, przeto grabarz powinien także otrzymywać stosowne wynagrodzenie.
53. Jeśli kat wykonywać będzie swoje rzemiosło dla tych, którzy są bezpośrednimi wasalami arcybiskupstwa lub wasalami tychże wasali, winien on otrzymać wynagrodzenie o jedną trzecią większe od podanego wyżej, a to z przyczyny, że nie dokładają się oni do rocznej pensji, jaka jest mu wypłacana.
54. Wasale owi mają obowiązek zatrudniać wyłącznie jego, w żadnym wypadku nikogo obcego, bez względu na to, jakiego rodzaju egzekucja ma być przeprowadzona.
55. Ponieważ uskarżano się wielokrotnie, że podczas egzekucji, którymi kieruje urzędnik arcybiskupstwa, kat ośmielał się żądać pewnych sum pieniężnych lub jako dodatku do obowiązujących opłat lub zamiast nich, praktyka ta, jako wyraźne nadużycie, ma się raz na zawsze skończyć. Z tego też względu nakazujemy, by wszyscy urzędnicy arcybiskupstwa trzymali się wyżej wymienionych zasad i płacili katu wyłącznie przewidziane niniejszym stawki i nic ponadto; mają oni także każdorazowo rozliczać się z nich i przedstawiać skarbowi arcybiskupa stosowne pokwitowania.
Dan w Bonn, 15 stycznia 1757 r.
Cytat z orzeczenia trzech biskupów sporządzonego dla papieża Juliusza III.
Hans Jürgen Wolf "Sünden der Kirche" - "Grzechy Kościoła"
Zaiste, nie pozostał już ani cień po apostolskiej nauce w naszym Kościele... Wprowadziliśmy inną naukę i dyscyplinę. Najważniejsze jest starać się o to, żeby nikomu nie pozwolono na czytanie z Ewangelii nawet odrobiny, zwłaszcza w języku ludowym. Starczy to trochę, co się na mszy odczytuje. Każdy, kto starannie rozważy, co dzieje się w Kościele i przyjrzy się temu z osobna, zobaczy, że nasza nauka różni się od tej z Ewangelii, a nawet, że jest jej przeciwna...
WZÓR ODEZWY ZACHĘCAJĄCEJ DO SKŁADANIA DONOSÓW NA CZAROWNICE
Ja, N., sędzia, czynie wiadomym wszystkim, którzy podlegają jurysdykcji sadu w N.N. jako poddani, ich krewni bądź ludzie w owym okręgu zamieszkujący, że do uszu moich doszły pogłoski i plotki, jakoby w okręgu podlegającym sądowi w N.N. przebywały pewne czarownice oraz inni im podobni, którzy z pomocą złego ducha potajemnie szkodzą i sprowadzają nieszczęścia zarówno na młodych, jak i starców, a także na trzodę i zbiory, trudniąc się takoż innymi rodzajami praktyk tajemnych i heretyckich. Z racji, przeto moich powinności, a także polecenia Boga Wszechmogącego i troski o jego cześć i chwałę, jako też i przez wzgląd na powinności, jakie nakłada na mnie wiara święta chrześcijańska, obowiązkiem moim jest ze wszech sił wykorzeniać i deptać ową heretycką nieprawość, toteż ogłaszam niniejszym, co następuje: I tak, pod groźbą najsroższych kar napominam wszystkich i każdego z osobna, a zwłaszcza tych, którzy podlegają jurysdykcji N.N., iżby w ciągu dwunastu wyznaczonych przeze mnie dni, z których cztery pierwsze przeznaczone są dla poddanych, cztery następne dla ich krewnych, ostatnie zaś cztery dla reszty mieszkańców, donieśli mi i powiadomili mnie, czy nikt z nich nie widział ani nie słyszał o osobach, o których wiadomo, ze są czarownicami, a także podejrzanych o uprawianie czarów bądź takich, o których panuje powszechna opinia, ze są czarownikami, innego rodzaju heretykami lub ludźmi parającymi się takimi praktykami, jak zadawanie zła innym ludziom, bydłu i zasiewom bądź szkodzenie dobru powszechnemu. Nikt też nie musi troszczyć się o dowiedzenie swoich oskarżeń ani obawiać, że w wypadku, gdyby okazały się niemożliwe do udowodnienia, zostanie on ukarany lub w inny sposób pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli jednak wyjdzie na jaw, ze ktoś był, jest lub w przyszłości będzie winien tego rodzaju uczynkom, poniesie on wszelką przepisaną za nie prawem karę. Co winno być znane wszystkim ku ich rozwadze i przestrodze?
Opatrzone moim podpisem.
W Polsce znajduje się tzw. "Kartoteka Procesów o Czary" przejęta w czasie II wojny światowej - prowadzili ją naziści z - do końca nie wiadomych celów. Obejmuje ona przypadki od IX wieku do początku lat wieku XX. Zgromadzono ponad 30.000, udokumentowanych przypadków oskarżeń o czary, w kartotekach podawano dane personalne, informacje o sytuacji rodzinnej, majątkowej i statucie społecznym ofiary, przebieg procesu, wyrok, stosowane tortury, zeznania, rodzaj egzekucji, nazwisko kata, oskarżyciela, sędziego, donosicieli, stanowisko miejscowego biskupa oraz informacje bibliograficzne i miejsce przechowywania dokumentów, na podstawie których sporządzono kartotekę. Kartoteka znajduje się prawdopodobnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Wtorek, 1 czerwca 2021 09:49:11
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
adminie bieszczadzki, bądź tak dobry i zlikwiduj to psudo forum historyczne ,
nie ma to nic wspólnego z historią a służy do powielania różnych bździn niejakiego kumaka

B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Wtorek, 1 czerwca 2021 11:01:38
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
E tam jedo poczęcie nie ma nic wspólnego z historią a od niego co prawda z pomyłką o siedem lat odliczamy liczbę lat.
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Środa, 2 czerwca 2021 09:43:52
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
JAK nie ma z historią jak ma .opłaty za tortury były.
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Środa, 2 czerwca 2021 10:57:42
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
"Zanim był chrzest" bałwanie z peryferii Mińska Mazowieckiego
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Środa, 2 czerwca 2021 14:48:08
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
A TAK TO WGLĄDAŁO GŁĄBIE
Post edytowany 2 razy
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Środa, 2 czerwca 2021 16:49:57
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
adminie ! zlikwiduj to forum , wstyd dla Mińska Mazowieckiego


B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Środa, 2 czerwca 2021 18:22:59
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
A co myślałeś że Słowianie to tak z radością witali Chrystusa- proces trwał 500 lat i był znaczony ogniem i mieczem. Jednym z powodów była dziesięcina którą trzeba było zapłacić biskupom https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historycz...
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Czwartek, 3 czerwca 2021 13:19:39
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Piątek, 4 czerwca 2021 23:34:43
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Tak naprawdę to prawie wszystkie pogańskie są teraz kościelnymi
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Sobota, 5 czerwca 2021 07:02:37
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 48761
kumak Piątek, 4 czerwca 2021 • 23:34:43
-1
+
-
Tak naprawdę to.......tylko jeden przygłup z mazgułowa wypisuje i wkleja te brednie

B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Sobota, 5 czerwca 2021 11:51:07
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
wątpisz to poproszę o argumenty
Mińsk Mazowiecki Postów: 44042
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44042
Sobota, 5 czerwca 2021 18:19:06
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
argument jest jeden

B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Sobota, 12 czerwca 2021 21:15:10
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Jedna, jedyna osada, zamieszkała przez nieugiętych Białorusinów, wciąż stawia opór...
i kultywuje przedchrześcijański obrzęd pochowania strzały. Zobaczcie, jak wygląda w XXI wieku. https://belsat.eu/pl/news/11-06-2021-pogrzeb-str...
Post edytowany
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Sobota, 12 czerwca 2021 21:39:10
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Arkona, był to słowiański gród, położony w północnej części wyspy Rugii w dzisiejszych Niemczech. We wczesnym, średniowieczu był to, główny obronny i religijny ośrodek zachodnio połabskiego plemienia Ranów.
Według badań archeologicznych najstarsze ślady osadnictwa sięgają 5000 lat, ale na filmie odnosimy się jedynie do słowiańskiego osadnictwa na Rugii.
Post edytowany
Żabodukt Postów: 53221
kumak
Żabodukt, postów: 53221
Sobota, 12 czerwca 2021 22:45:20
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Genetyczna historia Słowian. Od 70 000 p.n.e. do 1250 p.n.e.
Post edytowany

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK