16°C

19
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 8.81
PM25: 11.58 (46,32%)
PM10: 14.81 (29,62%)
Temperatura: 16.45°C
Ciśnienie: 1028.70 hPa
Wilgotność: 64.18%

Dane z 26.05.2020 15:05, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

konstytucja w Mińsku Mazowieckim

511 postów
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Wtorek, 16 kwietnia 2019 08:43:02
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
"Solidarność" musi przeprosić KOD za "esbeków". Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu I instancji
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24661711,so...
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Środa, 17 kwietnia 2019 23:57:48
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Jak podaje Gazeta Wyborcza Sąd Rejonowy w Warszawie, uchylił decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmniejszenia emerytury byłemu funkcjonariuszowi SB, Augustynowi Skitkowi. To może być przełom, który spowoduje, że inni sędziowie też zaczną wydawać podobne orzeczenia. Bo do tej pory nikt się nie odważył – stwierdził w rozmowie z dziennikiem Zdzisław Czarnecki, pełniący funkcję szefa Federacji Stowarzyszeń Mundurowych SB. http://netinfo24.pl/2019/03/10/spektakularna-klesk...
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Środa, 24 kwietnia 2019 23:03:01
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił dwóch mężczyzn obwinionych o blokowanie marszu ONR. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24694215,poli...
gdzieś indziej Postów: 2009
michal1965
gdzieś indziej, postów: 2009
Czwartek, 25 kwietnia 2019 00:22:14
-2
+1 -3
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Panie Brudziński co to znaczy? Pokojowa pikieta #NieDlaRoszczeń w Andrychowie inwigilowana z ukrycia przez funkcjonariuszy policji. Służby utrwalają wizerunki wolontariuszy oraz podpisujących petycję. Czy to próba zastraszenia? Wideo nagrał nasz koordynator Marcin Strzałkowski – informuje na Twitterze prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz i załącza film pokazujący policjanta nagrywającego zbieranie podpisów pod petycją przeciw ustawie 447 JUST.
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Sobota, 27 kwietnia 2019 07:37:16
+2
+3 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Prokuratorski system sądownictwa, a taki mamy w Polsce, to czysty PRL. Tak wyglądała pseudosprawiedliwość w latach 80. - mówi Andrzej Halicki. Wg polityków PO po „reformach” PiS Polska nie nie zostałaby przyjęta do UE. A Rosja nie protestuje. https://wiadomo.co/dzisiejsza-polska-nie-weszlaby...
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Poniedziałek, 6 maja 2019 09:10:46
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
czy ktoś ma jeszcze wątpliwości że komuna nie powróciła?
"Więzienie w trybie nakazowym dla studenta-demonstranta – fikcja czy realne zagrożenie?
05/05/2019 Redakcja
Wśród setek spraw o wykroczenia przeciwko uczestnikom obywatelskiego ruchu, zaktywizowanego przez polityczny poślizg, w jaki wpadła Polska w 2015 roku, spraw, w których sądy z reguły akceptują prawo obywatela do wyrażania swojej opinii, pojawił się nowy wątek, groźny dla osób obwinionych, ale także dla zasad, którymi kierują się dotychczas sądy. Jest to zastosowania trybu nakazowego, który niesie potencjalnie niebezpieczne konsekwencje na przykład w kontekście art. 113, 124 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Może to stanowić poważne zagrożenie dla statusu zawodowego aktywnych politycznie przyszłych i obecnych nauczycieli akademickich.

Bezpośrednim powodem naszego zaniepokojenia jest wyrok skazujący naszego młodego kolegę Sebastiana, studenta Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, na karę ograniczenia wolności za domniemane naruszenie nietykalności cielesnej policjanta podczas manifestacji w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Zarzut sformułowano z przywołaniem art. 222 §1 Kodeksu karnego, w którym prócz grzywny i kary ograniczenia wolności, wymieniona jest również kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jest to więc poważny zarzut, zagrożony poważną karą. Wyrok został jednak wydany w trybie nakazowym, właściwym raczej w przypadku drobnych wykroczeń. Wyrok taki zapada bez procesu i, co za tym idzie, bez możliwości obrony. Wyrok nakazowy nie jest prawomocny, zatem można złożyć sprzeciw i doprowadzić do procesu, w trakcie którego dowody będą ocenione, a prawo do obrony zachowane. Termin złożenia sprzeciwu to 7 dni kalendarzowych, spó źnienie skutkuje uprawomocnieniem się wyroku wydanego bez wysłuchania strony. Wystarczy drobne formalne niedopatrzenie, które często zdarza się w przypadku osób mieszkających poza swoim miejscem zameldowania, by wyrok się uprawomocnił. W takiej sytuacji Sebastian stałby się osobą skazaną za przestępstwo i trafiłby do Krajowego Rejestru Karnego.

Niezależnie od tego, czy wersja zdarzenia podana przez oskarżyciela publicznego, która stała się podstawą wydania wyroku nakazowego, utrzyma się podczas procesu, czy nie, uważamy, że w sprawach o przestępstwo prawo do obrony powinno być lepiej chronione, a możliwości prawomocnego skazania osoby niewinnej bez procesu eliminowane. Niedawny wyrok Sądu Najwyższego (III KK 647/18) dotyczący skargi kasacyjnej RPO na uprawomocniony wyrok nakazowy nie pozostawia wątpliwości, że: “co do zasady, nie należy korzystać z tej instytucji, gdy obwiniony nie przyznaje się do winy i przedstawia odmienne okoliczności zdarzenia.”

Dla członków środowiska akademickiego status osoby skazanej za przestępstwo wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami. W myśl art. 124. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w przypadku “orzeczenia kary pozbawienia wolności” (pkt 5.) umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa z mocy prawa. Brak precyzji sformułowania art. 124 rodzi tu wątpliwości interpretacyjne. Jednocześnie art. 113. tej samej Ustawy stwierdza: „Nauczycielem akademickim może być osoba, która: (pkt 3.) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”. W przypadku członka społeczności akademickiej, spóźnienie w złożeniu sprzeciwu od wyroku nakazowego może zatem zaważyć na całej jego karierze naukowej, nawet pomimo braku winy.

Praktyka stosowania trybu nakazowego w przypadku przestępstw zagrożonych poważną karą budzi nasz ogromny niepokój także ze względu na obecną sytuację, gdy tak wiele osób staje przed sądem za działalność polityczną. Dane zebrane przez organizację Amnesty International wskazują, że pomiędzy rokiem 2014, a latami 2016 i 2017, w jednym tylko Sądzie Rejonowym Warszawa Śródmieście, liczba spraw dotyczących naruszania prawa o zgromadzeniach i tamowania lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej podczas protestów (art. 52 i art. 90 Kodeksu wykroczeń) wzrosła z pojedynczych przypadków do 600 rocznie. Liczba osób, którym postawiono zarzuty w związku z korzystaniem przez nich z gwarantowanych konstytucyjnie wolności, przekracza tysiąc. Jednocześnie, według danych gromadzonych przez ruch Obywatele RP, spośród 119 wyroków i postanowień już wydanych w latach 2016-2018 i obejmujących 575 osób biorących udział w protestach politycznych, tylko w 12 przypadkach sąd uznał winę obwinionych. W pozostałych 563 przypadkach zarzuty stawiane przez policję jako oskarżyciela publicznego upadały przez sądem. Po drodze do uniewinnienia sądy często stosowały wyroki nakazowe. Statystycznie rzecz biorąc, w wielu z tych spraw, niewinne osoby, które nie złożyły sprzeciwu i zapłaciły grzywnę po otrzymaniu wyroku nakazowego, zostałyby w toku procesu uniewinnione.

Niewielki procent spraw, w których sąd uznał winę nasuwa podejrzenie, że nadużywanie uprawnień przez policję ma charakter systemowy, a nie przypadkowy. Obecne władze stosują praktykę nękania prawnego opozycji, polegającego na zastraszaniu protestujących bezzasadnymi legitymowaniami i zatrzymaniami, za którymi idzie stawianie zarzutów i procesy przed sądem. Władze liczą być może na efekt mrożący, ograniczający skłonność obywateli do korzystania z wolności wyrażania opinii i wolności zgromadzeń zagwarantowanych w art. 54 i 57 Konstytucji RP.

Przy tak wielu toczących się sprawach jest wielce prawdopodobne, że wcześniej czy później zdarzy się przypadek prawomocnego skazania za przestępstwo osoby niewinnej, dlatego, że uczestniczyła ona w protestach i dlatego, że sąd wykorzystał tryb wyroku nakazowego. Ponieważ to środowiska akademickie są z natury aktywne politycznie, potencjalne zagrożenie niesprawiedliwym skazaniem ścieżką zarysowaną powyżej dotyczy wielu naszych koleżanek i kolegów. W ich sytuacji niesie to dodatkowe konsekwencje związane z zapisami nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Jesteśmy zaniepokojeni, gdy połączenie nowych, nieprecyzyjnych zapisów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i praktyki stosowania trybu nakazowego może sprowadzić niesprawiedliwe i nieuzasadnione zagrożenie dla statusu nauczycieli akademickich, do których – jak wierzymy – nasz młody kolega Sebastian niedługo będzie się zaliczał.

Pragniemy na to niebezpieczeństwo zwrócić uwagę opinii publicznej, a szczególnie uczulić sędziów sądów powszechnych na kwestię rozważnego stosowania trybu nakazowego, zwłaszcza wobec przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności i gdy oskarżycielem jest policja, sprowadzana obecnie często do roli narzędzia wymuszania przez władzę polityczną posłuchu na wolnych obywatelach.

prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN, Wydział Biologii UW
dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fizyki UW
dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki UW
dr Rafał Suszek, Wydział Fizyki UW
prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW"
Mińsk Mazowiecki Postów: 1033
Totamto
Mińsk Mazowiecki, postów: 1033
Poniedziałek, 6 maja 2019 14:32:24
-2
+2 -4
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
"czy ktoś ma jeszcze wątpliwości że komuna nie powróciła?" Ja nie mam, po wysłuchaniu przemówienia Tuska i Jażdżewskiego, komunizm powraca.
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Poniedziałek, 6 maja 2019 17:07:17
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
posłuchaj Kaczyńskiego i porównaj go z wczesnym Gomułką
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Poniedziałek, 6 maja 2019 17:07:36
+1
+2 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Dziś rano, po przeszukaniu mieszkania, zatrzymano Elżbietę Podleśną, działaczkę opozycyjną, za posiadanie naklejek z matką boską w tęczowej aureoli. Strażnicy katotalibanu! Tęcza nie jest obraźliwym symbolem! To biblijny symbol przymierza między bogiem a ludźmi, a także znak, z którym utożsamia się około 10% obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej. Wasze tzw. "uczucia religijne" obwarowane art. 196 kk to zwykła pałka polityczna, skierowana przeciwko wolności słowa. My, Polki i Polacy niepodzielający waszej wiary, wkrótce wam tę pałkę z rąk wytrącimy

Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Wtorek, 7 maja 2019 20:47:29
+2
+3 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
państwo pis
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Wtorek, 7 maja 2019 20:51:20
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Brawo MY!
Działamy już jak Ruch Oporu!

https://natemat.pl/271933,teczowa-matka-boska-zal... chyba tego nie przewidział. Tęczowa Matka Boska zalewa internet
.

Tęczowa Matka Boska Częstochowska opanowała internet – to efekt akcji policji, podczas której zatrzymano kobietę podejrzaną o dokonanie profanacji słynnego wizerunku. Szef MSWiA chwalił się sprawnością mundurowych w tej sprawie, a jednocześnie chyba uruchomił lawinę, którą może być trudno zatrzymać.


W poniedziałek policja zatrzymała 51-letnią Elżbietę Podleśną podejrzewaną o dokonanie profanacji. Chodzi o plakaty z Matką Boską Częstochowską w tęczowej aureoli, które pojawiły się w Płocku.

Funkcjonariusze w mieszaniu kobiety zabezpieczyli m.in. telefon, komputery, pen drivy i płyty. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", przed godz. 16 zakończyło się trwające blisko pięć godzin przesłuchanie aktywistki. Przedstawiono jej zarzut obrazy uczuć religijnych.
Post edytowany
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Wtorek, 7 maja 2019 21:14:05
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Nie upieram się, że moja działalność jest dobra. Nie mam na to żadnych dowodów, bo jeszcze nigdy nie byliśmy w takiej czarnej dupie – mówi Elżbieta Podleśna, aktywistka społeczna.
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo... Zatrzymanie mnie było akcją strzelania z bazooki do biedronki
gdzieś indziej Postów: 2009
michal1965
gdzieś indziej, postów: 2009
Wtorek, 7 maja 2019 21:23:55
-1
+3 -4
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
@Działamy już jak Ruch Oporu!

Bliżej wam do pacjentów kliniki psychiatrycznej.
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Wtorek, 7 maja 2019 21:26:50
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
pisiory nie wstyd wam? https://www.facebook.com/amnestynl/videos/1119832231522...
Jednego dnia holenderska strona Amnesty International puszcza materiał, jak Elżbieta Podleśna opowiada o tym, jak została działaczką praw człowieka, a następnego, ta sama strona publikuje, jak Panią Elę traktują rodacy, jak i dlaczego polska policja zrobiła najazd na dom Pani Eli oraz z jakich przyczyn została zatrzymana. Gratuluję, Panie Brudziński, nikt tak pięknie nie potrafi pokazać, jak łamane są w naszym kraju podstawowe prawa. Gratuluję, Panie Brudziński, błysnął Pan nie tylko w Polsce. I nie wiem tylko, dlaczego taki smutek i niesmak czuję
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Wtorek, 7 maja 2019 21:31:51
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
https://www.tvn24.pl/matka-boska-z-teczowa-aureola-... za Matkę Boską w tęczowej aureoli. Reaguje Helsińska Fundacja Praw Człowieka ( http://www.tvn24.pl/)
wilkowyje Postów: 242
przykry
wilkowyje, postów: 242
Wtorek, 7 maja 2019 21:42:03
-3
+1 -4
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
No to ruszył się "autorytet"
Mińsk Mazowiecki Postów: 37596
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 37596
Środa, 8 maja 2019 07:44:02
-4
0 -4
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
uzupełnijcie @kumaczu plusy i minusy najlepiej do niedzieli , później będzie to raczej mało wiarygodne :)

no i murem za Elą Obleśną !

Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Środa, 8 maja 2019 19:28:55
+1
+3 -2
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
spotkanie zorganizowane przez Otwarty Dialog na temat demokracji https://www.facebook.com/VidKOD/videos/360105101289597/
mińsk maz Postów: 804
miki19
mińsk maz, postów: 804
Środa, 8 maja 2019 21:24:07
-2
+2 -4
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Podobne spotkanie zorganizowali Eskimosi na temat wpływu piasków Sahary na klimat Europy.
Żabodukt Postów: 35382
kumak
Żabodukt, postów: 35382
Sobota, 11 maja 2019 05:33:38
+2
+3 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Rzepliński o Kaczyńskim: Rządzi nami tchórz i cwaniaczek.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński mówiąc o pracach parlamentu ocenił, że "w Polsce nie ma demokracji od czasu pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji".

- Małgorzata Gersdorf nadal jest I Prezesem Sądu Najwyższego. Wie o tym i oni też wiedzą - powiedział w rozmowie z TOK FM sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński.

- Sędziowie SN weszli w najlepszą fazę swojej kariery.

Nie wystąpili o upokarzające badania mające zweryfikować, czy nadal mogą orzekać. Weszli do Sądu Najwyższego na warunkach - nie własnych, ale konstytucji.

Sędziowie są nieusuwalni. Wchodzili do siebie, do swojego miejsca pracy. Widać to było w ich oczach i ich postawie - dodał.

Zdaniem Rzeplińskiego pracami Sejmu kieruje Jarosław Kaczyński, a ze swoich działań może nigdy nie zostać rozliczony.

- Tchórz, który nami rządzi, taki polski cwaniaczek, był na tyle cwany, żeby nie pełnić żadnej funkcji, która byłaby bezpośrednio związana z odpowiedzialnością konstytucyjną - powiedział. https://www.rp.pl/Sadownictwo/180709704-Rzeplins...

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK