-3°C

64
Powietrze
Bywało lepiej...

PM1: 25.93
PM25: 43.82 (175,28%)
PM10: 66.83 (133,65%)
Temperatura: -3.08°C
Ciśnienie: 1006.67 hPa
Wilgotność: 95.50%

Dane z 28.01.2021 08:55, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

A może do wojska?

14.07.2020
(fot.: minskmaz.com)

Wojskowa Komenda Uzupełnień proponuje mieszkańcom Mińska i okolic różne formy służby wojskowej. Co oferuje i dlaczego warto zapoznać się z tą ofertą, szczególnie teraz, gdy na rynku pracy rośnie bezrobocie

Z propozycji mogą skorzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadający polskie  obywatelstwo, w wieku 18-55 lat w korpusie szeregowych i 63 lat w korpusie podoficerskim i oficerskim, dobry stan zdrowia (kat. A) i wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne (podstawowe), a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą.

Można ubiegać się o przyjęcie do:

 • zawodowej służby wojskowej,
 • służby kandydackiej (szkolnictwo wojskowe),
 • służby w wojskach obrony terytorialnej,
 • służby przygotowawczej,
 • na długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy (od 1-3 miesięcy).

Zawodowa Służba Wojskowa - warunki rekrutacji:

 • posiadanie tytułu żołnierza rezerwy (odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej),
 • posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Nabór obowiązuje we wszystkich korpusach osobowych (szeregowych, podoficerów i oficerów) i specjalnościach wojskowych. Prowadzą go jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronach internetowych JW i WKU.

Warto wiedzieć, że uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110 zł, kpr. – 4660 zł, ppor. 5790 zł.

Służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) - warunki rekrutacji:

 • posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Nabór prowadzą: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto do 14 sierpnia można składać wnioski do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie. UWAGA: nabór do uczelni wojskowych został wydłużony do 17.07.2020 r.

Student uczelni wojskowej nie ponosi żadnych kosztów kształcenia (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp. – bezpłatne). Po ukończeniu uczelni ma zagwarantowaną pracę w wybranej JW. Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, które wynosi 1200 zł na I roku w stopniu szeregowego i kolejnych latach studiów jest odpowiednio wyższe.

Więcej informacji na stronach ww. uczelni i szkoły podoficerskiej oraz WKU.

Terytorialna Służba Wojskowa:
Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Warszawie. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.

Żeby  zostać „terytorialsem” należy złożyć wniosek w macierzystym WKU, a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT (16-dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8-dniowe dla żołnierzy rezerwy). Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia jeden raz w miesiącu.

Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową, czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.

Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w sierpniu. Więcej informacji można uzyskać w WKU w Mińsku lub na stronach internetowych WKU i WOT.

Służba przygotowawcza:

 • jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy”, a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej, w tym zawodowej i ochotniczej, w rezerwie,
 • szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia (jednostce wojskowej) trwa ok 3,5 miesiąca (dotyczy korpusu szeregowych),
 • najbliższe szkolenie rozpoczyna się we wrześniu br. Biorąc pod uwagę proces rekrutacji wniosek do WKU należy złożyć jak najszybciej. Szkolenie dla absolwentów klas wojskowych (certyfikowanych) rozpoczyna się już 10 sierpnia i trwa ok. miesiąc.

Więcej informacji na temat służby przygotowawczej można uzyskać bezpośrednio w WKU lub na stronie internetowej WKU.

Uposażenie: 1233 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2600 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.

Długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy (w trybie ochotniczym):
- ćwiczenia trwają od jednego do trzech miesięcy. Szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
- szkolenie odbywa się w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju. Najbliższa JW realizująca takie szkolenie to 1 BPpanc z Wesołej, a najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 13 lipca – kolejne w następnych miesiącach do końca br.

Uposażenie zgodne z posiadanym stopniem wojskowym np. szeregowy wynosi 4110 zł.

Osoba wybierająca jedną z ofert bierze nie tylko aktywny udział w systemie obronności RP, ale również ma okazję do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności, a w dalszej perspektywie może wstąpić w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że realizując swoje pasje i marzenia, zarabia się, co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, wchodząc na stronę internetową www.wkuminskmaz.wp.mil.pl lub odwiedzając profil WKU na Facebooku.

Oprac. na podst. mat. WKU w Mińsku Mazowieckim


Inne aktualności

OK