-3°C

79
Powietrze
Zła jakość powietrza!
Okna powinny być dzisiaj zdecydowanie zamknięte!

PM1: 37.74
PM25: 62.70 (250,81%)
PM10: 95.61 (191,22%)
Temperatura: -3.07°C
Ciśnienie: 1020.06 hPa
Wilgotność: 90.85%

Dane z 21.01.2019 04:15, airly.pl


facebook

Akcja #447bill dotarła do Mińska

10.06.2018

Osoby przechodzące obok peronów na stacji PKP zastanawiały się, kto ogrodził taśmą wejście?

Do taśmy przyczepiona była kartka z dużym czerwonym napisem Sprzedane i wyjaśnieniem, że Skarb Państwa został zmuszony do sprzedaży tego obiektu, aby pokryć roszczenia żydowskie. Przepraszamy i liczymy, że kwota 300 miliardów dolarów zaspokoi sumienia „narodu wybranego”.

To najprawdopodobniej efekt ogólnopolskiej akcji happeningowej Młodzieży Wszechpolskiej pod nazwą #447bill, będącej odpowiedzią na przegłosowaną niedawno w amerykańskim kongresie ustawę o nazwie Justice for Uncompensated Survivors Today zwanej w skrócie JUST. Ustawa nakłada na sekretarza stanu USA obowiązek złożenia sprawozdania o sytuacji prawnej i systemowej w 46 krajach, w tym w Polsce, które podpisały w 2009 roku deklarację z Terezina (dotyczącą własności żydowskiej z okresu Holocaustu). Raport ma zawierać informacje o stanie zaspokajania roszczeń związanych ze zwrotem mienia lub wypłatami słusznego odszkodowania spadkobiercom, a jeśli takowych nie ma, to przekazaniem mienia na cele edukacyjne i społeczne, w szczególności na edukację na temat Holokaustu.

Więcej informacji o akcji: https://www.facebook.com/mwrzeszow/posts/748045355319531

Inne aktualności

OK