29°C

9
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 4.45
PM25: 5.44 (21,77%)
PM10: 6.88 (13,76%)
Temperatura: 29.35°C
Ciśnienie: 1009.75 hPa
Wilgotność: 64.25%

Dane z 21.06.2021 14:20, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

Kumak - Białoruś - Kramek

142 postów
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Środa, 2 czerwca 2021 22:27:58
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
ilu zatorszczykow reprezentujesz?
gdzieś indziej Postów: 3955
michal1965
gdzieś indziej, postów: 3955
Środa, 2 czerwca 2021 23:30:35
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Kubuś Puchatek, Staś i Nell też mieszkają na wysypisku. Historii.
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Piątek, 4 czerwca 2021 21:43:54
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Liderka białoruskiej opozycji ma pojawić się na letnim wydarzeniu Campus Polska Przyszłości organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To nie spodobało się szefowi klubu PiS Ryszardowi Terleckiemu, który stwierdził, że "jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie".
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Piątek, 4 czerwca 2021 23:05:40
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Relacje polsko-białoruskie jako przedmiot narracji dezinformacji rosyjskiej w Polsce | Analiza dezinformacji
Wstęp:
Poniższy tekst ma za zadanie zaprezentować wnioski z przeprowadzonej analizy jakościowej rosyjskich przekazów dezinformacyjnych w stosunku do relacji politycznych Polski i Białorusi. Tu ważnym jest zwrócenie uwagi, że punktem wyjście będzie obrazowanie Polski – to znaczy takie budowanie narracji, które bezpośrednio odnosi się do kreowania pożądanego przez rosyjską dezinformację wizerunku państwa polskiego.
Praca oscyluje wokół jednego zasadniczego problemu w postaci pytania jakie elementy stosunków politycznych, kulturowych i historycznych między Polską a Białorusią podlegają dezinformacji, w jaki sposób są one prezentowane. Za okres analizy i faktografię uznano czas od wyborów prezydenckich na Białorusi do rocznicy traktatu ryskiego, co pozwoliło na postawienie następujących pytań: jak prezentowano miejsce i rolę Polski w obliczu kryzysu politycznego na Białorusi? jak prezentowano Polskę, Polaków i mniejszość polską na Białorusi w obliczu kryzysu politycznego w relacjach polsko-białoruskich? w jaki sposób interpretowano polskie działania polityczne na rzecz Białorusi w kraju i za granicą? oraz jaką rolę odegrała historia i wojna pamięci w rosyjskiej dezinformacji w zakresie prezentowania relacji polsko-białoruskich?
Powyższe pytania nie uwzględniają szeregu innych komponentów dezinformacyjnych. przede wszystkim praca nie odnosi się do metod, technik i mechanizmów wdrażanych przez rosyjską dezinformację, ale skupia się na przekazie narracyjnym. Kontekst fałszerstwa wyborów na Białorusi
W ostatnim roku byliśmy świadkami szeregu działań dezinformacyjnych w zakresie relacji polsko-białoruskich. Analiza propagandy i dezinformacji pozwala wyłonić kilka głównych obszarów, które stały się przedmiotem manipulacji faktami. Pierwszym obszarem poddanym analizie jest kontekst wyborów prezydenckich na Białorusi i kwestia protestów:
a) Pojawiają się oskarżenia pod adresem Polski o inicjowanie protestów: „urzędujący prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka powiedział, że protestującymi w kraju zarządzano z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech” , „uczestnicy niesankcjonowanych akcji protestacyjnych byli sterowani z Polski”.
b) W dezinformacji rosyjskiej Polska obrazowana jest jako państwo sterujące protestami poprzez prezentowanie uczestnictwa Polaków w protestach i wspieranie protestujących : „Obywatele Polski brali udział w protestach” , „bo to właśnie z Warszawy koordynowane są działania organizatorów masowych zamieszek w republice , oskarżano Polaków, że to oni byli „szczególnie aktywni podczas protestów”.
c) Polska obrazowana jest jako państwo dążące do wywołania na Białorusi „kolorowej rewolucji”: : „po nieudanej próbie „kolorowej rewolucji” na Białorusi nastąpiła wojna hybrydowa i „bezprecedensowa presja” Zachodu, powiedział we wtorek minister obrony republiki Wiktor Chrenin” , „niszczycielskie siły, napędzane przez kierownictwo Polski, Litwy, Czech i Ukrainy, podjęły próbę niekonstytucyjnej zmiany władzy na Białorusi”.
d) Polska obrazowana jest również jako państwo prowadzące przeciw Białorusi wojnę hybrydową: „realizowane działania, nastawione na destabilizację sytuacji w kraju, zaostrzanie sytuacji w przestrzeni informacyjnej, prowokowanie masowych zamieszek doprowadziło do istniejącego wzrostu w międzypaństwowych stosunkach. Swój wkład w ten destrukcyjny proces wniosła i Unia Europejska jako całość, i nasi najbliżsi sąsiedzi, oddzielne państwa – Polska i Litwa” , motyw „ingerencji z zagranicy” jest bardzo częsty przy prezentowaniu protestów: „zarówno Polska, jak i państwa bałtyckie zachowują się bezczelnie wobec Białorusi i ingerują w wewnętrzne sprawy kraju”.
e) Polska prezentowana jest również jako kraj szkolący białoruskich opozycjonistów. Ciekawym zabiegiem jest tu częsta egzemplifikacja spotkań Swietłany Cihanouskiej, Siergieja Dylewskiego , ale również i innych białoruskich opozycjonistów do Warszawy: „Waleryja Cepkały poinformował, że zamierza on wraz z rodziną przenieść się do Warszawy. Tam czekają go spotkania z „bardzo wpływowymi” politykami” , „Polska daje schronienie opozycji: Wolha Kawalkawa, przybyła do Warszawy”.
f) Polska obrazowana jest jako państwo sponsorujące protesty i opozycję na Białorusi. Ten wątek ma za zadanie zdyskredytować zarówno państwo polskie jak i opozycjonistów białoruskich prezentując ich jako piątą kolumnę: „stypendystów” polskiego rządu, którym od lat wtłacza się do głowy antybiałoruskie przekonania” ; „robią im tam takie pranie mózgu, jak robią to Polacy naszej młodzieży, która się tam uczy i podrzucą ich nam jako piątą kolumnę”.
g) Pod adresem Polski płyną dezinformacyjne oskarżenia o ekstremizm i wspieranie terrorystów: „Biełsat – telewizja finansowana przez państwo polskie, która otwarcie skierowana jest przeciwko legalnym władzom Białorusi” , „Centralny Sąd Rejonowy w Mińsku uznał kanał informacyjny NEXTA-Live i związane z nim logo NEXTA za materiały ekstremistyczne , strona białoruska wystąpiło również o wydanie blogerów uznanych za ekstremistów i oskarżonych o działalność terrorystyczną prowadzoną na Białorusi z terytorium Polski.
Sąsiedzkie relacje Polska-Białoruś
W artykułach pojawiają się odniesienia do szerszych relacji międzynarodowych, sąsiedzkich między Polską a Białorusią. W przypadku obrazowania relacji polsko-białoruskich na arenie międzynarodowej:
a) Polska obrazowana jest jako państwo niszczące wizerunek Białorusi, wzywające do sankcji oraz domagające się interwencji dyplomatycznej i gospodarczej przeciwko legalnie wybranym władzom białoruskim: „Polska nie chce, aby UE ograniczyła się tylko do sankcji wobec Białorusi”.
b) Polska prezentowana jest jako państwo sąsiedzkie o roszczeniach terytorialnych oraz cechujące się rządami (elitami) nacjonalistycznymi, dążeniami imperialnymi: „polscy nacjonaliści, którzy zawsze uważali białoruskie ziemie za część Wielkiej Rzeczpospolitej, nie mają już krzty przyzwoitości”.
W tym kontekście bardzo dużo miejsca poświęcono dezinformacji odnoszącej się do chęci inkorporacji przez Polskę Grodna: „w Grodnie zawiesza się na balkonach polskie flagi i otwarcie deklaruje: w momencie rozpadu Białorusi, obwód grodzieński zostanie przekazany Polsce” , „Polsce nie uda się zrealizować „planu przyłączenia obwodu grodzieńskiego” , Polsce nie uda się zrealizować „planu przyłączenia obwodu grodzieńskiego” , „obwód grodzieński przejdzie do Polski. Oni już o tym mówią otwarcie, śpią i widzą. Nie uda im się, wiem to na pewno” , „Trzeba bronić zachodniej perły Białorusi z jej centrum w Grodnie” - powiedział Łukaszenka. Ktoś, zacierając ręce, przypomina sobie o Kresach Wschodnich, gdzie wszystko, co białoruskie, było zakazane i zostało wypalone rozpalonym żelazem” .
Kontekst historyczny
Ważnym elementem ułatwiającym często wyjaśnienie pewnych kwestii w zakresie działania dezinformacyjnego jest kontekstualizacja historyczna rozumiana jako odniesienia do historii polsko-białoruskiej.
Historia jako motyw narracyjny jest osobnym narzędziem działań wojny informacyjnej przeciwko Polsce. W odniesieniu do kontekstualizacji historycznej na sputnikpolska.com należy wskazać, że w omawianym okresie da się wyróżnić trzy główne wątki:
a) Pierwszy odnosi się do I Rzeczpospolitej – jako państwa imperialnego. Przez ten pryzmat realizowane są powyższe narracje o chęci inkorporacji Białorusi.
b) Drugi do polskiego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” prezentowany jako: „radykalnie prawicowe uroczystości na terenach gęsto zaludnionych przez etnicznych Białorusinów w Polsce są jawną, cyniczną zniewagą pamięci ofiar band żołnierzy wyklętych oraz otwartym przyzwoleniem na gloryfikację nazizmu”.
c) Trzeci pojawiający się w tym okresie wątek narracji dezinformacyjnej to setna rocznica traktatu ryskiego, który obrazowano następująco: „którym znaczna część terytorium Ukrainy i Białorusi przypadła Polsce”. Do tego dochodzą wyjątkowo szkodliwe działania wojny historycznej wskazujące na prześladowania przez Polaków mniejszości Białoruskiej i Ukraińskiej: „ludność rosyjskojęzyczna była poddawana represjom politycznym, konsekwentnej „polonizacji”, a Warszawa uważała osoby rosyjskojęzyczne na tym terytorium jako ludzi drugiego sortu”.
Wypada wskazać, że powyższa analiza deskrypcyjna nie ujmuje całości działań dezinformacyjnych. W kontekście dalszych badań zakłada się pogłębioną analizę jakościową poprzez weryfikację mechanizmów dezinformacji (powtórzenie, przypomnienie, pominięcie) oraz metod i technik dezinformacyjnych wykierowanych przeciwko Polsce.
Innymi obszarami dezinformacji w relacjach polsko-białoruskich, które nie znalazły się w obszarze pola tematycznego, ale dały się zaobserwować w wyniku badania są: relacja polsko-ukraińskie i wspólna chęć agresji tych państw na Białoruś, wasalizacja Polski względem USA, prywatyzacja i pauperyzacja społeczeństwa polskiego, negatywne działania polskie na Ukrainie, łamanie praw człowieka przez Polskę, błędnie realizowana polityka wschodnia Polski, koncentracja sił NATO w celu ataku na Białoruś, lub wywołania chaosu przy granicy z Rosją.
Post edytowany 2 razy
Mińsk Mazowiecki Postów: 344
RobertZawistowski
Mińsk Mazowiecki, postów: 344
Piątek, 4 czerwca 2021 23:07:02
+2
+2 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
popieram radnego Stempla

"ponieważ wątek ten nie ma nic wspólnego z tytułem działu proszę admina p. Leszka o skasowanie go lub udostępnienie tylko osobom zalogowanym"
Mińsk Mazowiecki Postów: 41539
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 41539
Sobota, 5 czerwca 2021 06:58:15
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
najlepszym możliwym rozwiązaniem jest B A N dla kumaka i likwidacja tych wszystkich bzdur
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Sobota, 5 czerwca 2021 08:01:59
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Terlecki w piątek wieczorem we wpisie na Facebooku odniósł się do swojego wcześniejszego wpisu na Twitterze:
"Oburzonym moim tt wyjaśniam, że w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów. W dodatku pani Cichanouska ma tam występować razem z liderem opozycji wobec rządu Victora Orbana. Gratuluję pomysłu. Co innego spotykać się z kim tylko ma ochotę, a co innego brać udział w werbunku antyrządowych kadr. Oto jak łatwo stracić sympatię większości Polaków "
Pana Terleckiego zabolał fakt, że liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości i że gościem będzie tam również burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony.
Panu Terleckiemu się wydaje, że czar prezesa działa również za granicą i że opozycję innych krajów także można rozstawiać po kątach https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kolejny-wpis...
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Sobota, 5 czerwca 2021 08:02:51
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Białoruś po raz kolejny pokazała, że dla tego państwa nie istnieją już reguły cywilizowanego świata - MSZ Litwy skomentowało zatrzymanie na białoruskiej granicy litewskiego samochodu z pocztą dyplomatyczną
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Sobota, 5 czerwca 2021 08:11:52
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Dla Białorusi historia polskiego ruchu Solidarności jest szczególnie bliska i ważna. W Polsce naród dał radę i dotarł do wolnych wyborów. I w Białorusi obecnie naród podąża w tym samym kierunku. Wyjściem z obecnej sytuacji mogą być tylko demokratyczne decyzje i demokratyczne wybory - powiedziała Swiatłana Cichanouskaja podczas odsłonięcia pomniku Solidarności w Warszawieka-solidarnosci-w-warszawie/?fbclid=IwAR2CoznkdIp7s-vH2AtTf5P32GphyDuxmL3BHmmCT6HB5kBXOb6Xfb5Xbio
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Sobota, 5 czerwca 2021 11:52:43
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
nasi tam byli https://www.facebook.com/watch/live/?v=1127022984446324...
Postów: 3169
Zolnierz
postów: 3169
Sobota, 5 czerwca 2021 14:52:36
+2
+2 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Nie nasi, a wasi kumak.
Ban dla kumaka.
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Wtorek, 8 czerwca 2021 10:13:14
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zaleszany. Andrzej Duda oddał hołd ofiarom żołnierzy "Burego". "Historyczne wydarzenie"
oprac. Daniel Drob
07.06.2021 22:21
Andrzej Duda w Zaleszanach na Podlasiu złożył kwiaty pod krzyżem upamiętniającym pomordowanych przez oddział Romualda Rajsa "Burego". - To miejsce naznaczone cierpieniem, śmiercią Białorusinów - powiedział prezydent. Według przedstawicieli mniejszości białoruskiej gest Dudy to "historyczne wydarzenie". https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27173496,z...
Mińsk Mazowiecki Postów: 41539
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 41539
Wtorek, 8 czerwca 2021 14:34:20
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Polska-Białoruś - próby skłócenia

Jest prowadzonych wiele działań, by skłócić narody polski i białoruski; uważam, że wielkim zadaniem prezydenta RP jest, aby przeciwdziałać tego typu próbom - mówił w poniedziałek przed spotkaniem w Bielsku Podlaskim z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce prezydent Andrzej Duda.
Prezydent w poniedziałek i wtorek składa wizytę w województwie podlaskim. W poniedziałek m.in. odwiedził Klasztor Prawosławny Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Po południu w Bielsku Podlaskim prezydent spotka się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce.

W wypowiedzi dla mediów przed spotkaniem prezydent przypomniał, że w ubiegły piątek w Warszawie spotkał się z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską oraz trzema przedstawicielkami mniejszości polskiej na Białorusi, które w ostatnim czasie przetrzymywane były w białoruskim areszcie, ale staraniem m.in. polskich władz zostały zwolnione i od 25 maja przebywają w Polsce.

Nawiązując do poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce prezydent zapowiedział, że rozmowa będzie dotyczyła obecnej sytuacji na Białorusi.

"Wiele działań jest prowadzonych po to, żeby skłócić nasze społeczeństwa i narody, a przecież jesteśmy wszyscy razem obywatelami jednej Rzeczypospolitej i chciałbym bardzo, żebyśmy do tej sytuacji nie dopuścili"

- powiedział.

"Uważam, że jest wielkim zadaniem prezydenta RP, aby przeciwdziałać tego typu próbom, aby pewne rzeczy pokazywać i nazywać po imieniu"

- podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent poinformował ponadto, że w poniedziałek złożył także wieniec pod krzyżem w Zaleszanach. Na przełomie stycznia i lutego 1946 roku oddział podziemia niepodległościowego pod dowództwem Romualda Rajsa "Burego" spacyfikował pięć wsi k. Bielska Podlaskiego: Zanie, Zaleszany, Końcowiznę, Szpaki i Wólkę Wygonowską, zamieszkane przez ludność białoruską wyznającą prawosławie - zginęło 79 osób, wśród zamordowanych były też dzieci. Krzyż w Zaleszanach upamiętnia ofiary zbrodni dokonanej 29 stycznia 1946 na 16 mieszkańcach wsi.
https://niezalezna.pl/398599-polska-bialorus-proby-s...
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Wtorek, 8 czerwca 2021 14:41:04
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
@. Krzyż w Zaleszanach upamiętnia ofiary zbrodni dokonanej 29 stycznia 1946 na 16 mieszkańcach wsi.
a mordowali polscy bohaterzy kopry narodowcy co roku robią w Hajnówce marsz
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 41539
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 41539
Wtorek, 8 czerwca 2021 14:46:28
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
a najlepiej jest poinformowany pewien stary komuch z mazgułowa

B A N

dla kumaka
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Wtorek, 8 czerwca 2021 16:42:38
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
TAK BYŁO https://www.facebook.com/centerofthebelarusiansolidarit...
Mińsk Mazowiecki Postów: 41539
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 41539
Wtorek, 8 czerwca 2021 18:02:20
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
a jest tak zgodnie z lewackim myśleniem

W ramach walki z rasizmem wydawca gier planszowych wycofa z gry… czarne kostki
https://www.magnapolonia.org/w-ramach-walki-z-rasizmem-wyda...
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Wtorek, 8 czerwca 2021 22:29:56
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 49164
kumak
Żabodukt, postów: 49164
Środa, 9 czerwca 2021 23:25:42
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Tak powinniśmy walczyć o demokratyczną Białoruś.
Wspierać, być ambasadorem.
A nie jak Terlecki. https://www.facebook.com/SlawomirNitras/videos/77181872...
gdzieś indziej Postów: 3955
michal1965
gdzieś indziej, postów: 3955
Czwartek, 10 czerwca 2021 01:06:38
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Tak było. Według kominternu.

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK