7°C

63
Powietrze
Bywało lepiej...
Uważaj na siebie - zbyt długa ekspozycja na substancje zawarte w powietrzu może źle wpłynąć na Twoje zdrowie.

PM1: 29.04
PM25: 42.54 (170,17%)
PM10: 66.86 (133,71%)
Temperatura: 7.01°C
Ciśnienie: 1021.45 hPa
Wilgotność: 67.34%

Dane z 23.03.2019 23:35, airly.pl


facebook

Rozpoczął się remont ul. Siennickiej

03.04.2018
(fot. minskmaz.com)

3 kwietnia 2018 rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Siennickiej. Sprawdziliśmy, co zostanie zrobione i jak będzie wyglądał ruch samochodowy w związku z zamknięciem jednej z głównych ulic w mieście.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek o łącznej długości 750 m, pomiędzy ul. Warszawską a torowiskiem, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. 1 PLM „Warszawa” / Mireckiego. Roboty obejmą budowę chodników, zatok autobusowych, pasów zieleni, przebudowę sieci, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, zmianę oznakowania poziomego i pionowego z dostosowaniem do nowych parametrów drogi. Nie planowana jest budowa ścieżki rowerowej, a jeśli chodzi o miejsca postojowe, wyznaczone zostaną tylko dla postoju taksówek.

Zmiany w ruchu drogowym na czas remontu:

  • Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Siennickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ulicami Mireckiego i 1 PLM Warszawa. Dojazd do posesji zostanie zapewniony przez wykonawcę od strony ulicy Miodowej. Wykonany zostanie tymczasowy wjazd na osiedlowy parking od strony ulicy Błonie.

  • Transport publiczny będzie się odbywał ulicami Mireckiego i 1 PLM Warsawa, gdyż to skrzyżowanie nie wchodzi w zakres przebudowy i będzie ono przejezdne przez cały okres trwania prac budowlanych. Na czas trwania przebudowy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie wyłączona.

  • Postój TAXI zostanie przeniesiony z ul. Siennickiej na ul. Nadrzeczną.

  • Ruch pojazdów na odcinku od skrzyżowania od skrzyżowania z ulicami Mireckiego i 1 PLM W-wa do skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Szpitalną), odbywał się będzie jednokierunkowo w kierunku północnym. Zapewniony zostanie w ten sposób dojazd do szkoły dla zaopatrzenia oraz dojście dla uczniów. Etap ten będzie obowiązywać w czasie dni nauki szkolnej, w okresie wakacyjnym i ten odcinek zostanie całkowicie zamknięty.

Zgodnie z umową prace powinny zostać zakończone do końca września, ale wykonawca będzie się starał, by zakończyć całość robót przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Inwestorem remontu ul. Siennickiej jest Samorząd Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą PBiM Mińsk Mazowiecki. Koszt inwestycji to 3 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Oprac. na podst. mat. MZDW w Warszawie

Inne aktualności

OK