13°C

55
Powietrze
Bywało lepiej...

PM1: 22.61
PM25: 35.31 (141,25%)
PM10: 53.44 (106,88%)
Temperatura: 13.23°C
Ciśnienie: 1015.22 hPa
Wilgotność: 96.13%

Dane z 22.10.2020 20:25, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

Mińsk przeprasza za Panią Gasiuk-Pihowicz

324 postów
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Niedziela, 11 października 2020 20:40:48
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Jeśli jakieś Państwo Członkowskie będzie łamało zasadę praworządności, to środki mogą zostać ZAWIESZONE, nie odebrane. Jak Państwo Członkowskie przestanie łamać prawo – środki zostaną WYPŁACONE" - będę powtarzał do skutku, żeby odkłamać narodową propagandę PiS. https://czyztak.pl/kategoria/autorzy/polska-w-bru...

Polska w Brukseli przegrała dwukrotnie
Kwaśne mają miny posłowie i posłanki PiS po ostatniej sesji plenarnej w Brukseli. Teraz dopiero wyraźniej widać, że Premier Morawiecki dostał łupnia na lipcowej Radzie Europejskiej i to dwukrotnie.
Nie powalczył o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 60% środków odpuścił – skupił się na walce o niepowiązanie praworządności z funduszami europejskimi. I przegrał podwójnie. Sesja plenarna pokazała to jak na dłoni – ale tego nie usłyszycie w TVPinfo.

A o czym Zjednoczona(?) Prawica nie mówi, kiedy tematem jest powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością?

Ano o tym, że:

jeśli jakieś Państwo Członkowskie będzie łamało zasadę praworządności, to środki mogą zostać ZAWIESZONE, nie odebrane. Jak Państwo Członkowskie przestanie łamać prawo – środki zostaną WYPŁACONE

Polecam wszystkim lekturę art. 6 ust. 3 projektu Rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (dyskutowany właśnie projekt podstawy prawnej powiązania zasady praworządności z wypłacaniem środków unijnych).

Kolejna sprawa: zawieszenie wypłacania środków Państwu Członkowskiemu przez UE nie oznacza, że beneficjenci końcowi (np. studenci Erasmusa, naukowcy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego) tych środków nie dostaną; zgodnie z projektem obowiązek wypłaty będzie musiał przejąć budżet krajowy danego państwa członkowskiego.

I to właśnie PiS boli najbardziej. Bo oni chcą dzielić unijne środki i chcą, żeby społeczeństwo myślało, że ta zła Unia odbierze je na zawsze. Że albo z PiS-em albo w ogóle. A jest dokładnie na odwrót. W Brukseli wszyscy wiedzą, że Polska to nie PiS. I nikt nie chce karać obywateli, co innego rząd łamiący praworządność – polski, węgierski, bułgarski, rumuński, hiszpański – bez różnicy. Prawo to prawo.
Postów: 2165
Zolnierz
postów: 2165
Niedziela, 11 października 2020 20:44:55
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
POdaj choc jedna uchwałę i nie wal w bambuko, albo nie cwaniakuj i nie POwielaj fake.
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Niedziela, 11 października 2020 21:15:28
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
https://cieszyn.naszemiasto.pl/istebna-nie-dla-lgbt-rada-gmin...
a tu unieważnienie uchwały przez sąd... a takich uchwał może już tysiące https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26128549,wsa-un...
masz wydruk
i odszczekaj swoje kalumnie o fake
Post edytowany 3 razy
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Poniedziałek, 12 października 2020 18:12:54
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Pomimo, że zgodnie z postanowieniem TSUE tzw. Izba Dyscyplinarna nie ma prawa działać, to dziś zajmie się uchyleniem immunitetu sędzi B. Morawiec - Prezes Stowarzyszenia Themis - jednego z największych stowarzyszeń sędziowskich w Polsce.
To kolejny przykład prześladowania i próba zastraszenia wszystkich sędziów.
Tym razem ofiarą politycznych prześladowań stała się właśnie Pani sędzia B. Morawiec.
Jak widać prokuratura pod wodzą Ziobry ma na bakier nie tylko z polską racją stanu, ale i ze zdrowym rozsądkiem…
Ta sprawa pokazuje jak na dłoni jak działa walec dyscyplinarek niszczących sędziów walczących o niezależność wymiaru sprawiedliwości od polityków.
W tej sprawie jest też podtekst osobisty. Otóż Zbigniew Ziobro przegrał proces z sędzią B. Morawiec. Można więc odnieść wrażenie, że atakując sędzię Morawiec z jednej strony Ziobro bierze odwet za przegrane własny proces z sędzią, a z drugiej chce strzaskać kręgosłup niezależnego sądownictwa zastraszając całe środowisko. https://www.facebook.com/Kamila.Gasiuk.Pihowicz/videos/...
Postów: 2165
Zolnierz
postów: 2165
Poniedziałek, 12 października 2020 20:47:45
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
TSUE nie jest sądem w mysl polskiego systemu prawnego.
Nie ma żadnego prawa orzekać , kto w Polsce jest sędzia adwokatem , notariuszem czy ....np. sprzątaczka lub kupcem.
Tyle i az tyle.
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Poniedziałek, 12 października 2020 21:05:06
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
tak sadzisz?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa unijnego, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami.

W określonych sytuacjach do Trybunału mogą również wnosić sprawy osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE.

Czym zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Trybunał Sprawiedliwości orzeka we wnoszonych do niego sprawach. Najbardziej powszechne są następujące rodzaje spraw:

wykładnia prawa (orzeczenia w trybie prejudycjalnym) – sądy krajów UE są zobowiązanie do zapewniania właściwego stosowania prawa UE. Istnieje jednak ryzyko odmiennej interpretacji prawa UE przez sądy w różnych krajach. Jeżeli sąd krajowy ma jakiekolwiek wątpliwości co do wykładni lub ważności danego aktu prawnego UE, może zwrócić się o wyjaśnienie do Trybunału Sprawiedliwości. Ten sam mechanizm można zastosować do ustalenia, czy krajowe przepisy lub praktyka są zgodne z prawem UE.
egzekwowanie prawa (postępowania w sprawie uchybienia) – sprawy wnoszone przeciwko rządom krajów UE w związku z nieprzestrzeganiem prawa UE. Sprawy te mogą być wnoszone do Trybunału przez Komisję Europejską lub inny kraj UE. Jeżeli Trybunał uzna dany kraj za winny uchybienia, zobowiązuje go do bezzwłocznego naprawienia sytuacji. W przeciwnym razie wszczynana jest kolejna sprawa, która może zakończyć się nałożeniem grzywny.
unieważnianie aktów prawnych UE (skargi o unieważnienie) – jeżeli jakiś akt prawny UE uznany zostanie za niezgodny z traktatami UE lub prawami podstawowymi, rządy krajów UE, Rada UE, Komisja Europejska lub (w niektórych przypadkach) Parlament Europejski mogą zwrócić się do Trybunału o jego unieważnienie.
Osoby fizyczne mogą również wnieść skargę o unieważnienie aktu prawnego UE, który bezpośrednio ich dotyczy.
zapewnianie podejmowania działań przez UE (skargi w sprawie bezczynności) – Parlament, Rada i Komisja są zobowiązane do podejmowania określonych decyzji w określonych okolicznościach. Jeżeli nie dopełniają one tych zobowiązań, rządy krajów UE, inne instytucje UE lub (pod pewnymi warunkami) osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa mogą wnieść skargę do Trybunału.
skargi na instytucje UE (roszczenia o odszkodowanie) – każda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które doznały szkody w wyniku działania lub bezczynności UE bądź jej urzędników, może wnieść przeciwko nim skargę do Trybunału.
Skład
Trybunał Sprawiedliwości obejmuje dwa organy sądowe:

Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami.
Sąd, który orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa i znaków towarowych.
Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy krajów UE na odnawialną sześcioletnią kadencję. W każdym z organów sądowych sędziowie wybierają spośród siebie prezesa na odnawialny okres trzech lat.

Jak działa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Do każdej sprawy wnoszonej do Trybunału Sprawiedliwości przydzielany jest sędzia („judge-rapporteur”) i rzecznik generalny. Postępowanie w sprawie wniesionej do Trybunału składa się z dwóch etapów:

Procedura pisemna
Strony postępowania przedstawiają Trybunałowi pisemne oświadczenie. Pisemne uwagi mogą być również przedstawione przez organy krajowe, instytucje UE, a w niektórych przypadkach przez osoby fizyczne.
Sędzia opracowuje sprawozdanie, podsumowując oświadczenia i uwagi, a następnie sprawa poddawana jest pod dyskusję na posiedzeniu ogólnym Trybunału, podczas którego podejmuje się decyzje w następujących sprawach:
liczba sędziów, którzy będą zajmować się daną sprawą: 3, 5 lub 15 sędziów (pełen skład), w zależności od wagi i stopnia złożoności sprawy. Większość spraw rozpatrywana jest przez pięciu sędziów i rzadko zdarza się, by Trybunał orzekał w pełnym składzie;
konieczność przeprowadzenia procedury ustnej i wydania oficjalnego oświadczenia przez rzecznika generalnego.
Procedura ustna – posiedzenie jawne
Adwokaci obu stron mogą przedstawiać swoje argumenty przed sędziami i rzecznikiem generalnym, którzy mogą zadawać im pytania.
Jeżeli Trybunał zadecydował, że konieczna jest opinia rzecznika generalnego, wydaje on ją kilka tygodni po przesłuchaniu.
Następnie sędziowie odbywają naradę i wydają wyrok.
Rozprawy w Sądzie toczą się według podobnej procedury, z tym wyjątkiem, że większość spraw rozpatrywana jest przez trzech sędziów i nie uczestniczy w nich rzecznik generalny.
To warto wiedzieć
Jeżeli osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo poniosły szkodę w wyniku działania lub zaniechania działania przez daną instytucję UE lub jej urzędników, mogą wnieść skargę do Trybunału w jeden z następujących sposobów:

pośrednio, za pośrednictwem sądów krajowych (które mogą zadecydować o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości)
bezpośrednio do Sądu, jeżeli decyzja podjęta przez instytucję UE dotyczyła ich bezpośrednio i indywidualnie.
Każdy, kto uzna, że organy w kraju UE, w którym mieszka, naruszyły przepisy prawa UE, musi postąpić zgodnie z oficjalną procedurą składania skargi.

https://europa.eu/european-union/about-eu/instit...
Postów: 2165
Zolnierz
postów: 2165
Wtorek, 13 października 2020 16:27:35
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Wyroki i opinie TSUE, złożonego z sędziów wybieranych przez.....rządy własnych krajów- czyli polityków, NIE SA WIAZACE DLA ZADNEGO KRAJU UE.
Przestań pisac i POwielac bzdety ludzi, którzy uczepili się Brukselskiej klamki jak kiedyś Branicki, Rzewuski, Potocki klamki w Petersburgu.
Niemcy nie wykonują wyroków, Hiszpania nie wykonuje itd. TSUE ustanowiono do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy krajami. Gdzie jest kraj o nazwie UE?
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Wtorek, 13 października 2020 18:00:18
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
W to że JezUs chodził po wodzie wierzysz w praworzadość europejską nie.wkrótce Polacy przekonają się na swoich kieszeniach jak zostaną nam obcięte fundusze.PiS baobiecywali bo się spodziewał unijnych funduszy a będą one ograniczone
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Czwartek, 15 października 2020 00:48:53
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Wszystkim Nauczycielom z okazji ich święta życzę dużo sił, wytrwałości, a przede wszystkim zdrowia w tych trudnych czasach
Dziękuję za Waszą codzienną pracę i wysiłek
Mając dwoje dzieci w szkole widzę na co dzień ile poświęcenia i zaangażowania wkładacie w swoją pracę. Dlatego dziś, jako matka, chcę powiedzieć po prostu: DZIĘKUJĘ

Jako posłanka chcę podkreślić, że nasze państwo musi znacznie bardziej doceniać Wasz wysiłek! Praca nauczyciela nie może być kosztownym hobby. To musi być również świetnie opłacany zawód, wiążący się nie tylko ze społecznym prestiżem, ale również z wysokimi zarobkami

Zamiast wprowadzania nieprzemyślanych zmian i wymiany szyldów na szkołach, albo zapowiadanych rewolucji programowych, lepiej wydać te pieniądze na podwyżki. Wszyscy wiemy, że żaden kraj nie może się rozwijać bez inwestowania w edukację. Jeśli chcemy, by poziom życia Polaków dogonił w przyszłości standard znany z takich państw jak Niemcy, czy Szwecja, musimy inwestować w edukację, a nie w udawane reformy. Jestem pewna, że w końcu nam się to uda
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Sobota, 17 października 2020 14:28:18
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Grupa religijnych fanatyków nie ma prawa, by własne skrajnie konserwatywne poglądy narzucać większości społeczeństwa w formie obowiązujących przepisów.
Trzeba nie mieć serca, żeby skazywać rodziców na patrzenie na cierpienia ich dzieci. Trzeba nie mieć rozumu, żeby takie barbarzyńskie przepisy próbować wprowadzić do porządku prawnego.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Postów: 124
Stempel
postów: 124
Sobota, 17 października 2020 14:35:03
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Grupa religijnych fanatyków nie ma prawa, by własne skrajnie konserwatywne poglądy narzucać większości społeczeństwa w formie obowiązujących przepisów.

tylko, że większość społeczeństwa ich wybrała, więc te poglądy są narzucane "mniejszości społeczeństwa"
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Sobota, 17 października 2020 14:43:19
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
dlatego nie wszystko większość może. Po to rozdział państwa od kościoła ,konstytucja niezależne sądownictwo Nik i Trybunały i rzecznik praw obywatelskich oraz możliwość odwołania się do Strasburga.
Ta większość nie ma tyle szabel do zmiany ustawy więc kombinuje z SK w których ma swoich ludzi
gdzieś indziej Postów: 2807
michal1965
gdzieś indziej, postów: 2807
Sobota, 17 października 2020 18:11:39
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Fanatyzm rasowy w III Rzeszy. Eugenika i "eutanazja"

14 lipca 1934 roku przyjęto w III Rzeszy ustawę o zapobieganiu narodzin potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną. Przymusowa sterylizacja objęła setki tysięcy ludzi.

Wejście w życie „ustawy o zapobieganiu narodzin potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną“ było sygnałem do rozpoczęcia masowej sterylizacji. Zwolennicy eugeniki, nauki badającej możliwości rozwoju osobników o dodatnich cechach dziedzicznych przez selekcję na drodze genetycznej, pochwalali tę ustawę, która, jak mówiono, zahamuje „rozmnażanie się” rzekomo „małowartościowych” ludzi. Ta brutalna ingerencja w życie prywatne ofiar przymusowej sterylizacji, odbiegających od nazistowskiej "normy", pozbawiała je na zawsze potomstwa. Naziści obiecywali sobie po wprowadzeniu w życie tej ustawy spełnienie marzenia o społeczeństwie „czystej rasy aryjskiej”, w którym nie było miejsca dla „chorych” i „słabych”.
gdzieś indziej Postów: 2807
michal1965
gdzieś indziej, postów: 2807
Sobota, 17 października 2020 18:12:19
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Ustawa zawierała listę chorób dziedzicznych, które kwalifikowały obciążone nimi osoby do przymusowej sterylizacji: np. „wrodzony debilizm”, epilepsja, schizofrenia, zespół ślepoty i głuchoty. Zgodnie z tą ustawą do przymusowej sterylizacji zakwalifikowano również osoby z wadami fizycznymi i alkoholików. Lekarka i historyk Christiane Rothmaler od wielu lat zajmuje się historią przymusowej sterylizacji w okresie nazizmu. Wie, że eugeniką zajmowano się już w XIX wieku. – Dlatego nie można powiedzieć, że „źli naziści” zainicjowali jej rozwój – zaznacza Rothmaler.

– Badania nad ludzkimi genami były traktowane bardzo poważnie i ci naukowcy nie byli wypranymi z wszelkiego człowieczeństwa narodowymi socjalistami. Ustawa spotkała się z zainteresowaniem przede wszystkim lekarzy, którzy wiązali z nią nadzieje na spełnienie dawnego marzenia o genetycznie perfekcyjnym społeczeństwie bez „elementów małowartościowych” - wyjaśnia.

https://www.dw.com/pl/fanatyzm-rasowy-w-iii-rzesz...
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Środa, 21 października 2020 22:02:52
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Po raz kolejny, tym razem w formie wniosku do pseudo-Trybunału Konstytucyjnego pojawił się bestialski pomysł zmuszania kobiet do rodzenia ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci‼️
To czyste barbarzyństwo‼️
Tą sprawą Pani Przyłębska i spółka mają zająć się już jutro‼️
Mówimy razem twarde i zdecydowane NIE‼️
Pokaż mniej
https://www.facebook.com/Kamila.Gasiuk.Pihowicz/videos/...
gdzieś indziej Postów: 2807
michal1965
gdzieś indziej, postów: 2807
Środa, 21 października 2020 23:03:14
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Tym bardziej przepraszamy za Panią Gasiuk-Phichowicz
Post edytowany
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Dziś, 14 godz. temu
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Poczytaj statystyki.Nawet 60 %wyborców Pis jest za tym żeby polskie kobiety nie rodziły mutantów czy martwe czlekoksztaltne płody lub nie mające szanse na przeżycie.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Dziś, 10 godz. temu
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Pomysł, by zmuszać kobiety do rodzenia dzieci z nieuleczalnymi wadami, jest wytworem zwyrodniałych umysłów. Znamienne, że PiS próbuje swoje zamiary przepchnąć w czasie pandemii. https://www.facebook.com/groups/chcemypolski/permalink/...
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Dziś, 8 godz. temu
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Kobiety polskie w akcji https://www.facebook.com/groups/642560102925336/permali...
Żabodukt Postów: 41107
kumak
Żabodukt, postów: 41107
Dziś, 8 godz. temu
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Faktyczny zakaz aborcji TK:

1. będzie nielegalny - bo w składzie powołanym ze złamaniem Konstytucji.
2. traktuje kobiety jak inkubatory, pozbawione własnej woli, świadomości i praw.
3. dotknie osób najuboższych, których nie stać na wyjazd do Czech czy prywatną klinikę.

Rys.: Jan Koza. Screen: Marcin Przybyłek via Twitter.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK