19°C

5
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 1.93
PM25: 2.76 (11,05%)
PM10: 3.58 (7,16%)
Temperatura: 18.65°C
Ciśnienie: 1025.87 hPa
Wilgotność: 81.44%

Dane z 10.08.2022 10:05, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA
M4Europe - Mińsk dla Europy - Europa dla Mińska

M4Europe - Mińsk dla Europy - Europa dla Mińska

Sobota,27 sierpnia 2022   15:00 MDK Mińsk Mazowiecki
Zapraszamy na trzydniowe święto muzyki M4Europe – Mińsk dla Europy – Europa dla Mińska! W tym roku festiwal ma charakter europejski. Finałowy koncert poprzedzi wyjątkowa uroczystość – wręczenie miastu Mińsk Mazowiecki przyznanej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nagrody „Plaque of Honour”. M4EUROPE MIŃSK DLA EUROPY, EUROPA DLA MIŃSKA (Мінськ для Європи, Європа для Мінська) SOBOTA 27.08 | TARAS MDK (СУБОТА 27.08 | ТЕРАСА MDK) ▪ 15:00 ROSOMAKI I INNE ZWIERZAKI | KONCERT DLA DZIECI (КОНЦЕРТ ДЛЯ ДІТЕЙ) ▪ 17:00 DIE BEFORE LUMBAGO ▪ 18:00 DEKOLTY ▪ 19:00 43 (EMIL PIETRZYK, BORYS POHL) ▪ 21:00 KONCERT NA ŚCIANIE wystąpi Ryszard Bazarnik i Iza Kowalewska | KONCERT NA FASADZIE PAŁACU DERNAŁOWICZÓW (КОНЦЕРТ НА СТІНІ ПАЛАЦУ) Rada Europy doceniła działania naszego miasta wzmacniające wartości europejskie, takie jak: solidarność, równość, tolerancja i współpraca w rożnych obszarach aktywności obywatelskiej. Mińsk Mazowiecki jest łącznie laureatem trzech wyróżnień w ramach Nagrody Europy. Każdy etap konkursu wymaga większej jakości i różnorodności działań budujących wspólnotę i tożsamość europejską. Najwyższym uhonorowaniem działań samorządów jest nagroda „Prize of Europe”, którą otrzymuje tylko jedno miasto w Europie. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, któremu przyznano w tym roku to wyjątkowe wyróżnienie. W całej Europie „Plaque of Honour” otrzymały jeszcze trzy miasta: z Francji, Niemiec i Ukrainy. Dofinansowano ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Запрошуємо на триденний музичний фестиваль M4Europe - Minsk for Europe - Європа для Мінська! Цього року фестиваль має європейський характер. Заключному концерту передуватиме особлива церемонія – вручення нагороди «Плакет Пошани» місту Мінськ-Мазовецький, яку присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи. Рада Європи високо оцінила діяльність нашого міста щодо зміцнення європейських цінностей, таких як: солідарність, рівність, толерантність та співпраця в різних сферах громадської діяльності. Mińsk Mazowiecki є лауреатом трьох нагород у рамках Премії Європи. Кожен етап конкурсу вимагає більшої якості та різноманітності заходів, що розбудовують громаду та європейську ідентичність. Найвищою відзнакою діяльності органів місцевого самоврядування є нагорода «Премія Європи», яка присуджується лише одному місту Європи. Ми єдине місто в Польщі, яке цього року було нагороджено цією унікальною відзнакою. По всій Європі «Дошку Пошани» отримали ще три міста: Франція, Німеччина та Україна.

Aktualności

OK