13°C

19
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 7.71
PM25: 11.15 (44,61%)
PM10: 14.32 (28,64%)
Temperatura: 12.55°C
Ciśnienie: 1025.39 hPa
Wilgotność: 91.63%

Dane z 10.08.2022 05:00, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Forum

skąd się wzięło chrześcijaństwo

392 postów
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Niedziela, 26 grudnia 2021 09:03:27
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
O czym 90% katolików nie wie - krótka historia Kościoła
”II wiek - Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: „przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów.”
- Uczeni wykazali, ze wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione.
III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryji. Ewangelia Mateusza informuje, iż Jozef „nie zbliżał się do Maryji, aż porodziła syna”.”Zbliżenie sie” oznacza w Biblii małżeńskie współżycie.
(Fakt współżycia Józefa z Maryja po narodzinach Jezusa będzie oczywisty dla każdego, komu kościelne dogmaty nie zakazują logicznego wnioskowania.)
312 r. Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznań.
319 r. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii.
321 r. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma „świętego” i „dwójce świętą” awansując Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitre.
-Narodziny Boga Mitry przypadające na dzień 25 grudnia, staja się datą przyjścia na świat Jezusa.
-Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy.
-W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibie Kościoła katolickiego
-Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabla.


330 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia zmarłych („świętych”) i ich relikwii
355 r. Biskupi zostają uwolnieni spod nadzoru sądów świeckich.
360 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów
381r. Do obowiązującej dotychczas konstantynowskiej „Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobę tzw.”Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu
391 r. W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na Ziemi bibliotekę, w której przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów. Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.
431r. Wyrażenie „Xristo Tokos” – Matka Chrystusa – zostało zastąpione na „Teo Tokos” – Boga Rodzica.
539 r. Ustanowiono władze papieży oraz ofiarę mszy świętej
- Na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze.
593 r. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.
600 r. Wprowadzono łacinę do liturgii.
715 r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.
726 r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy.
- Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi:
”Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył”.
- Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił wiec kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wolu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi.
783 r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.
813 r. Ustanowiono Święto Wniebowzięcia Maryji
993 r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.
X wiek – Cala Europa znalazła się pod panowaniem Kosciola.Zalamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.
1000 r. Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych.
1015 r. Wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli zony i dzieci).
1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił „klątwę”


1095 r. Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową.
Papież ogłosił, iż „Wyklęty będzie ten, kto powstrzyma swój miecz przed rozlewem krwi”.
1099 r. Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał:
”Na ulicach leżały sterty Głów, rak i stop. Jedni zginęli od strzałów lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych.”
XII wiek – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, ze zwierzęta nie maja życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz ze „przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich Zycie i śmierć należą do nas”.
1116 r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź „na ucho”. Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi, oraz na „wywiad środowiskowy”.
1140 r. Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.


1204 r. Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli i spalili żywcem miliony ludzi. Spalanie ludzi, praktykowane w XX wieku przez nazistów, po raz pierwszy zastosowane było na skale masowa przez chrześcijańską inkwizycje.
Majątki „heretyków” przejmowane były przez kościół i inkwizytorów. Jak na ironie inkwizytorzy wybierani byli najczęściej spośród dominikanów i franciszkanów, którzy ślubowali życie w ubóstwie…
-Nawet w XXI w Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwów dotyczących inkwizycji.
”Encyklopedia katolicka” twierdzi,iż inkwizycja „dużo zdziałała dla rozwoju cywilizacji”.
1208 r. Papież Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za bron, oprócz boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków. Rozpoczęła się Krucjata Albigenska, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, ze Krucjata Albigenska pochłonęła milion istnień ludzkich, i dotknęła większą część populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu się skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: „Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni”.
- Papież Innocenty III twierdzi: „Każdy kto próbuje stworzyć własny wizerunek Boga niezgodny z dogmatem Kościoła musi być bez litości spalony”.


1229 r. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcja kar inkwizycyjnych.
1231 r. Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.
1252 r. Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kościół (zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV)
- Tortury obejmowały : łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na gorących węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to „ludzka” – jak zapewnia kościół – metoda badan.
-Na narzędziach tortur umieszczano motto: „Chwała niech będzie panu”…
1263 r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedna postacią.
1264 r. Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.
1275 r. Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował cale miasto, Florencje.
XIV wiek Wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, ze winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.
1311 r. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną korona władcy.
1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa ,doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej „inter nonnullos”, w której uważano za herezje twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych.
1378-1417 r. Dochodzi do tzw. „Wielkiej Schizmy”. Władza jest podzielona miedzy dwóch papieży – jednego urzędującego w Rzymie,
drugiego w Avignon. Spory nie dotyczyły religii, ale polityki i władzy
1450-1750 r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.
- Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę „zeznania” dwulatków
-Tortury obejmowały : łamanie kołem, wieszanie za ręce, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy,
wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych.
1484 r. Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.
- Wiara, ze zwierzęta są pośrednikami diabla, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki, węże, lisy, i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.


1492 r. Kolumb odkrył Amerykę . Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców.
1493 r. Bulla papieska uprawomocniła deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa.
- Rozpoczęła się kolejna bestialska rzeź w imię Boga.Wbijano ciężarne kobiety na pale, ćwiartowano żywcem indiańskie niemowlęta, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem, rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi.
-Jezuita Jose de Anchieta, twierdził:”Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Ten oto barbarzyńca, został beatyfikowali w 1980 r. przez papieża, który nazywał go „apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy”. Bandyta, który w bestialski sposób unicestwił tysiące ludzkich istnień, uznany został za świętego…
- Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko 1,5 miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony „pięknie zaowocowało”.
- Podczas pobytu na tamtych ziemiach, papież nazwał ta zbrodnie przeciwko ludzkości „dziełem ewangelizacji i pokoju”.


1563 r. Ustalono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.
1572. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: „Cieszymy się razem z tobą, ze z Boska pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”
1543 r. Kopernik publikuje teorie heliocentryczna.Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam aż do 19 wieku. (Czyli az do 19 wieku kościół uznaje, iż ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata).
1584 r. Giordano Bruno twierdzi iż gwiazdy są innymi Słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stal się jedna z atrakcji dla pielgrzymów.
1633 r. Galileusz próbuje rozpowszechniać teorie heliocentryczna. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje i pod groźbą tortur zmuszony do odwołania swych poglądów. Inkwizycja skazuje go na dożywotni areszt domowy.
- Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały „naukowe” podejście Kościoła do świata: „Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama.”
1854 r. Wprowadzono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny.
1855 r. Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iż „wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”.
1870 r. Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.
-Początek XX wieku – Papież Leon XIII nadal udowadnia, ze najwyższa kara daje się uzasadnić następująco: „Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchowa”.
1917 r. Tortury były prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV, aż do roku 1917,
w którym to zaczął obowiązywać nowy Codex Juris Canonici.
1931 r. Papież Pius XI wydaje encyklikę „Non abbiamo bisogno”, w której jest mowa o wdzięczności kościoła dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga – socjalizmu.
1933 r. Hitler oświadczył, ze w chrześcijaństwie widzi „niezachwiany fundament moralności; dlatego „obowiązkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie przyjaznych stosunków ze Stolica Apostolska”. W czasie II Wojny Światowej papież Pius XII przyjmował na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielając im błogosławieństwa.


1950 r. W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzacje fizycznego wniebowzięcia Maryji. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny (w Ewangeliach nie ma słowa o tym).
1965 r. Dopiero w 1965 roku kościół unieważnił potępienie Galileusza.
1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Humanae vitae”, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mieć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy „Instituto Farmacologico Serono”, która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie „luteolas”.
1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów.
Odbiorca okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.
1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ „nasz Pan był mężczyzną”.


1978 r. Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po „zjedzeniu niestrawnego posiłku” (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.”
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Wtorek, 28 grudnia 2021 08:54:24
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
90% katolików nie wie, za to wie stara pierdoła z mazgułowa
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Wtorek, 28 grudnia 2021 10:00:19
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Stara pierdoła to prezes?
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Wtorek, 28 grudnia 2021 15:42:42
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
stara pierdoła to maciej k.
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Czwartek, 30 grudnia 2021 12:33:24
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sam jesteś stara pierdoła
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Wtorek, 25 stycznia 2022 10:22:58
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
logo serwisu Weekend.gazeta.pl
ŚWIAT
Budziszyn, historyczna stolica Górnych Łużyc (fot. Wikipedia Commons / CC BY-SA 3.0)
"Żona Polka żartuje, że dostała oszukanego Niemca". Oto najmniejszy słowiański naród na świecie
Dorota Salus
Dorota Salus
08.12.2021 09:00
Kim są Serbołużyczanie, co robią w Niemczech i jak dbają o to, by przetrwać kolejne 1500 lat - dowiaduję się podczas mojej łużyckiej podróży przez Niemcy.
Budziszyn, historyczna stolica Górnych Łużyc (fot. Wikipedia Commons / CC BY-SA 3.0)
Fabian Kaulfürst jest na Łużycach jak Vito Corleone na Manhattanie. Nie dlatego, że jest szefem mafii – a jedynie doktorem językoznawstwa, ale jego imię otwiera drzwi i budzi szacunek. By się z nim spotkać i zobaczyć, jak żyje on i inni przedstawiciele najmniejszego narodu słowiańskiego, jadę do Niemiec.

Najnowsze wiadomości, poruszające historie, ciekawi ludzie - to wszystko znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Zaledwie 50 km od granicy z Polską, w saksońskich i brandenburskich wioskach i miasteczkach żyje 30-tysięczna społeczność Serbołużyczan. Są potomkami fali zachodniosłowiańskich plemion, które przybyły tu już 1500 lat temu. Według niektórych hipotez to oni dali początek Serbom z Półwyspu Bałkańskiego. Obecnie jednak z mieszkańcami tamtych okolic oprócz wspólnej narodowości słowiańskiej i nazwy nic ich nie łączy. Choć Serbołużyczanie nigdy nie utworzyli odrębnego państwa, mają własny język, a nawet dwa – górnołużycki i dolnołużycki – hymn, flagę i zdumiewającą siłę przetrwania.

Gdy docieram późnym wieczorem do malowniczej malutkiej wsi Jawora w powiecie Budziszyn, już z daleka dochodzą mnie niecodzienne dźwięki. Na podwórku wiejskiego domu, naprzeciwko stawu i wierzby płaczącej stoją w kręgu mężczyźni. Rozgrzewają głosy. Za chwilę zaczną próbę chóru tradycyjnych pieśni łużyckich. Nie chcąc przeszkadzać, staję w kącie podwórka i obserwuję. https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177340,27736685,zona...
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Wtorek, 25 stycznia 2022 19:11:18
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 57293
kumak Czwartek, 30 grudnia 2021 • 12:33:24
-1
+
-
Sam jesteś stara pierdoła

nie pyskuj gnido
Post edytowany
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Wtorek, 25 stycznia 2022 19:48:43
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
KIEDY TY Sam jesteś stara pierdoła
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Środa, 26 stycznia 2022 10:23:32
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
dziecinniejesz komuchu
Post edytowany
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Czwartek, 3 lutego 2022 09:39:01
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Świat Starego Testamentu jest męski i mizoginistyczny. Kobiety się tam pojawiają, ale na ogół są przedstawiane negatywnie. Pierwowzorem biblijnego Hioba mogła być kobieta. https://www.newsweek.pl/wiedza/historia/jak-powstawala...
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Czwartek, 3 lutego 2022 20:25:10
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
następne długo oczekiwane rewelacje starej pierdoły z mazgułowa

a 10 groszy jak wiadomo piechotą nie chodzi
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Czwartek, 3 lutego 2022 21:12:52
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
10 groszy to kosztował prąd pobierany przez moje urządzenie do pisania postów stara pierdoło
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Czwartek, 3 lutego 2022 22:27:27
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Śmierć Jana Husa. Dlaczego czeski reformator religijny został spalony na stosie
Przybywając w listopadzie 1414 roku na sobór powszechny w Konstancji Jan Hus był przekonany, że nic mu nie grozi. Wcześniej otrzymał „list żelazny” od króla Zygmunta Luksemburskiego, który miał gwarantować mu bezpieczeństwo. Szybko okazało się jednak, że dokument był wart bardzo niewiele. Ekskomunikowanego dwa lata wcześniej reformatora religijnego postawiono przed sądem i skazano na śmierć.
O tym dlaczego spłonął na stosie przeczytacie TUTAJ https://wielkahistoria.pl/smierc-jana-husa-dlaczego-czes...
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Piątek, 4 lutego 2022 01:18:15
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Janek Hus w temacie skąd się wzięło chrześcijaństwo ? dobre stara pierdoło grunt to chronologia
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Piątek, 4 lutego 2022 07:05:41
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Jaka chronologia... Mam wracać fi Adama i Ewy i mitów greckich
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Piątek, 4 lutego 2022 11:28:12
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
może wklejaj coś ohp i prl
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Wtorek, 17 maja 2022 09:50:44
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Co do pozostałych miesięcy – musiało minąć sporo czasu, by poszczególne określenia zdobyły powszechne uznanie. W Polsce zaczęto je spisywać w wieku XIII. Płocki kalendarz z XIV stulecia brzmi już dość podobnie do obecnego:

I. Luthy
II. Strompacz
III. Marzec
IV. Lzykwat / Kwiecyen
V. May
VI. Ugornik
VII. Lypiecz
VIII. Schyrpen / Czyrwen
IX. Wrzeschen
X. Lystopad
XI. Grudzen
XII. Proschen
https://wielkahistoria.pl/polskie-nazwy-miesiecy-w-sredn...
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Środa, 18 maja 2022 10:17:39
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
i XIII Gniden
Żabodukt Postów: 63547
kumak
Żabodukt, postów: 63547
Środa, 18 maja 2022 12:46:10
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sailorze w twoim rejonie mówili zupełnie inaczej... Na maj traweń a na wrzesień żołteń... Trzeba było dobrze babcię słuchać
Post edytowany
Mińsk Mazowiecki Postów: 47354
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 47354
Środa, 18 maja 2022 14:37:38
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
a XIV POjebus

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK