1°C

16
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 5.70
PM25: 9.57 (38,29%)
PM10: 10.15 (20,29%)
Temperatura: 0.54°C
Ciśnienie: 996.56 hPa
Wilgotność: 92.50%

Dane z 30.11.2021 12:25, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

Mińsk wolny od Tuska

492 postów
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Niedziela, 3 października 2021 08:48:04
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
"Ein Volk, ein Reich, ein Führer- ja ja herr Kaczyński ueber alles-Herr Kaczyński, hören Sie auf, die polnischen Frauen zu unterdrücken, und helfen Sie ihnen stattdessen!"

bardzo to obcojęzyczne bałwanie z mazgułowa
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Niedziela, 3 października 2021 09:04:48
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
wielki człowiek
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Niedziela, 3 października 2021 09:06:45
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Chrum, chrum.....

Donald I Leniwy przypomniał sobie, że istnieje taka książka jak Folwark zwierzęcy Orwella i ze swą europejsko-brukselską elegancją zaatakował dwóch ministrów, szefów MON i MSW, epitetami "wieprze" którym komendy wydaje Kaczor. Trochę mnie rozczarował, bo sądziłem, że jako najważniejszy polityk na naszym globie, co tam globie, całym Układzie Słonecznym, albo nawet galaktyce, posiada bardziej wysublimowane sposoby wyrażania swych emocji. A tu nagle nasz "galaktyczny" polityk, sięgnął po zwykłe wyzwiska. Oczywiście ubrał je w motywy literackie nawiązując do owego Orwelowskiego folwarku którym rządziły świnie. O szkodliwości takich "manier" w życiu politycznym kraju nawet nie warto wspominać. Widać jednak, że Donald Leniwy przysłany tu został, aby rozbujać nasz statek jak tylko można, w nadziei, że doprowadzi to do osłabienia obozu władzy i (jak się uda) do zmiany rządu. Mimo upływu kilku miesięcy "praca" leniwego Donalda przynosi niewielkie efekty. Miało być zasadnicze osłabienie ZP i wzrost poparcie społecznego dla opozycji. Ale tu flauta. PiSowi "wzrosło", a PO odebrała trochę głosów Hołowni. Czyli szalu nie ma. Stąd zapewne zaostrzenie Donaldowego języka, epitety, zaciśnięte pięści, wilczy wzrok i machanie rękami. Brakuje tylko aby Donald mówiąc o wieprzach zaczął chrumkać. Skoro o wieprzach mowa to chrumkanie byłoby próbą nawiązanie kontaktu językowego. No więc Donald...., chrum, chrum. Możesz zasłużyć na nowy pseudonim: "Chrumkacz", albo lepiej z rosyjska "Chrumkin".

Śmieszne są odwoływanie Donalda do literatury aby "przykryć" swój plugawy polityczny język. Zawsze z wielu dzieł literackich można zaczerpnąć sporo wyzwisk. Ot, ładna wiązanka jest u Sienkiewicza, jak Kmicic ruga zdrajcę Kuklinowskiego: "Ty rzezimieszku! Ty podłoto! Ty strachu na stare baby!, Ty wyskrobku ludzki, Ty panie Szelmowski z Szelmowa!..., ty kutergębo, ty chamie, ty niewolniku". Ładny zestaw. Ciekawe do kogo pasuje? Do Kuklinowskiego? Tak. A czy do Chrumkina?
https://niepoprawni.pl/blog/traczew/chrum-chrum
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Środa, 6 października 2021 08:23:24
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
wielki człowiek
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Środa, 6 października 2021 12:35:48
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Repatrianci

Zgodnie z Ustawą o Repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 532 z późn. zm.) repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wjazdowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Repatriantem może zostać osoba polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium jednej z republik: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Polskie prawo nie przewiduje możliwości repatriacji dla osób polskiego pochodzenia z terenów Białorusi, Litwy, Ukrainy.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od 2001 do 2012 roku w ramach repatriacji przyjechało do Polski 4619 osób. W listopadzie 2014 roku NIK opublikowała wyniki kontroli w zakresie „Realizacji polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie”. NIK rozpoczęła kontrolę, ponieważ w latach 2007-2012 liczba repatriantów systematycznie spadała, okres oczekiwania na osiedlenie się w Polsce w ramach repatriacji trwał nieraz nawet 10 lat.

W 2007 roku do Polski w trybie repatriacyjnym przyjechały 243 osoby, a w 2012 było ich już tylko 123. Rosła natomiast liczba osób, które otrzymały decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy, lecz nie mogły osiedlić się w kraju, gdyż nie miały do tego warunków: mieszkania i źródła utrzymania. Do 2007 roku wydano 1476 takich decyzji, w 2012 roku było to już 1937. Pod koniec listopada 2013 roku repatriacją do Polski było zainteresowanych jeszcze ponad 2,6 tys. cudzoziemców polskiego pochodzenia ze Wschodu. NIK wyliczyła, że przeprowadzana w dotychczasowym tempie repatriacja tych osób trwałaby ponad 16 lat.

Jak pokazały wyniki kontroli NIK, taka sytuacja spowodowana była zarówno z brakiem skutecznych rozwiązań prawnych, jak i nieefektywnych działań organów administracji publicznej. Problemem nie był brak środków finansowych, ponieważ państwo rocznie przeznaczało na pomoc repatriantom 9 mln złotych z rezerwy celowej. Pieniądze te nie były jednak wykorzystywane w całości i co roku kwota na pomoc repatriantom była obcinana (w 2011 roku 34 mln zł, w 2014 roku 9 mln zł). Stąd decyzja sejmowej Komisji Finansów, która głosami PO przesunęła z rezerwy na repatriację 1 mln 266 tys. zł na finansowanie utrzymania uchodźców i imigrantów.

Ewa Kopacz zapowiedziała w 2015 roku 30 mln złotych na pomoc repatriantom, jednak to nie w pieniądzach tkwi problem. MSW tłumaczyło, że przeszkodą w pełnym wykorzystaniu pomocy jest niekorzystna interpretacja ustawy o finansach publicznych przez resort finansów, która nie pozwala wykorzystywanie środków ze specjalnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych samorządów. Oznacza to, że gminy angażujące się w repatriację ponoszą dodatkowe koszty, natomiast pieniądze z rezerwy pozostają niewykorzystane.
NIK wskazała też, że działania administracji rządowej nie doprowadziły do stworzenia skutecznego systemu rozwiązań prawnych, organizacyjnych ani finansowych, wspierających repatriantów. Powstał co prawda Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2007-2012. Zakładał on aktywne działania wielu instytucji, które miały ułatwić powrót oraz wspierać repatriantów na początku pobytu w Polsce. Tymi instytucjami były m.in. Ministerstwa: Spraw Wewnętrznych, Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Okazało się, że żaden ze skontrolowanych przez NIK ministrów nie wdrążył Programu. Minister Spraw Zagranicznych nie prowadził też planowej kampanii informacyjnej o warunkach repatriacji ani o warunkach życia w Polsce i nie zlecił żadnych zadań z tej dziedziny polskim placówkom dyplomatycznym. Nie został uregulowany w akcie prawa powszechnie obowiązującego tryb postępowania przed konsulem. Od wejścia w życie ustawy w 2001 roku, obowiązuje w tej sprawie jedynie zarządzenie ministra, co w polskim porządku prawnym jest niezgodne z Konstytucją.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nie powstał kompleksowy system opieki nad repatriantami w kraju, w tym dla tych, którzy chcieliby samodzielnie znaleźć zatrudnienie. Nie powstały plany ośrodków dla większej liczby osób przy większych aglomeracjach. Nie opracowano też działań aktywizujących zawodowo. Minister Edukacji Narodowej nie stworzył strategii inwestycyjnej dla wspierania polskiej oświaty na świecie.

Osoby, które chciałyby przyjechać do Polski w ramach repatriacji nie mają często odpowiedniej pomocy już na etapie ubiegania się o możliwość repatriacji. Jedynym obszernym źródłem wiedzy dla repatriantów okazał się informator opracowany przez Polską Akcję Humanitarną. Problemem okazał się też brak znajomości języka polskiego, którego biegła znajomość jest wymagana, mimo, że jest to społeczność poddana brutalnemu wynarodowieniu, gdzie za używanie rodzimej mowy groziła śmierć.

Z danych NIK wynikało, że w roku 2012 w porównaniu do 2007 roku liczba placówek zapewniających naukę języka polskiego zmniejszyła się o ponad 40%. Coraz mniej osób było zainteresowanych nauką języka polskiego, ale wynikało to z coraz powszechniejszego rozczarowania miejscowych Polaków trudnościami w zagwarantowaniu możliwości wyjazdu do Polski w charakterze repatriantów. Zdarzało się też, że polscy urzędnicy robili wszystko, aby zniechęcić kandydatów do przyjazdu. W czasie egzaminu na obywatelstwo pytali o liczbę dopływów Wisły lub o to, który święty jest patronem Krakowa.

NIK zwracała uwagę, że gminy, które chciałyby przyjąć na swoim terenie repatriantów nie mają odpowiedniego wsparcia od rządu. Tak skonstruowane jest prawo, które mówi, że samorządy, które zapraszają imiennie konkretne osoby, nie mogą otrzymać wsparcia finansowego od państwa na zapewnienie im mieszkania. Gminy, które zapraszają repatriantów nieokreślonych imiennie, choć powinny otrzymać dotację w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, muszą czekać na nią nawet 3 miesiące. Sami repatrianci przysługującą im indywidualną pomoc od państwa powinni otrzymać w ciągu 60 dni, ale zdarzało się, że czekali na nią nawet blisko rok.

W podkrakowskich Myślenicach deweloper podarował jedno mieszkanie dla rodziny repatrianckiej, a fiskus natychmiast zażądał podatku od darowizny. Nie dziwi więc, że latach 2009-2013 jedynie w 3,5% gmin osiedlili się repatrianci. Prawie 70% gmin miał trudności z zagwarantowaniem źródeł utrzymania dla repatriantów.

Przykre jest też to, że bardziej skuteczni w ściąganiu do kraju swoich rodaków są takie kraje jak Kazachstan, Białoruś i Rosja. Dr Robert Wyszyński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, podał, że Kazachstan tak skutecznie ściąga etnicznych Kazachów z krajów obcych, że co 10. mieszkaniec tego państwa jest repatriantem.

Powstała Ustawa Obywatelska przygotowana przez ś.p. Macieja Płażyńskiego. Po jego śmierci sprawę pilotuje jego syn Jakub Płażyński. Pod projektem Ustawy podpisało się ponad 250 tys. osób. Zakładał on, że wzorem np. niemieckim prowadzić repatriację siłami państwa, a nie pojedynczych gmin. Platforma Obywatelska odrzuciła ten projekt, wyliczając, że takie prowadzenie repatriacji miałoby kosztować 900 mln zł. Jednak repatrianci są inwestycją. Według danych z Niemiec rodzina repatriancka po czterech lub pięciu latach od sprowadzenia, dzięki płaconym podatkom dochodom i rozrodczości, zaczyna być zyskiem dla gospodarki.

Swoje przepisy przygotowało też MSW. Specjalna podkomisja, której przewodziła posłanka PO Joanna Fabisiak, miała połączyć przepisy resortu z zapisami projektu obywatelskiego. W listopadzie 2013 roku obiecywała, że nowa ustawa będzie obowiązywała już w 2014 roku. Obietnica nie została dotrzymana.
http://www.grzechy-platformy.org/repatrianci/
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Środa, 6 października 2021 12:39:13
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
„Zbudujemy państwo, gdzie polityk, sędzia, policjant będą tak samo ciężko pracowali jak tak zwani zwykli obywatele. Władza musi znaczyć wyłącznie obowiązki i nigdy więcej przywilejów.”
Donald Tusk
Platforma Obywatelska
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Środa, 6 października 2021 13:03:48
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
A nie tylko spółki, kasa, przekręty, kasa, nepotyzm, kasa.
I odwracanie się pleckami...do pracodawców!
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Środa, 6 października 2021 14:21:40
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
lewactwo tak ma klonie
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Czwartek, 7 października 2021 07:29:49
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
PAPENDEKIEL Z MÓZGU

Według diagnozy sądu rejonowego w Kłaju z siedzibą w Grójcu na wniosek powoda ministra Janusza Kaczmarka, Tuskowi z mózgu porobił się papendekiel (tektura ). Nie dość, że nie ma prawa jazdy i karty do bankomatu, to ma szmergla na punkcie pisania grafomańskich, tandetnych rymowanek o matole i Toli. Sąd się zdziwił, że osoba pozwanego nie jest dinozaurem, natomiast przyznał rację posłance Joannie Senyszyn, iż pozwany skacze na trumny, jak Piłsudski na kasztankę. Wezwana na świadka Piekarska, powiedziała, iż zgodzi się z opinią Senyszyn , ale po kuckach, a Senyszyn zaś może jej skoczyć na ruę, na co z kolei nie zgodził się sąd w kolejnych diagnozach psychiatrycznych dotyczących Piekarskiej i Senyszyn. Na sali sądowej panował tłok i raz po raz powstawały burdy wszczynane przez pijanych posłów Koalicji Obywatelskiej. Doszło do tego, iż bufetowa wezwała straż miejską do gazu pieprzowego i pałowania. Jeden ze strażników miejskich się pomylił i pałą rąbnął sędziego. Po wstępnych badaniach okazało się, iż strażnik miejski wcale się nie pomylił, tylko to stary pieprznięty pisowiec podpuszczony przez Jarka. W czasie rozprawy pijana sala pizdowców skandowała znane porzekadło: „…do drzwi dzwonek to z policją Donek…”. Sąd nie mógł sobie poradzić z tą pizdzielską hołotą, odroczył więc rozprawę, a pozwanego skierował w trybie natychmiastowym na obserwację psychiatryczną do krakowskiego Kobierzyna, a następnie do Tworek. Sprawa psychiatryczna miała się zakończyć w tuskolandzie bez udziału pozwanego.

Przed sądem stała pikieta pizdowców z kibolami ze strzelbami o gładkich lufach na gumowe naboje. W ruę została trafiona Piekarska, w kinol Dziurawy Stefek, w ogon Kuc, a Kucowa udała się do prokuratury z donosem, że Jarek telefonicznie pomalował na kolory pisowskie elewację frontową baru odchodowego w którym mieszka z mężem i Sławkiem Nowakiem, który już wytrzeźwiał.

Po przeciwnej stronie ulicy stali peowcy zwartą grupą trzymającą władzę skandując „Jarek matole, oddaj już Tolę”.

W tłumie zauważono kopię Ludwika Dorna w którą przeistoczył się Janusz Palikot przebrany za sędziego po prochach z diagnozą szmergla w rękach i z transparentem „Jarek matole, jakie prochy ci dali kibole”.

W udzielonym wywiadzie „Gazecie Wyborczej” sędzia prowadzący rozprawę przyznał, iż sąd będzie dochodził nie tylko poczytalności Jarosława Kaczyńskiego w jednym ośrodku psychiatrycznym, ale w trzech, dla uniknięcia symetrii diagnostycznej. Będzie dochodził również dlaczego Jarosław Kaczyński się dotąd nie ożenił, jak się zapatruje w tej sytuacji na seks heteroseksualny, czy akceptuje poligamię i jaki jest jego stosunek do stosunku po stosunku.

Zapewne rozprawa potrwa ze dwa lata, Kaczyński więc decyzją niezawisłego sądu nie będzie mógł stanąć do wyborów w jesieni 2071 roku, a o to chodzi niezawisłemu sądowi i nie tylko.

Joanna Senyszyn złożyła protest wyborczy związany z datą wyborów parlamentarnych, proponując wcześniejsze na rok 2070.Następnie zeznała, że jej matka chciała ją wyskrobać, ale ona się nie zgodziła i tym samym udowodniła, że to nie ona, ale jej matka ma szmergla.

Nasze sądy są potyliczne, czyli upotylicznione w zakończeniu pierdnęła Joanna Senyszyn.

Stefan Michnik "Gazeta Pod Sobą"
https://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/papendekiel-z-mo...
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Piątek, 8 października 2021 08:08:09
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Tusk organizuje protest na Placu Zamkowym. Czas i miejsce nie są przypadkowe? Wyszkowski i Kania alarmują: Organizuje prowokację!

https://wpolityce.pl/smolensk/569212-protest-na-pla...

jak dla mnie to może POstawić klocka na Placu Zamkowym najlepiej dokładnie o 18-stej
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 9 października 2021 12:43:33
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
to wielki człowiek i wielki anführer der opposition
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 9 października 2021 14:42:27
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Czy czeka nas kolejny Tuskexit?

Zapowiedziany przez Führera totalnej opozycji wiec popierający utratę suwerenności przez Polskę oraz stworzenie sędziokracji przez Kastę Niezwykłych Ludzi – to zapowiedź jawnej wojny niemieckiego nominata i jego zwolenników z Polską i z Polakami.

Donald Tusk, dla którego polskość zawsze była nienormalnością – wezwał wszystkich folksdojczów i bolszewików do bitwy o taką Polskę, o której decydować będzie grupa euro-biurokratów, wyznaczona przez Niemcy i Francję – na czele z kolejną nominatką Angeli Merkel – Ursulą von der Leyen.

Ku zaskoczeniu nominata Angeli Merkel Donalda Tuska - na jego wezwanie stawi się jedynie bolszewicka Lewica pamiętająca czasy, gdy Polska była podległa ZSRR i komunistycznym kacykom, piastującym funkcje I Sekretarza KC KPZR. Sytuacja więc przypomina słynny pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli sojusz niemieckich nazistów z sowieckimi bolszewikami, w rezultacie którego Polska straciła suwerenność i niepodległość i została kompletnie ograbiona. Ci Polacy, których nie udało się wymordować w niemieckich obozach i sowieckich łagrach – stali się parobkami w niemieckich fabrykach, a po wojnie – przez prawie pół wieku pracowali za pół-darmo na rzecz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który to związek i tak się rozpadł.

Dziś już wiadomo, że perspektywa silnej gospodarczo Polski, w której po 25 latach władzy liberałów i komunistów udało się zlikwidować nędzę milionów dzieci, budzi trwogę hegemonów Europy oraz neo-komunistów i neo-liberałów. Tuskowi nie udało się przecież jako premierowi rządu PO-PSL zniszczyć w całości polskiego przemysłu i polskiej wytwórczości – sprzedając zagranicy za grosze wszystko co popadnie: włącznie z kolejką linową na Kasprowy i Polskimi Nagraniami oraz okraść Polskę do szczętu przez mafie vatowskie i paliwowe. Wprawdzie Tusk zapewnił stałą dostawę polskich parobków do pracy u niemieckich bauerów oraz wypchnąć z Polski ponad 2 miliony Polaków – to teraz stoi przed znacznie trudniejszą misją, którą mu Niemcy wyznaczyli: chodzi o wypchnięcie 38 milionów Polaków z ich własnej Ojczyzny, o której nie będą mogli decydować, skoro wszystkie decyzje podejmować będzie Komisja Europejska i jej zbrojne ramię – TSUE. Konstytucja RP stanie się nic nie wartym, wyświechtanym symbolem, który nosić będzie na koszulce co najwyżej legendarny Bolek – współtwórca III RP.

I choć na wezwanie Führera totalnej opozycji pojawią się na Placu Zamkowym bojówki Donaldjugend z charakterystycznymi błyskawicami, przypominającymi czasy Hitlera a także lewacy pod hasłem do Polaków "Wypierdalać!" – to nikt z tej kamaryli nie będzie gotowy umierać za zdegenerowaną Europę. Tak więc paradoksalnie – taka Europa jest skazana na totalną klęskę, tym bardziej gdy liberalne lewactwo otworzy granicę z Białorusią...

Potomek dziadka z Wehrmachtu może nie wiedzieć, że w Polsce żyją tysiące Polaków, którzy walczyli o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę w imię hasła : BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Oni są nadal gotowi umrzeć za wolną Polskę. Na nieszczęście dla Führera totalnej opozycji jest także młode pokolenie, które pod hasłem: DONALD MATOLE TWÓJ RZĄD OBALĄ KIBOLE – już raz przegoniło Tuska z Polski. Oni także zapowiedzieli, że przyjdą na Plac Zamkowy, by godnie przyjąć niemieckiego nominata...

Tak jak na szatana wystarczy znak Krzyża, tak i na Tuska nie trzeba wiele. Wystarczy niemieckiemu dywersantowi i jego lewackim sojusznikom zaśpiewać hymn Polski oraz Rotę. W tym zwłaszcza zwrotkę:

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz

Ni dzieci nam germanił,

Orężny stanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

https://niepoprawni.pl/blog/mpyton/czy-czeka-nas-kole...
gdzieś indziej Postów: 5110
michal1965
gdzieś indziej, postów: 5110
Sobota, 9 października 2021 15:41:50
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Normalsi spotykają się jutro przy Pomniku Małego Powstańca o 17.40
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Niedziela, 10 października 2021 11:33:47
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
18.00 Plac Zamkowy
Post edytowany
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Niedziela, 10 października 2021 14:48:46
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Walić Tuska, prawie ruska, w jego pusty łeb.
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Niedziela, 10 października 2021 15:09:34
-2
0 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Powyżej inteligentna wypowiedź przedstawiciela grupy trzymającej władzę...

18.00
Post edytowany
Mińsk Mazowiecki Postów: 1654
Min75
Mińsk Mazowiecki, postów: 1654
Niedziela, 10 października 2021 16:10:41
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Konstytucja! Konstytucja! Wasale Brukseli won za Don! ;) ps. Najbardziej żenujące jest to w jaki sposob donek dorżnął siebie jako POlityk i swoją bandę.... Myślałem że pogrilujemy go przy wyborach a tu koniec.. dziś skończył sie totalnie ;)
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Niedziela, 10 października 2021 16:12:35
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zagłoba, już homo, ale jeszcze nie sapiens.
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Niedziela, 10 października 2021 16:47:44
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
18.00.
Post edytowany
gdzieś indziej Postów: 5110
michal1965
gdzieś indziej, postów: 5110
Niedziela, 10 października 2021 16:58:40
0
+1 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Ma minę jakby się bał, że nie zdąży do kibla.

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK