1°C

21
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 7.47
PM25: 12.71 (50,85%)
PM10: 13.58 (27,15%)
Temperatura: 0.74°C
Ciśnienie: 995.71 hPa
Wilgotność: 91.56%

Dane z 30.11.2021 13:05, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

Fajtłapy z partii PO-KO czyli POKO !!!!

5752 postów
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Czwartek, 14 października 2021 13:26:09
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zobowiązanie Krakowskie

Przed referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej posłowie Platformy Obywatelskiej wydali tzw. Zobowiązanie Krakowskie:

Klub Poselski Platformy Obywatelskiej zebrany w dniu 18 maja 2003 w Krakowie pragnie zamanifestować w dawnej stolicy Polski swoją wolę i wiarę we wprowadzenie naszej Ojczyzny do Unii Europejskiej. Traktujemy ten akt jako wypełnienie patriotycznego testamentu polskich powstańców, legionistów, AK-owców i ludzi Solidarności, jako dokończenie wielowiekowego procesu prowadzącego Polskę ku jedności z chrześcijańskimi Narodami Zachodniej Europy.

Zarazem my – ludzie Platformy Obywatelskiej zobowiązujemy się publicznie, że od pierwszego dnia polskiej obecności w Unii Europejskiej będziemy z determinacją walczyć o wypełnienie najważniejszych polskich interesów państwowych i narodowych w Europie.

1. Będziemy walczyć o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej, o obecność polskiego języka i równoprawne traktowanie Polski i Polaków przez inne narody Europy.
2. Będziemy zabiegać o rozwój i obecność w Europie polskiej kultury i literatury, polskich książek i dziel polskich twórców.
3. Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa.
4. Będziemy walczyć o interesy gospodarcze polskich przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskich rolników, o ich prawo do rozwoju i ekspansji na zagranicznych rynkach.
5. Będziemy zabiegać o polityczną i gospodarczą atlantycką solidarność zjednoczonej Europy i Ameryki, bo tylko w tej solidarności upatrujemy najgłębszych korzeni cywilizacyjnej potęgi całego Zachodu

U podnóża Wawelu, gdzie złożone są szczątki naszych królów i wieszczów – przysięgamy wszystkim Polakom, że od tych zasad nigdy nie odstąpimy.

Warto się zastanowić czy zobowiązania ideowe Platformy Obywatelskiej zostały dotrzymane.
http://www.grzechy-platformy.org/zobowiazanie-krakowskie/
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Czwartek, 14 października 2021 13:26:55
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
„To nie do pomyślenia, by homoseksualista adoptował dziecko, będziemy się bronić.”
Stefan Niesiołowski
Platforma Obywatelska
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Czwartek, 14 października 2021 13:28:29
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Obietnice Platformy O.

Kiedy powstawała Platforma Obywatelska, była ona partią liberalną w kwestiach gospodarki. Świadczyć może o tym fakt, że w wyborach do Sejmu w 2001 roku z list PO startowali członkowie Unii Polityki Realnej. Fragmenty deklaracji ideowej PO z 2001 roku:

– Platforma Obywatelska zrodziła się z protestu przeciwko złej polityce. Dobra polityka pozostaje w służbie człowieka, nie zaś jakiejkolwiek doktryny lub interesu. (zobacz: Własne interesy, Upolitycznienie spółek, Nepotyzm)

– Polityka łączy się z moralnością tylko tam, gdzie pielęgnowane są cnoty obywatelskie. Gdzie patriotyzm stawiany jest ponad walkę o partyjne interesy. Gdzie autorytet państwa wymusza bezwzględne przestrzeganie prawa, także przez rządzących. […] Zaś honor ceniony jest bardziej niż spryt. (zobacz: Afery, Korupcja)

– Platforma Obywatelska chce przywrócić blask tradycyjnym ideałom republikańskim.

– Fundamentem cywilizacji Zachodu jest Dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość norm w nim zawartych.

– Zadaniem Państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo, zakazując również eutanazji i ograniczając badania genetyczne. (zobacz: Aborcja i in vitro)

– Nie ma innej drogi do szybkiego rozwoju i dobrobytu jak powrót do idei wolności. Nie ma innej skutecznej polityki gospodarczej – jak polityka konkurencji, ochrony własności prywatnej i twardego rozprawienia się przez państwo z przyczynami paraliżu przedsiębiorczości. (Zobacz: Finanse)

– Miłość i poświęcenie dla Ojczyzny, znajomość polskiej historii i kultury, wreszcie świadome przenoszenie narodowej i rodzinnej tradycji – to szczególnie doniosłe zadania dla naszego pokolenia. Pokolenia, które jako pierwsze stanęło przed szansą wprowadzenia Polski na równych prawach do tworzącej się unii narodów europejskich. (zobacz: Polityka historyczna, MSZ, Polska w UE)

W programie PO znalazły się takie postulaty, jak: decentralizacja państwa poprzez wzmocnienie samorządów, odpartyjnienie Senatu, odbudowę służby cywilnej, kodyfikację prawa wyborczego, jednomandatowe okręgi wyborcze, bezpośrednie wybory starostów oraz zmiany przepisów dotyczące immunitetu parlamentarnego.

Donald Tusk mówił też o potrzebie naprawy państwa, postulował szerokie otwarcie archiwów IPN, obniżenie podatków i wprowadzenie podatku liniowego. Miały zostać zniesione przepisy utrudniające rozwój przedsiębiorstw: zmniejszona liczba regulacji, koncesji, zezwoleń i innych form ograniczania działalności gospodarczej. Była to więc partia liberalna gospodarczo, a konserwatywna obyczajowo.

Przed referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej posłowie Platformy Obywatelskiej wydali tzw. Zobowiązanie Krakowskie, w którym zobowiązali się:

[…] Traktujemy ten akt jako wypełnienie patriotycznego testamentu polskich powstańców, legionistów, AK-owców i ludzi Solidarności, jako dokończenie wielowiekowego procesu prowadzącego Polskę ku jedności z chrześcijańskimi Narodami Zachodniej Europy.

[…] będziemy z determinacją walczyć o wypełnienie najważniejszych polskich interesów państwowych i narodowych w Europie.

1. Będziemy walczyć o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej, o obecność polskiego języka i równoprawne traktowanie Polski i Polaków przez inne narody Europy.
[…]
3. Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa.

Pełny tekst: Zobowiązanie Krakowskie. Warto się zastanowić czy zobowiązania ideowe Platformy Obywatelskiej zostały dotrzymane. A co w takim razie z postulatami gospodarczymi, podatkowymi i społecznymi?

Postulaty wyborcze z 2005 roku:

– zmiana konstytucji,
– realizacja postulatów z akcji „4 x tak”: zmniejszenie liczby posłów o połowę, wprowadzenie JOW, zniesienie immunitetu poselskiego, likwidacja Senatu,
– podwyższona odpowiedzialność funkcjonariuszy państwa,
– rozszerzenie kompetencji Trybunału Stanu,
– ograniczenie przywilejów władzy,
– likwidacja finansowania partii z budżetu państwa,
– ograniczenie nadmiernie rozbudowanego aparatu władzy,
– sankcje dla łamiących prawo wysokich urzędników,
– zmniejszenie administracji centralnej o 20%,
– stworzenie jednego Urzędu Regulacyjnego, który nie ulegając interesom branżowym będzie dbał o systematyczne obniżanie na rynku cen np: na energię elektryczną czy usługi telekomunikacyjne,
– jednolita stawka 3×15% dla PIT, CIT i VAT,
– uproszczenie systemu podatkowego, który uniemożliwi oszustwa i zablokuje różnorodność w interpretacji przepisów,
– uproszczenie formularza PIT, a następnie jego likwidacja,
– wprowadzenie dla przedsiębiorstw rocznej sprawozdawczości podatkowej,
– obniżenie kosztów pracy,
– likwidacja opłat i parapodatków nakładanych na przedsiębiorców i obywateli,
– ograniczenie monopoli,
– wyrównanie szans w dostępie do nauki,
– wprowadzenie bonów oświatowych, które wywołają w szkołach zdrową konkurencję,
– ujednolicenie godzin nauki wszystkich dzieci w szkołach podstawowych w godzinach przedpołudniowych,
– uporządkowanie służby zdrowia,
– decentralizacja NFZ,
– utworzenie Rejestru Usług Medycznych,
– dopuszczenie konkurencyjnych prywatnych ubezpieczeń i zezwolenie na prywatne inwestycje w szpitalach,
– 48 godzinne sądy dla chuliganów,
– przeniesienie co najmniej 20% policjantów wykonujących pracę urzędniczą do bezpośredniej walki z przestępcami,
– zmiana organizacji budowy autostrad, tak aby były budowane szybko i znacznie taniej,
– w ramach reformy administracji uproszczenie regulacji rynku transportowego, odpolitycznienie i odbiurokratyzowanie administracji transportu,
– uproszczenie i usprawnienie procedury finansowania, aby przetargi i kwestie finansowe związane z budową drogi nie trwały długo i by pieniądze płacone przez podatników w cenie paliwa były realnie przeznaczane na budowę dróg,
– wsparcie kolei poprzez dopłaty do przewozów pasażerskich,
– wzmocnienie funkcjonowania nadzoru budowlanego dla egzekwowania standardów i norm na polskich drogach,
– reforma Wspólnej Polityki Rolnej tak, aby była ona korzystna dla polskiej wsi,
– regionalizacja polityki rozwoju obszarów wiejskich,
– przeprowadzenie reformy ryku cukru tak, aby reforma tego rynku nie osłabiła pozycji polskich rolników i cukrowni na europejskim i światowym rynku,
– wprowadzenie podatku dochodowego w miejsce podatku rolnego,
– ograniczenie ilości agencji i instytucji rolnych oraz usprawnienie ich działania,
– narodowy program budowy grup producenckich, który obejmował będzie identyfikację rolników, którzy są chcą tworzyć grupy, szkolenia dla tych rolników i pomoc prawno-administracyjną w zakładaniu i prowadzeniu grup oraz promocję produktów rolnych w kraju i poza nim,
– stworzenie trwałych rozwiązań podatkowych pozwalających na realizowanie unijnych zasad wprowadzania biopaliw na rynek bez skomplikowanych, korupcyjnych procedur, zezwoleń i koncesji.
Obietnice Platformy Obywatelskiej z 2007 roku:

– przyśpieszenie i wykorzystanie rozwoju gospodarczego,
– szybkie przyjęcie waluty euro,
– radykalne podniesienie płac dla budżetówki,
– zwiększenie emerytur i rent,
– wybudowanie nowoczesnej sieci autostrad, dróg ekspresowych, mostów i obwodnic,
– w „Narodowym Programie Wielkiej Budowy” PO obiecywała m.in. budowę 1529 km autostrad, 4838 km dróg, modernizację 11 portów lotniczych, budowę 9 nowych (w tym w Olsztynie i Białymstoku), 15 mostów na Wiśle, a w całym kraju 50 mostów, 141 obwodnic miast i modernizację kolei tak, aby trasę Warszawa-Łódź w pokonać można było w godzinę,
– zagwarantowanie dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i likwidacja NFZ,
– tańsze leki,
– poprawienie jakości i dostępności usług medycznych,
– wyższe płace dla pracowników służby zdrowia,
– zmiana systemu ubezpieczeń i wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych,
– podzielenie NFZ na kilka konkurujących funduszy publicznych, oferujących ubezpieczenie w zakresie podstawowym,
– dopuszczenie z czasem do funduszy publicznych innych instytucji ubezpieczeniowych, m.in. korporacje samorządowe i prywatne, działające na równych prawach,
– uproszczenie podatków,
– wprowadzenie 15% podatku liniowego (w 2005 było to 3×15% w 2007 już 2×15%) z ulgą prorodzinną w wysokości 1200zł na dziecko,
– poza ulgą podatkowa na dzieci dodatkowy bonus podatkowy dla kobiet rodzących drugie dziecko przed 30. rokiem życia,
– likwidacja ponad 200 opłat urzędowych,
– zniesienie tzw. podatku Belki,
– nowa ustawa akcyzowa, która ograniczy kompetencje ministra finansów w tym zakresie,
– przyśpieszenie budowy stadionów na Euro 2012,
– sprawienie, że Polacy będą chcieli wrócić z emigracji i inwestować w Polsce,
– podniesienie poziomu edukacji,
– upowszechnienie internetu,
– podjęcie rzeczywistej walki z korupcją,
– stworzenie państwa silnego, taniego i przyjaznego,
– zmniejszenie o 300 mln zł budżetu na funkcjonowanie kancelarii prezydenta i premiera,
– redukcja zagrożeń bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego przy wzroście poczucia bezpieczeństwa obywateli, bez nadmiernego ograniczania ich swobód i wolności,
– reforma policji poprzez zmianę funkcji i odbiurokratyzowanie Komendy Głównej oraz likwidację stanowisk dublujących się kompetencyjnie,
– sprawienie, aby zwiększanie uprawnień operacyjnych służb nie powodowało ograniczania praw obywatelskich.

W 2011 roku PO przedstawiło 21 priorytetów:

1. Wynegocjowanie ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych.
2. Płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną ponownie rosnąć. Podobnie jak konsekwentnie zwiększyliśmy płace nauczycieli, będziemy sukcesywnie podnosić wynagrodzenia innych ważnych społecznie grup zawodowych, zaczynając od nauczycieli akademickich i policjantów.
3. Do 2013 roku wprowadzenie rozwiązań gwarantujących Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które przeznaczone będą na bezpieczeństwo przyszłych emerytur.
4. Na podobieństwo 1800 Orlików budowa 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej.
5. Zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów.
6. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Żeby temu zaradzić będzie radykalnie zwiększona ulga rodzinna na trzecie i kolejne dziecko.
7. W ramach programu „Koperniki” w każdym województwie do 2020 roku będą tworzone „Centra Nauki”, których zadaniem będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności.
8. Likwidacja formularzy podatkowych PIT.
9. Obniżenie zasadniczej stawki VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia.
10. Zwiększenie ulg podatkowych dla oszczędzających na emeryturę, by motywować skłonność do długookresowego oszczędzania.
11. Dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej gminie.
12. Do 2015 roku wprowadzenie do szkół e-podręcznik.
13. Polacy będą mieli prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla NFZ.
14. Wprowadzenie do kodeksu pracy odnawialnych umów sezonowych dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych.
15. Likwidacja obowiązku noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby będą mogły skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem.
16. Radykalne ograniczenie dostępu służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększenie kontroli nad wykorzystywaniem podsłuchów.
17. Skrócenie terminu wydawania pozwoleń na budowę z około 300 do 100 dni, a liczbę procedur z ponad 30 do 15. Skrócenie termin oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o 1/3.
18. Dążenie do zrównoważonego budżetu przed końcem kadencji. Obniżenie relacji długu do PKB do 48% w 2015 roku i do 40% w 2018 roku, dzięki czemu będziemy mieli niższe stopy procentowe i szybszy wzrost gospodarczy.
19. Wprowadzenie przepisów gwarantujących kobietom „równą płacę za równą pracę”, eliminując dyskryminację kobiet w miejscu pracy.
20. Stypendia naukowe dla najlepszych maturzystów już od pierwszego roku studiów.
21. Miliard złotych ze środków unijnych na „Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi”.
W 2015 roku PO zaprezentowała program „Polska przyszłości”:

– Powstanie w ciągu 10 lat 50 tys. nowych mieszkań na wynajem,
– Ograniczenie przywilejów związków zawodowych: etaty związkowe finansowane przez same związki, a nie przedsiębiorstwa,
– Zniesienie składki ZUS i NFZ: docelowo każdy obywatel, zatrudniony na jednolitym kontrakcie, będzie płacił tylko jeden podatek dochodowy,
– Zdrowe dzieci: wprowadzenie profilaktyki stomatologicznej, przypisując każdą szkołę do konkretnego gabinetu stomatologicznego,
– Racjonalne wymogi sanitarne: stworzenie katalogu minimalnych wymagań sanitarnych dla małych przetwórni oraz rolników produkujących na potrzeby własne oraz swoich gości,
– Modernizacja Wojska Polskiego: finansowanie armii na poziomie 2% PKB,dokończenie budowy sześciu okrętów dla Marynarki Wojennej i stworzenie nowego systemu obrony powietrznej kraju, rozwinięcie programu pancernego i artyleryjskiego w oparciu o Polską Grupę Zbrojeniową, kontynuowanie doposażenia Sił Zbrojnych RP w nowoczesny sprzęt, wzmocnienie kolejnych garnizonów, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części kraju,
– Likwidacja umów śmieciowych: wprowadzenie jednolitego kontraktu, który wyprze umowy cywilnoprawne trwające poad miesiąc,
– Silna i zjednoczona UE: bronienie fundamentów UE w zakresie wolnego przepływu osób, pracowników i usług,
– Likwidacja testów szóstoklasistów,
– Reforma systemu politycznego: wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego do Sejmu i Senatu, który łączy zalety JOW i proporcjonalnego rozdziału mandatów,
– Wiejski stragan: program skracający ścieżkę dystrybucji żywości wytwarzanej na małą, lokalną skalę, produkty będą trafiać od producenta do konsumenta jak najkrótszą drogą,
– Przyjazny urząd, odpowiedzialni urzędnicy: kontrola urzędnicza tylko w uzasadnionych i uprawdopodobnionych przypadkach, wprowadzenie majątkowej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych,
– Nauka postaw obywatelskich: wprowadzenie do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych zajęć uczących współpracy, pracy zespołowej oraz podstawowa edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
– Więcej opieki dla seniorów: uruchomienie specjalnego numeru alarmowego dla osób starszych potrzebujących opieki, czynny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,
– Odnowa miast: rezerwacja 25 mld zł na rewitalizację miast w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020,
– Lepsza opieka dla najmłodszych: 150 mln zł rocznie na programy „Maluch” i „Maluch na uczelni”,
– 12 zł minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych (zlecenia),
– Made in Poland: włączenie się dyplomacji w pomoc polskim firmom, zapewnienie politycznego wsparcia polskich inwestorów gospodarczych w czasie wizyt zagranicznych i misji dyplomatycznych na najwyższym szczeblu,
– Wyższe kredyty studenckie 1800zł zamiast 600zł,
– Nowy etap w stosunkach Państwo-Kościół: finansowanie Kościołów przez wiernych,
– Jeden podatek dochodowy: dla osób o niskich dochodach efektywna stawka podatku w wysokości od 10%,
– Grant na start: wsparcie do 4000zł rocznie dla osób zatrudnionych na etacie lub umowie cywilnoprawnej,
– Ograniczenie finansowania partii politycznych z budżetu państwa,
– Budowa dróg: wprowadzenie do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych możliwości finansowania dróg i pasów rowerowych, kilka tysięcy dróg rowerowych w ciągu 5 lat.
http://www.grzechy-platformy.org/obietnice-platformy/
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Czwartek, 14 października 2021 14:33:20
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
kto nas okrada?
Post edytowany
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Czwartek, 14 października 2021 15:21:55
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 52980
kumak Dziś, 48 min. temu
-1
+
-
kto nas okrada?

głównie herr tusk i jego zgraja
gdzieś indziej Postów: 5110
michal1965
gdzieś indziej, postów: 5110
Czwartek, 14 października 2021 15:24:09
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
teraz mają przerwę, ale już zacierają ręce.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Czwartek, 14 października 2021 16:43:34
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
(Nie)bezpieczna sieć rządowa. Skala łamania procedur bezpieczeństwa
Najważniejsze osoby w rządzie w korespondencji służbowej używały nie tylko prywatnych kont mailowych, które stały się celem cyberprzestępców. Jak wynika z niejawnych dokumentów, które widział Onet, do wymiany wrażliwych treści stosowano też komercyjne, szyfrowane komunikatory. Obecne narzędzia do rządowej komunikacji okazać się miały niewiele warte i "skażone" przez służby. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/pozn...
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Czwartek, 14 października 2021 16:45:26
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
gdzieś indziej
Postów: 4759
michal1965 Dziś, 2 godz. temu
+1
+
-
teraz mają przerwę, ale już zacierają ręce. zacieraj i liczą Jak Kaczyński dorobił się na majątku PRL?
Post edytowany
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Piątek, 15 października 2021 20:19:18
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
A jak dorobili się towarzysze Miller, Cimoszewicz itd?
Nawet do europarlamentu Unia Wolności ich wysłała i zawsze POddani, lizali d.... Moskwy liżą teraz Berlina.
Całe życie lizać cudze d...., to tylko lewactwo POtrafi.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Piątek, 15 października 2021 22:34:06
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
zolnierzu skorzystali z tego samego mechanizmu co Kaczyński. Chociaż nie słyszalem żeby Miller i Cimoszewicz mieli jakieś majtki czy udziały. Twój problem ze ty na Kaczyńskiego zawsze przymkniesz oko
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Sobota, 16 października 2021 08:49:23
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Miller I Cimoszewicz nie mają majtek?
Kup i kumak i wyślij, choć z diety europosłów sPOkojnie im wystarczy.
POCZYTAJ co piszesz, a potem zrozumiesz sarkazm.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Sobota, 16 października 2021 08:55:11
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
tych europosłów trochę więcej i ze wszystkich opcji politycznych wiec twoje podejście jakby stronnicze-
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 16 października 2021 11:44:55
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
fakt , koło pzpr z ramienia platformy obywatelskiej w Brukseli ma się dobrze
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 16 października 2021 11:52:04
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Janda chce obostrzeń dla niezaszczepionych? "Nie mam żadnej tolerancji"

Aktorka uważa, że w obecnej sytuacji, kiedy czwarta fala pandemii staje się faktem, nic nie może nas zwalniać z obowiązku noszenia maseczek. Z dnia na dzień rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem, a tym samym ryzyko jest coraz większe. Jej zdaniem w Polsce, wzorem innych europejskich państw, powinny być wprowadzone ograniczenia dla osób, które lekceważą szczepienia.
https://niezalezna.pl/414954-janda-chce-obostrzen-dl...
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 16 października 2021 11:56:54
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Niebywałe! Trzaskowski narzeka na rząd i brak pieniędzy, ale sam zapłacił 20 tys. zł za cztery posty w mediach społecznościowych

https://wpolityce.pl/polityka/570225-trzaskowski-i-...
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Sobota, 16 października 2021 14:42:34
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Twoje podejście jest stronnicze.....
Napisał gościu, który POwiela od rana do wieczora przekaz z Wiertniczej i Czerskiej.
Chłopie, weź się nie ośmieszaj.
POwielasz, to nie komentuj. Przynajmniej idiotyzmy POwielane nie mają błędów ortograficznych.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Niedziela, 17 października 2021 13:20:49
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zrozumiałeś wreszcie PiS-owski baranie, że za 500+, 300+, 13 emerytura, 14 emerytura, gigantyczne wynagrodzenia różnych krewnych i znajomych królika, wille Obajtka i jemu podobnych, niekompetencje Sasina i całej tej bandy czy wykupienie gazet regionalnych przez ORLEN zapłacisz z własnej kieszeni???? Popatrz jeszcze sobie na rachunki za prąd i gaz - to właśnie Kaczyński wystawił Ci rachunek za twoją głupotę!!!! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że za głupotę PiS-owskich wyznawców płacą również miliony uczciwych rodaków, którzy od co najmniej od 5 lat krzyczeli głośno, że rządzą nami kompletni ignoranci i idioci!!!!
Zbyszek Ciszewski.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Niedziela, 17 października 2021 13:39:58
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Czy POjąłeś lewacki POmiocie, że za wzrost cen odPOwiada:
1. Podniesienie cen ropy na światowych giełdach rok do roku o 100%.
2. Przykrecenie kurka przez Putina, za zgodą Timermanssów, Merklelów i kumaków, żeby dostać POzwolenie na NS2.
Wtedy gaz POpłynie i będzie go DUŻO, aż znów coś car wymyśli.
3. UE płaci za jakieś CO2 i inne pierdoły- szkoda, że lewackie POmioty nie wystawiły takich rachunków Chinom, Rosji, USA, Indiom itd.
Bajki lewackich POmiotów wstawcie w swoje, rozjechane przez lobby LGBT d....ska.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Niedziela, 17 października 2021 18:15:47
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Trudno odpędzić od siebie myśl o podobieństwie najnowszych publicznych wystąpień Jarosława Kaczyńskiego do wystąpień Gomułki, który wyliczał pracowicie z trybuny sejmowej procentowe wzrosty cen sznurka do snopowiązałek albo radioodbiorników. Gomułka nienawidził „prywaciarzy”, zaradności i zamożności. Kaczyński dziś nazywa majętniejszych Polaków „cwaniakami”.

Gnom — to jest właśnie temat moich dumań godny!

Gnom tupiący nogami, to znowu pogodny,

Gnom liczący wytrwale komy i procenty,

Gnom swą misją dziejową ogromnie przejęty,

Gnom — gospodarz wspaniały, Gnom — narodu ociec,

Gnom — mąż stanu, Gnom — mędrzec, trudno zresztą dociec

ogromu zasług tego niezwykłego męża,

którego nawet czasu ząb nie nadweręża!

To wstęp do nie dokończonej „Gnomiady” Janusza Szpotańskiego. Pisany w 1976 r. utwór miał opowiadać o oburzonym praktykami Sztygara (Edward Gierek) Gnomie (Władysław Gomułka, odsunięty na boczny tor po wydarzeniach grudnia 1970 r.), który siedząc w podwarszawskim Konstancinie planuje zemstę i wielki powrót. Wyrzeka zarazem na – jak zapowiadał sam Szpotański w planie utworu – pazerność klasy robotniczej.
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/luka...
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Niedziela, 17 października 2021 18:19:26
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Postów: 3873
Zolnierz Dziś, 5 godz. temu
0
+
-
Czy POjąłeś lewacki POmiocie, że za wzrost cen odPOwiada:
prawacki pomiocie zawsze jest cos za i przeciw i podobnie było kiedy Kaczyński proponował zmniejszenie akcyzy co jest i teraz wykonalne- proponował a sam morda w kubeł
Post edytowany 2 razy
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK