2°C

66
Powietrze
Bywało lepiej...

PM1: 28.05
PM25: 45.94 (183,76%)
PM10: 70.59 (141,18%)
Temperatura: 1.69°C
Ciśnienie: 1004.65 hPa
Wilgotność: 91.88%

Dane z 21.01.2021 19:40, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Human Smart City w kolejnych dzielnicach

28.07.2020
(fot.: UM Mińsk Maz.)

Projekt "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic" jest kompleksowym działaniem służącym wytyczeniu nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich w ośrodki o stabilnych strukturach lokalnych gwarantujących wysoką jakość życia ich mieszkańców.

W czerwcu i lipcu konsultacjami objęto trzy dzielnice Mińska Mazowieckiego, a rozpoczęto od osiedla Serbinów, gdzie z mińszczankami i mińszczanami rozmawiano o propozycjach zagospodarowania terenu po rozebranych barakach. Pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele firmy Utila zbierali opinie mieszkańców na temat zmian, jakich oczekują w przestrzeni publicznej w okolicy miejsca ich zamieszkania. Spotkaniom towarzyszyły animacje dla dzieci oraz poczęstunek z grilla. W ostatnią sobotę lipca przed południem  miejskie namioty rozstawiono na terenie po dawnej kawiarni „Przyjaźń” przy ul. Warszawskiej, w sąsiedztwie parku. Najmłodsi mogli poczęstować się watą cukrową i popcornem, skorzystać z malowania buziek, czy pobawić się z animatorką kolorowymi bańkami mydlanymi. Dorośli mińszczanie w rozmowie z pracownikami UM oraz przedstawicielami firmy Utila wyrażali swoje opinie, ale też dopytywali o możliwe koncepcje zagospodarowania terenu w okolicy ich miejsca zamieszkania, aby uczynić je przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Orzeźwiającą wodą miejską z sokiem lub bez częstowali przedstawiciele PWiK w Mińsku Mazowieckim. Poranne rozmowy dotyczyły dzielnicy ograniczonej ulicami: Ograniczona ulicami: Warszawską, Parkową, Jasną, Grobelnego, Żwirową, północno wschodnia granica miasta, wschodnią granicą miasta (przy ogródkach działkowych Andriollego).

Jednocześnie przy parku ulokowano stanowisko do konsultowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta.

Po południu punkt Human Smart City znajdował się przy skwerze gen. Piaseckiego, czyli u zbiegu ulic Piłsudskiego i Traugutta. Zakres opiniowania obejmował dzielnicę ograniczoną ulicami: Chełmońskiego, Parkową, Warszawską, Siennicką, linią kolejową E20, 1 Maja, Kopernika, Targową.

Zebrane opinie pozwolą na wypracowanie koncepcji terenów rekreacyjnych oraz zmian funkcjonalno-przestrzennych, które będą konsultowane na kolejnych spotkaniach. Wypracowany standard będzie związany nie tylko z zaspokajaniem potrzeb natury czysto praktycznej, lecz również myśleniem strategicznym o rozwoju kultury w mieście, integracji i animacji społecznej, a więc elementach istotnych dla budowania tożsamości lokalnych niezbędnych przy tworzeniu i utrzymywaniu wysokiej jakości kapitału społecznego i zaangażowania społeczności w rozwój miasta. Wkrótce kolejne spotkania dla mieszkańców. Bieżące informacje dostępne są na www.facebook.com/HSCMMz 

mat. UM Mińsk Maz.

Inne aktualności

OK