-1°C

54
Powietrze
Jakość powietrza jest średnia.

PM1: 18.29
PM25: 33.63 (134,52%)
PM10: 41.87 (83,74%)
Temperatura: -0.69°C
Ciśnienie: 1009.36 hPa
Wilgotność: 97.00%

Dane z 06.12.2021 09:45, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Bon żłobkowy, elektryczne autobusy oraz Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli XXXIII sesja Rady Miasta w skrócie

06.10.2021
(fot.: minskmaz.com)

To główne, ale nie jedyne ważne tematy, jakie omawiano na XXXIII sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com Łukasz Lipiński – radny Mińskiego Forum.

Miński Bon Malucha

Przyjęto Uchwałę określającą szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha”.

Jego celem jest pomoc w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem objętym opieką w żłobku, klubie dziecięcym  lub przez dziennego opiekuna.

Oczywiście ta kwota nie pokryje wydatków w całości, ale będzie konkretnym wsparciem  dla rodziców, którzy chcieliby posłać dziecko do żłobka, ale uniemożliwiają im to względy finansowe. Świadczenie ułatwi rodzicom i opiekunom łączenie życia zawodowego z rodzinnym, pozwoli wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych zawodowo i powracających na rynek pracy.

Bon jest przeznaczony dla dzieci do lat 3.

Wysokość świadczenia:

 • 400,00 zł – jeśli jedno dziecko w rodzinie objęte jest poniżej wypisanymi formami opieki,
 • 500,00 zł – na każde z dzieci, jeśli korzysta z nich dwoje dzieci w rodzinie.

Bon przysługuje rodzicom i opiekunom jeżeli:

 • zamieszkują na terenie Mińska Mazowieckiego,
 • sprawują opiekę nad dzieckiem,
 • ponieśli koszty objęcia dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: Uchwała

Pożyczka na 6 autobusów elektrycznych

Rok temu jako jedni z pierwszych w Polsce uchwaliliśmy Strategię elektromobilności i określiliśmy harmonogram działań na najbliższe 15 lat. Cel był jeden – rozwój nowoczesnego i ekologicznego miasta przy maksymalnym finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Dziś mamy tego pierwsze wymierne efekty - 9.834.311,00 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim. Miasto przeznaczy na inwestycję środki w wysokości do 8.838.934,00 zł. Łączna wartość inwestycji:  18.673.245,00 zł.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: Uchwała

450 mieszkań, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Ceny na rynku nieruchomości są bardzo wysokie, a w dodatku wciąż rosną. W związku z tym coraz więcej osób nie może sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania, a czynsz za wynajem znacznie obciąża miesięczny budżet.  Odczuwają to zwłaszcza ludzie młodzi.  Wychodząc im naprzeciw, przyjęliśmy 3 uchwały, dzięki którym:

 • zostanie opracowany nowy plan zagospodarowania „poligonu”,
 • miasto Mińsk Mazowiecki wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości utworzy spółkę SIM Mińsk Mazowiecki,
 • wkładem Miasta w spółkę będą 3 mln zł, a KZN przekaże ponad 4 hektary gruntów.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM), to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Koncepcja zagospodarowania tego terenu została opracowana przez czołowych mińskich architektów. Wierzymy, że budowa 450 mieszkań przyczyni się do zwiększenia dostępności nowych mieszkań na wynajem i rozwiąże część związanych z tym problemów mieszkańców naszego miasta. Liczymy również, że wpłynie to w pewnym  stopniu na ceny nieruchomości.

Korzyści z bycia najemcą SIM:

 • niższe stawki czynszu,
 • możliwość zamieszkania bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu,
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu,
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2020 r.:

 • roczny koszt działania to niecałe 2.000.000,00 zł,
 • dla Mińszczan komunikacja jest bezpłatna – wystarczy posiadać Mińską Kartę Mieszkańca,
 • przejazdy są bezpłatne również dla m.in.: dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21. r.ż., zasłużonych krwiodawców oraz osób, które ukończyły 65. r.ż.,
 • dla pozostałych osób ceny biletów w obrębie jednej linii wynoszą odpowiednio: 2 zł - bilet normalny, 1 zł – bilet ulgowy,
 • w 2020 r wydano 418 Mińskich Kart Mieszkańca i sprzedano łącznie 20 377 biletów jednorazowych,
 • bilety miesięczne w obrębie wszystkich linii kosztują: 60 zł normalny, 30 zł ulgowy.

Ocena funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w 2020 r.:

 • postój na jej obszarze jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.30, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Opłatę za parkowanie można uiścić poprzez:

 • zakup biletu jednorazowego w jednym z 67 parkometrów – w 2020 r. zakupiono tak 372 749 biletów,
 • wniesienie opłaty za pomocą aplikacji mobilnych - w 2020 r. zakupiono tak 34 596 biletów,
 • zakup za 149,00 zł rocznej karty abonamentowej dla mieszkańców Mińska – wydano 708 takich kart,
 • zakup karty zryczałtowanej kwartalnej za 240,00 zł dla osób spoza Mińska – wydano 55 kart,
 • zakup rocznej karty ryczałtowej dla osób spoza Mińska za 800,00 zł – wydano ich 15,
 • osoby mieszkające w danej podstrefie mogą otrzymać kartę uprawniająca do bezpłatnego parkowania – z tego uprawnienia skorzystało 441 osób.

Z tytułu nieuiszczania opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania wystawiono łącznie w całym 2020 roku 6 098 wezwań do zapłaty.

Cały dokument znajduje się pod linkiem: Ocena funkcjonowania

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK