2°C

27
Powietrze
Dobre powietrze.
Jakość powietrza jest dobra!

PM1: 11.03
PM25: 16.30 (65,19%)
PM10: 22.17 (44,35%)
Temperatura: 2.15°C
Ciśnienie: 998.03 hPa
Wilgotność: 93.63%

Dane z 23.02.2020 20:40, airly.pl


facebook

Forum

Początek Roku Szkolnego

1181 postów
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Niedziela, 8 września 2019 09:25:17
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
PRZECZYTAJ, a dowiesz się, co kryje się za tymi histerycznymi nawoływaniami kleru.
Kościół podgrzewa atmosferę paniki wokół edukacji seksualnej
W niektórych miastach planowane jest wprowadzenie finansowanej przez samorządy edukacji antydyskryminacyjnej, więc episkopat postanowił ostrzec przed nią rodziców. Część z nich biskupiej presji zapewne ulegnie.
Biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, opublikował apel pt. „Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży”. „Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – przestrzega rodziców.
Apel – tłumaczy – związany jest z tym, że w niektórych miastach planuje się wprowadzenie finansowanej przez samorządy edukacji seksualnej. Są też takie miejsca – informuje – w których już (o zgrozo!) realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Do apelu dołączone jest gotowe, utrzymane w kategorycznym tonie oświadczenie rodzicielskie odmawiające zgody na uczestnictwo dziecka w „jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną”. Zakończone groźbą postępowania cywilnego.

Polski Kościół traci młodych
Histeryczny ton, w którym utrzymany jest apel bp. Mendyka, nie może dziwić. Od pewnego czasu polski Kościół traci młodzież. Już opublikowany w ubiegłym roku raport poważnego, międzynarodowego instytutu Pew Research Center pokazał, że w Polsce młodzież laicyzuje się najszybciej ze wszystkich 108 przebadanych państw. Niedawno Krzysztof Pacewicz w artykule „W Polsce Bóg umiera dzisiaj” („Gazeta Wyborcza”) przeanalizował długoterminowe trendy wynikające z regularnie prowadzonych przez CBOS sondaży. Stabilny od lat odsetek wierzących wśród młodych zaczął gwałtownie spadać od 2010 r., by w 2018 osiągnąć 63 proc. przy 21 proc. niezdecydowanych i 17 proc. niewierzących. Według Pacewicza, jeśli to tempo się utrzyma, już w 2026 r. osoby wierzące będą stanowiły wśród młodych Polaków mniejszość.

Nastąpił też masowy wymarsz ze szkolnej katechezy. W dużych miastach biorący w niej udział uczniowie już są mniejszością. Kościół zna te dane, widzi skalę problemu, ale jest wobec niego całkowicie bezradny. Dlatego chwyta się brzytwy w postaci legislacyjnych sztuczek (religia wliczana do średniej, protesty, by te zajęcia odbywały się na pierwszej lub ostatniej lekcji) i wzmaga presję na rodziców.

„Naturalny wstyd” to prezent dla pedofilów
Jest też w apelu bp. Mendyka nuta groteski. Przedstawiciel religii, która w centrum ma naukę o miłości bliźniego, ostrzegający przed edukacją antydyskryminacyjną? Zgrzyta. Ale jest to niestety także dokument groźny, zakładając, że część rodziców ulegnie biskupiej presji. Rzetelna edukacja seksualna jest najlepszym orężem, w jakie można wyposażyć dziecko, by potrafiło się bronić przed złym dotykiem i molestowaniem seksualnym. Jest świadome własnych granic i tego, w jakich sytuacjach powinno zwrócić się o pomoc. Seksualność nie jest dla niego czymś otoczonym atmosferą tabu i milczenia.

„Naturalny wstyd”, o którym mówią hierarchowie, niszczony rzekomo przez edukację seksualną, to prezent dla pedofilów. I Kościół jest ostatnią instytucją, która powinna się w tej kwestii wypowiadać.
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Niedziela, 8 września 2019 09:29:48
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
"Szkoła nie może określać w regulaminie terminu wycofania chęci uczestnictwa w katechezach ani wymagać, by miało to szczególnie sformalizowany charakter. Mimo to zdarza się, że placówki nalegają, by rodzice składali podanie o zwolnienie dziecka z religii oraz deklarowali, że wezmą za nie odpowiedzialność w czasie trwania tych zajęć"
https://www.prawo.pl/oswiata/zasady-organizowania-l...
Nie można wymagać, by rodzice wypisywali dziecko z religii. Zgodnie z prawem żąda się od nich wyłącznie pozytywnej deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach. Nie ma też podstaw do organizowania lekcji religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych.
mińsk maz Postów: 782
miki19
mińsk maz, postów: 782
Niedziela, 8 września 2019 10:36:05
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr `36, poz. 155, z późn. zm.):
„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie”.

Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Do Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze sygnały, z których wynika, że niektóre placówki domagają się od rodziców lub pełnoletnich uczniów deklarowania na początku każdego roku szkolnego udziału w zajęciach z religii/etyki. O tym, jak należy interpretować ten przepis podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej w 2014 r.
„(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki”.

Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od tych rodziców lub pełnoletnich uczniów jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji.

Ks. Marek Korgul
sekretarz Komisji Wychowania katolickiego KEP
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Niedziela, 8 września 2019 13:20:42
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
miki podałeś przykład jak wielce wasz kościół oderwany jest od rzeczywistości jak władze szkolne chcą się przypodobać klerowi

Tę książkę powinien przeczytać każdy w tym kraju – w końcu taka nasza przyszłość, jaka edukacja naszych dzieci!

Kiedy Polskę sparaliżował strajk nauczycieli, z jednej strony pojawiły się głosy, że nauczyciele nie powinni oczekiwać więcej, bo ich praca nie jest tak wymagająca, mają luksusowe dwa miesiące wakacji, a dzieci i tak uczą się dopiero na korepetycjach. Z drugiej strony zaczęto głośno mówić o tym, że polski program edukacji jest daleko w tyle za innymi krajami europejskimi, że niskie zarobki sprawiają, że do zawodu trafiają osoby z przypadku, a jakakolwiek inicjatywa ze strony nauczycieli z pasją rozbija się o brak pieniędzy i niekończący się proces reform. Co szwankuje w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko w światowych rankingach, a szkoła jest uciążliwym koszmarem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponoć nauczyciel ma być intelektualnym autorytetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczywiście nim jest? https://wielkalitera.pl/produkt/belfrzy/?fbclid=IwAR0n...
Post edytowany
mińsk maz Postów: 782
miki19
mińsk maz, postów: 782
Niedziela, 8 września 2019 14:35:43
-1
+1 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sam jesteś oderwany...
od pługa

Prawa się przestrzega, nie komentuje.
Wam się wydaje, ze jesteście najmądrzejsi a prawo do przestrzegania jest tylko wtedy gdy wam odpowiada.
Postów: 884
Zolnierz
postów: 884
Niedziela, 8 września 2019 15:42:19
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Kumak do Miki cyt. Wasz kościół.
Kumak- a jaki jest wasz kościół? Durszlaka? Parodiowania mszy św? Parodii Bożego Ciała? Rozbijania młotem ołtarza, ataku na księży? Krzyku o pseudo tolerancji czy 6 kolorowej szmaty, która udaje tecze. Przecież to wszystko już było, kiedy w 1920 szli do nas bolszewicy.
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Niedziela, 8 września 2019 15:50:36
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
bolszewicy szli z tęczą ?
Postów: 884
Zolnierz
postów: 884
Niedziela, 8 września 2019 16:54:52
-1
+1 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Metody i o hasła są te same co u bolszewii. Symbole są zmienne, ale ideologia ta sama.
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Niedziela, 8 września 2019 18:46:35
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Brawa dla tej matki, która stara się walczyć z dyskryminacją ludzi deklarujących świeckość w kraju rządzonym przez kołtunów, podających się za katolików ; https://natemat.pl/283739,lekcje-religii-co-robic...
blisko miasta Postów: 895
platformapapa
blisko miasta, postów: 895
Niedziela, 8 września 2019 21:09:32
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
o ile się nie mylę twierdzenie, że w naszym państwie ludzie deklarujący świeckość są dyskryminowani jest nadużyciem
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Niedziela, 8 września 2019 23:14:05
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Natalia bunt zmieniła w świadomy ateizm. Patrykowi rodzice dali wybór, więc nie wierzy. Alan został "ateistą roku". Nie są już, jak ledwie parę lat temu, wyjątkiem. Badania pokazują, że młodzież odchodzi od wiary w Boga, a Kościół zdaje się nie mieć na to recepty.
- Wiara była mi narzucona - mówi Klaudia. Czeka na osiemnastkę. Wtedy będzie mogła wypisać się z religii, na którą kazali jej chodzić rodzice. 17-letniemu Kacprowi nikt nic nie narzucał. Księdzem na pewno nie zostanie.

Ruszyli z Łeby. 28 dni później trzech księży i jeden parafianin zatrzymali rowery w Santiago de Compostela. U grobu św. Jakuba modlili się o nowe powołania kapłańskie. Tę samą trasę w tej samej intencji przebyło dwóch młodych diakonów i jeden kleryk z Łomży. Seminarium, które właśnie kończą, w tym samym czasie na Facebooku prosi o modlitwy w sprawie powołań.

Lokalne media podały nawet, że na łomżańską uczelnię nie zgłosił się w tym roku ani jeden kandydat. Rektor, ksiądz Janusz Kotowski, dementował te doniesienia i podkreślał, że modlitwa o powołania trwa zarówno, gdy brakuje kandydatów, jak i wtedy, gdy są. - To jedyny komentarz, jaki mogę podać - dodał.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kandydatów na pierwszy rok w Łomży jest siedmiu. O braku chętnych otwarcie mówi natomiast rektor olsztyńskiego seminarium, Hubert Tryk. Z trzech zeszłorocznych studentów został już tylko jeden.

Księża wskazują różne przyczyny kryzysu. A to młodzi mają się bać ważnych, trudnych decyzji, a to winny niż demograficzny. "To zatruty owoc kultury tymczasowości i dyktatury pieniędzy" - ocenił podczas jednego ze swoich wystąpień papież Franciszek.

Ale możliwe jest jeszcze jedno rozwiązanie. Wśród młodych, a więc tych, którzy potencjalnie mogliby wybrać po maturze seminarium, jest coraz więcej niewierzących. https://magazyn.wp.pl/artykul/dzieci-nie-boze?fbclid...
blisko miasta Postów: 895
platformapapa
blisko miasta, postów: 895
Niedziela, 8 września 2019 23:28:04
+2
+2 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
a kogo to obchodzi? te wynurzenia?
Postów: 884
Zolnierz
postów: 884
Poniedziałek, 9 września 2019 00:01:42
-3
0 -3
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Kumak, lewaku. Liczy się jakość a nie ilość. ZAPAMIĘTAJ TOWARZYSZU!!! To tylko u was, na wschodzie jest POwiedzenie - ludzi u nas dostatek. Lepszy jeden, z powołania ksiądz niż 5 byle jakich.
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Poniedziałek, 9 września 2019 05:38:06
-1
+1 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
mam to w doopie kolego z prawej strony
Post edytowany
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Poniedziałek, 9 września 2019 05:44:32
+1
+2 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
OKO.press
SEBASTIAN KLAUZIŃSKI5 WRZEŚNIA 2019
41 proc. Polaków deklaruje spadek zaufania do Kościoła. Tylko wyborcy PiS ufają coraz bardziej [SONDAŻ]
+ 3k
https://oko.press/41-proc-polakow-deklaruje-spad...
Postów: 884
Zolnierz
postów: 884
Poniedziałek, 9 września 2019 08:12:17
-1
+1 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Kumak. To co ty masz w doooopie to wszyscy wiedzą. Nie musisz się chwalić.
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Poniedziałek, 9 września 2019 15:28:28
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
ma w doopie to że twoje zdanie i identyfikację mnie ze Wschodem
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Wtorek, 10 września 2019 22:57:34
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Boisz się, że twoje dziecko dowie się wyłącznie o kalendarzyku, bocianach i kapuście? Sam zorganizuj edukację seksualną w szkole http://wyborcza.pl/7,162657,25166451,boisz-sie-ze...
Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce, ale nie wiesz jak? To nie takie trudne - w całej Polsce działają fundacje, które chętnie pomogą w zorganizowaniu szkolnych zajęć z edukacji seksualnej.

WARSZAWA
Zajęcia z edukacji seksualnej prowadzi nieformalna Grupa Ponton działająca przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Aby się odbyły, z inicjatywą musi wyjść szkoła. Pedagog i wychowawca zgłaszają się do edukatorów – uwaga, mogą to zrobić na prośbę rodziców. Ponton wysyła mailowo zarys zajęć, po czym rodzice na piśmie zgadzają się na warsztaty. – Pisemna zgoda gwarantuje nam, że nikt do nas nie przyjdzie z pretensjami – mówi Katarzyna Banasiak, koordynatorka Pontonu.

Dzieci nie trzeba chronić przed seksualizacją przez gejów i lewaków. Już są przeseksualizowane - przez telewizję, internet, reklamę
Ponton prowadzi zajęcia dla uczniów od siódmej klasy podstawówki wzwyż. Trwają trzy godziny lekcyjne. Uczniowie nie są dzieleni ze względu na płeć jak podczas zajęć z WDŻ – wychowania do życia w rodzinie. – Separowanie płci jest nieodpowiednie. Chodzi o to, by wszyscy mieli świadomość, jak działa ciało człowieka, mogli poznać odmienną perspektywę. By chłopcy wiedzieli, czym są cykle miesięczne, dziewczynki – czym erekcja – wyjaśnia Banasiak.

O warsztaty mogą występować nie tylko szkoły. Z oferty korzystają domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, a czasem nawet oddziały szpitalne. Ponton pracuje na zasadzie wolontariatu, grupa liczy do 30 osób, co oznacza, że nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie prośby o warsztaty, szczególnie spoza Warszawy. Wolontariusze mieszkają, studiują lub pracują w stolicy i tylko tutaj prowadzą zajęcia.

Ponton prowadzi też telefon zaufania – młodzież może zapytać o sprawy związane z seksem, antykoncepcją, ze zdrowiem czy z przemocą seksualną.

ŁÓDŹ I RESZTA KRAJU
O czym przeczytacie w nowym
Czytaj także:
O czym przeczytacie w nowym "Dużym Formacie"? Już w poniedziałek jedyny taki magazyn reportażu
Zajęcia z edukacji seksualnej prowadzi także Fundacja Nowoczesnej Edukacji „Spunk”. Również wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Spunk działa w Łodzi, gdzie część zajęć dla szkół finansuje gmina. Organizacja przyjeżdża też do innych miast. Zajęcia są odpłatne. Może je sfinansować gmina, szkoła lub rodzice. Koszt to 1,5 tys. zł (ale mogą dojść koszty dojazdu i noclegów). Warsztaty przewidziane są na 10 godzin lekcyjnych (w blokach po trzy-cztery godziny).

ŚLĄSK, KRAKÓW
Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM, założona przez położne, absolwentki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej głównie na terenie województwa śląskiego, ale miewa też zaproszenia do Krakowa czy Olkusza. Jeśli zajęcia przygotowywane są w ramach programów finansowanych z budżetu województwa czy gminy, szkoły dostają informację, że mogą się przyłączyć. Wtedy edukatorzy przychodzą bezpłatnie. Płatne zajęcia kosztują około 100 zł za godzinę lekcyjną. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
Post edytowany
MińskMaz Postów: 86
Alinerri
MińskMaz , postów: 86
Środa, 11 września 2019 08:00:06
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Fundacja za kasę, Kramek, może Kijowski będzie seks edukatorem?
Żabodukt Postów: 30943
kumak
Żabodukt, postów: 30943
Poniedziałek, 16 września 2019 13:10:31
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
MEN chce wiedzieć czy uczniowie często się modlą. Do szkół trafiły ankiety z pytaniami o sytuację rodzinną
Nauczyciele alarmują, że dzieci i ich rodzice są pytani o sytuację rodzinną, a także o częstotliwość uczęszczania na nabożeństwa lub przynależność do oazy. Według badań zleconych przez MEN religia pomaga przezwyciężać pokusy związane m.in. z piciem alkoholu i przemocą.


Nauczyciele z niektórych szkół z województwa lubuskiego do dziś mają czas na przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie charakter pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Zagadnienia dotyczą sytuacji rodzinnej i materialnej, ale są także pytania związane z wiarą i częstotliwością uczestnictwa w nabożeństwach. Całą sprawą jest oburzony Związek Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się od resortu edukacji wyjaśnień. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1430165,anki...

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK