14°C

17
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 7.11
PM25: 10.00 (26,53%)
PM10: 11.94 (66,69%)
Temperatura: 14.23°C
Ciśnienie: 1019.54 hPa
Wilgotność: 80.50%

Dane z 05.10.2022 13:40, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Wiatr powalił pomnik

26.04.2019

Chodzi o topolę białą w miejskim parku, która jest pomnikiem przyrody. Silnie wiejący wiatr we wtorek, 23 kwietnia wyłamał jej rosnący tuż przy karpie potężny konar.

Siła upadku przewracającego się konaru, który miał przy pniu około 1,5m średnicy, musiała być ogromna, bo spadając wyrwał z korzeni i powalił inne drzewo. Sama topola ma wysokość 30 m a jej obwód pnia na wysokości 130 cm wynosił 700 cm.

Co dalej z powalonym konarem? Pomimo, że leży na ziemi, jest cały czas pomnikiem przyrody. A ustawa o ochronie przyrody w art. 40. Pomniki przyrody ustęp 2 mówi wyraźnie, że na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Jak udało się nam ustalić, Urząd Miasta, który jest właścicielem topoli białej, podejmie działania mające ma celu uporządkowanie terenu i usunięcie jej odłamanej części. Na chwilę obecną teren został zabezpieczony i wkrótce zostaną przeprowadzone analizy będące podstawą do dalszych decyzji, które podejmie konserwator zabytków.

Warto wiedzieć, że na terenie parku miejskiego znajduje się w sumie 6 pomników przyrody. Oprócz topoli białej, są to jeszcze:

  • dąb szypułkowy o wysokości 20 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 402 cm,
  • jesion wyniosły o wysokości 20 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 222 cm,
  • topola czarna o wysokości 32 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 530 cm,
  • klon zwyczajny o wysokości 26 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 330 cm,
  • klon zwyczajny o wysokości 22 m i obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 210 cm.

Właścicielem drzew jest Urząd Miasta.


Inne aktualności

OK