21°C

7
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 3.40
PM25: 4.37 (17,48%)
PM10: 5.58 (11,16%)
Temperatura: 20.70°C
Ciśnienie: 1007.69 hPa
Wilgotność: 73.60%

Dane z 06.06.2020 20:30, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Mińskiego

22.06.2019
(fot.: YouTube / Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz.)

We wtorek, 18 czerwca, Rada Powiatu Mińskiego obradowała ostatni raz przed wakacjami. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Mińskiego.

Jak wyjaśnia radna Alicja Cichoń (KO), wotum zaufania jest nowością w znowelizowanej ustawie o samorządzie powiatowym, podobnie jak wprowadzenie wymogu opracowania i przedstawienia przez władze powiatowe raportu o stanie powiatu. Taki dokument został przygotowany i można się z nim zapoznać na stronie

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1144-raport_o_stanie_powiatu_minskiego_2018.html

Zgodnie z ustawą dopiero po dyskusji nad raportem można przystąpić do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Rada Powiatu Mińskiego 22 głosami „za” i przy 1 wstrzymującym się udzieliła Zarządowi wotum zaufania. Jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Krusiewicz (KO) zasugerował, że raport, jako nowy dokument, jakiego wymaga się od samorządu, może mieć korygowaną formę wedle pomysłów postulowanych przez radnych, czego w przyszłości nie wyklucza. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Celej (KO) podpowiedział nawet wprowadzenie szerszego spojrzenia na społeczność lokalną tworzącą nasz powiat. Starosta zachęcił do zgłaszania pomysłów w zakresie modelu sporządzania raportu.

Kolejnym ważnym punktem obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Po wystąpieniu starosty Antoniego J. Tarczyńskiego (TP) radni 23 głosami „za” takiego absolutorium udzielili.

Wśród materiałów przygotowanych na sesję radni otrzymali też sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim za 2018 rok. W związku z omówieniem dokumentu na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych po wystąpieniu dyrektora podczas obrad większej dyskusji nie było. Dyrektor Mariusz Martyniak odniósł się do zmian, które już się zadziały lub zadzieją się w stosunku do sprawozdania. Od 1 lipca br. będzie zespół 2 neurologów w SP ZOZ i uruchomiona zostanie pracownia EMG. Możliwe, że w lipcu rozpoczną się biopsje, ponieważ już odbyły się pierwsze operacje tarczycy i ruszą operacje otolaryngologiczne. Coraz bliżej do podpisania umowy na projekt rządowy TOPSOR, który ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Dyrektor zaznaczył, że sytuacja kadrowa w szpitalu jest stabilna, nie ma zagrożenia w stosunku do zamknięcia lub ograniczenia dostępności personelu w rozumieniu funkcjonowania oddziałów i poradni specjalistycznych.

Na wtorkowej sesji podjęto uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz nadania jej statutu. Mowa tu o Domu Dziecka, którego budowa dobiega końca, a zlokalizowany jest na działce przy ul. Budowlanej w sąsiedztwie ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówki opiekuńczo-wychowawcze muszą dostosować się do nowych standardów do 1 stycznia  2021 roku. Chodzi tu m.in. o maksymalną ilość dzieci w placówce, tj. do 14 osób i w wieku pow. 10 lat. Dlatego właśnie w Mińsku Mazowiecki powstaje Dom Dziecka, w którym zamieszka część podopiecznych z Falbogów. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Alicja Cichoń zaznaczyła, że na czerwcowym posiedzeniu Komisji jej członkowie zawnioskowali do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok środków finansowych w celu wybudowania drugiego Domu Dziecka na tej samej działce przy ul. Budowlanej. Pozwoli to na odejście od umieszczania dzieci w lokalizacji, jaką jest obecna placówka – w lesie i z dala od miasta.

W punkcie dotyczącym uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli mówiono o długotrwałych negocjacjach ze związkami zawodowymi. ZZNP ustalenia podpisał, natomiast Komisja międzyzakładowa nr 387 NSZZ Solidarność wystosowała do władz Powiatu pismo, przedstawiając swoje stanowisko i wnioskowała o odrzucenie projektu Regulaminu, jednocześnie proponując powrót do negocjacji. Odniósł się do tego na sesji wicestarosta Witold Kikolski (KO), zaznaczając, że celem zmian było wprowadzenie procentowych dodatków w zamian za kwotowe, by dodatki automatycznie rewaloryzowały się, gdy podwyższona zostaje pensja podstawowa. Poza tym dotychczasowy Regulamin nie pozwalał na zwiększanie dodatków. Wicestarosta wspomniał o trzech spotkaniach, podczas których negocjowano ze związkami zawodowymi kształt tego dokumentu. Uchwałę w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Rada Powiatu przyjęła.

Podczas sesji starosta poinformował, że w związku z przeprowadzeniem konkursu na dyrektorów placówek oświatowych funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej ponownie objęła Joanna Papińska, a dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie został Paweł Antosiewicz. Na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wybrano Michała Serwinowskiego. Złożono też wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim – kwota ok. 2,5 mln zł.

Cała sesja Rady Powiatu Mińskiego z 18 czerwca 2019 roku do obejrzenia pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=j1NFdFuqS1c


Inne aktualności

OK