0°C

25
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 8.04
PM25: 15.27 (41,3%)
PM10: 18.59 (101,78%)
Temperatura: 0.14°C
Ciśnienie: 1005.97 hPa
Wilgotność: 96.00%

Dane z 18.04.2024 05:20, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

STĘPIEŃ Piotr Ryszard

Kandydat do Rady Powiatu Mińskiego
Wiek: 48, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki

Okręg nr 1 - miasto Mińsk Mazowiecki, KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 1)

Wykształcenie: Wyższe

Zawód: Menadżer

Ulubiony zespół: Depeche Mode

Ulubiony film: Interstellar

Ulubione miejsce w Mińsku Mazowieckim: Plac Lotników Polskich

Hobby: Strzelectwo sportowe

Ulubione miejsce wypoczynku: Białka Tatrzańska

Kim jestem?

Dwie kadencje reprezentuję Mieszkańców Mińska Mazowieckiego w Radzie Powiatu Mińskiego, pracując w Komisjach: Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Rewizyjnej. Dodatkowo Rada Powiatu delegowała mnie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i porządku, powołanej przez Starostę Mińskiego. W pracy samorządowej stawiam na zaangażowanie i zrozumienie spraw społecznie ważnych. W przyszłej kadencji, razem z wybranymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości, liczymy na dobrą współpracę pomiędzy samorządami: gminy, miasta, powiatu i województwa, aby móc zrealizować wszystkie obietnice, dla dobra mieszkańców.

Punkty mojego programu

 1. Przywrócenie transportu powiatowego, bez likwidacji linii prywatnych oraz przewozów szkolnych.
 2. Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej, w oparciu o istniejącą sieć placówek oraz utworzenie nowych gabinetów specjalistycznych, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
 3. Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na ul. Gen. Sosnkowskiego, poprzez budowę dwujezdniowego przejazdu pod linia kolejową.
 4. Współpraca z Miastem Mińsk Mazowiecki w celu budowy tunelu na ul. Siennickiej.
 5. Zmniejszenie ruchu tranzytowego do Warszawy przez Mińsk Mazowiecki, poprzez budowę południowej obwodnicy miasta.
 6. Stworzenie urzędu przyjaznego mieszkańcom, w tym również czynnego w jedną sobotę w miesiącu.
 7. Optymalizacja kierunków kształcenia w szkołach średnich, zgodnych z wymogami rynku pracy i realnymi potrzebami mieszkańców.
 8. Zwiększenie wynagrodzenia Pracownikom urzędu do standardów rynkowych.
 9. Zwiększenie wynagrodzenia Pracownikom oświaty (nauczycielom i Pracownikom niepedagogicznym), adekwatnie do posiadanych kompetencji i doświadczenia.
 10. Zwiększenie wynagrodzenia Pracownikom pomocy społecznej, które dzisiaj dalece odbiegają od oczekiwań i wymagań na stanowiskach pracy.
 11. Budowa Powiatowego Centrum Sportu, w porozumieniu z samorządami powiatu, dla uprawiających sporty zespołowe oraz indywidualne, aby utworzyć obiekt niezależny od pracy szkół i Pracowników, do zabezpieczenia zajęć sportowych oraz imprez masowych.
 12. Budowa przy PCS strzelnicy wielofunkcyjnej, do prowadzenia zajęć dla mieszkańców powiatu, uczniów klas mundurowych oraz służb, odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
 13. Budowa wielopoziomowego parkingu przy stacji PKP w Mińsku Mazowieckim (od ul. Gen. Sosnkowskiego) dla mieszkańców miasta i powiatu.

KONTAKT [kontakt@piotrstepien.pl]

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
OK