2°C

15
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 5.74
PM25: 8.74 (34,95%)
PM10: 9.32 (18,63%)
Temperatura: 2.46°C
Ciśnienie: 1025.51 hPa
Wilgotność: 61.09%

Dane z 06.03.2021 15:35, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Budżet Miasta na 2021 rok i próba wydłużenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych, czyli XXV sesja Rady Miasta w skrócie

30.12.2020
(fot.: Leszek Siporski)

To jedne z najważniejszych tematów, o jakich dyskutowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński z Mińskiego Forum.

Budżet Miasta na 2021 rok

Jest to szczególnie trudny budżet dla naszego Miasta. Należało pogodzić w nim mniejsze wpływy z podatków oraz niepewność finansową związaną z epidemią koronawirusa z zaplanowaniem obchodów wyjątkowej 600. rocznicy założenia miasta. Rozwiązaniem jest budżet kompromisu, w którym próbowaliśmy zredukować część wydatków zwłaszcza inwestycyjnych, aby zabezpieczyć środki na organizację tak uroczystego jubileuszu naszego Miasta.

Najważniejsze działania i inwestycje, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok:

  • funkcjonowanie oświaty (prawie 89 mln zł),
  • budowa łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej oraz budowa ulic: dr. Jana Huberta, por. Ludwika Wolańskiego oraz ul. Leopolda Okulickiego – w sumie na te inwestycje zostanie przeznaczonych 8.351.859,10 zł,
  • remonty dróg w mieście (2,5 mln zł),
  • utrzymanie zieleni, dekoracje kwiatowe oraz uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów (1.576.729,00 zł),
  • funkcjonowanie Straży Miejskiej (1.463.049,00 zł),
  • profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV w postaci m.in. szczepień ochronnych (119.084,00 zł),
  • rozbudowa monitoringu miejskiego (50.000,00 zł),
  • zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych i stacji napraw rowerowych (45.000,00 zł).

Znacznie zwiększona została również pula środków przeznaczona na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o blisko 45% do kwoty 2.511.000,00 zł. Pozwoli to dostosować trasy do potrzeb mieszkańców i realnie planować uruchomienie kolejnej, czwartej linii autobusowej w naszym mieście.

- Osobiście najbardziej cieszy mnie, uwzględnienie w budżecie mojego wniosku dotyczącego przedszkola przy ul. Szkolnej 3. Jest to kontynuacja działań zaproponowanych we wnioskach, składanych przeze mnie w ubiegłych latach, a również przyjętych do realizacji.  Po tym, jak w 2018 r., został opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy nowego budynku tego przedszkola, a w 2019 r. opracowano dokumentację projektową, w 2020 r. można było wreszcie rozpocząć jego budowę. Dlatego mój tegoroczny wniosek dotyczył przeznaczenia 200.000,00 zł na budowę placu zabaw dla najmłodszych uczniów. Wraz z kwotą 2.200.000,00 zł przeznaczoną na dokończenie budowy przedszkola oraz 200.000,00 zł na zakup i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń zapewni on stworzenie odpowiedniego miejsca do nauki i rozwoju najmłodszych mińszczan. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy w rozmowach bardzo często zgłaszają problemy związane z liczbą i dostępnością miejsc w przedszkolach. Dzięki nowemu budynkowi do przedszkola będzie mogło uczęszczać 225 dzieci, czyli aż o 100 więcej niż obecnie - wyjaśnia Łukasz Lipiński.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: Uchwala XXV.233.2020 (minsk-maz.pl)

 Próba wydłużenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych

Grupa Radnych Rady Miasta składająca się z sześciu radnych z Mińskiego Forum, dwóch z Koalicji Obywatelskiej oraz jednego z Prawa i Sprawiedliwości przygotowała projekt uchwały dotyczący przesunięcia godziny ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach z dotychczasowej 23:00 na 24:00. W Mińsku to ograniczenie zostało uchwalone w 2018 r., wcześniej sprzedaż alkoholu była możliwa przez całą dobę.

Regulacja ograniczeń w sprzedaży alkoholu jest złożonym i trudnym tematem, ponieważ wymaga utrzymania równowagi między wolnością mieszkańców, a jednocześnie zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa. W skali kraju z możliwości wprowadzenia powyższego ograniczenia skorzystało zaledwie niecałe 11% gmin w Polsce. Czy w Mińsku sprzedaż alkoholu w porze nocnej stanowiła aż taki problem? Tutaj zdania są podzielone. W niektórych miejscach zwłaszcza w okolicach sklepów całodobowych jak np. przy ul. Warszawskiej (pomiędzy ul. Bankową a ul. Parkową) był to problem, często zgłaszany przez mieszkańców. Natomiast czy dwa lata obowiązywania tego ograniczenia realnie rozwiązały problem obecności osób nietrzeźwych na naszych ulicach i zakłócania przez nie ciszy nocnej? Czy faktycznie ograniczyły dostęp do alkoholu po godzinie 23:00, skoro wystarczy pojechać poza miasto i bez problemu można go kupić?

- Przygotowując się do udziału w tej sesji, rozmawiałem z przedstawicielami policji i wieloma mińszczanami – zarówno zwolennikami, jak i przeciwnikami złożonego projektu. Rozumiem ich stanowisko, dlatego nasza propozycja nie znosiła całkowicie ograniczenia sprzedaży alkoholu, a jedynie skracała czas jego trwania o godzinę w ciągu doby. Wydaje mi się to rozsądnym rozwiązaniem godzącym troskę o wolność wyboru i interesy przedsiębiorców z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach miasta - przekonuje Łukasz Lipiński.

Jest to wyjątkowo kontrowersyjny temat, dlatego Łukasz Lipiński poprosił o opinie o uchwale innych radnych. Pozwoli to na przedstawienie zróżnicowanych stanowisk. Oto one:

Barbara Reda, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Koalicja Obywatelska:

Jestem zdania, że wszelkiego rodzaju zakazy i ograniczenia nie rozwiązują problemów, a z całą pewnością budują podziały społeczne. Na przykładzie uchwały narzucającej sklepom z alkoholem prohibicję w godzinach nocnych widać, że rozwiązania te spolaryzowały mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców. Wydłużenie sprzedaży o godzinę miało być swojego rodzaju kompromisem, wyciągnięciem ręki godzącym obie strony sporu i szkoda, że nie doszło do porozumienia. Samorząd dysponuje wieloma innymi narzędziami, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny, a nie wymagają jednocześnie ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, w tym w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Są to np. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, patrole i kontrole prowadzone przez odpowiednie służby, rozbudowa monitoringu, czy też cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w trybie odpowiedniej ustawy (art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy – powołany przepis pozwala na cofnięcie zezwolenia, w razie „powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego”).  Osobiście uważam, że najistotniejszym instrumentem polityki społecznej, jaki posiadamy, jest działalność wychowawcza, edukacyjna i informacyjna, która kładzie nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia.

Krzysztof Miąsko, Prawo i Sprawiedliwość:

Podczas głosowania dotyczącego projektu uchwały wydłużającego o godzinę sprzedaż napojów alkoholowych jako radni klubu Prawa i Sprawiedliwości nie poparliśmy tego projektu uchwały.

 Za pozostawieniem statusu quo z 2018 roku przemawia pismo skierowane do radnych miasta ze spółdzielni mieszkaniowej Przełom. Spółdzielnia swoje stanowisko uzasadnia, że odkąd w 2018 roku została wprowadzana uchwała ograniczająca sprzedaż alkoholu w godzinach 23:00 – 6:00 w znaczny sposób poprawiła komfort zamieszkujących mieszkańców, jak również zmniejszyła ilość interwencji w zakresie zakłócenia porządku, bezpieczeństwa i dewastacji mienia wspólnego.  Podobne stanowisko przedstawiła Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, iż mimo nieprowadzenia statystyk z obserwacji funkcjonariuszy wykonujących zadania zewnętrzne w porze nocnej można wywnioskować, że ilość interwencji z osobami nietrzeźwymi lub będących pod wpływem alkoholu znacząco spadła, a zarazem znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. 
Jako radni klubu PIS uważamy, że powinien zostać zachowany status quo z 2018 roku. Wypracowane i wdrożone wówczas zasady pozytywnie wpłynęły na sytuację w naszym mieście i nie powinny być zmieniane.

Dariusz Kulma, Przewodniczący Rady Miasta, Mińskie Forum:

Jako wnioskodawcy przeprowadziliśmy sondę dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 23.00. Wzięło w niej udział ponad 1000 mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Zakaz ten obowiązuje od połowy 2018 roku i został wprowadzony wówczas na szybko, bez żadnej konsultacji z mieszkańcami. Na ostatniej sesji sonda ta była przez niektórych kwestionowana. Moim zdaniem niesłusznie. Jej wyniki są jednoznaczne i wyraźnie pokazują, że ludzie chcą sami o sobie decydować. Blisko 80% głosujących jest za całkowitym zniesieniem zakazu, a 11% za jego złagodzeniem. Warto było uszanować głosy tak zdecydowanej większości, czyli 91% głosujących. Niestety tak się nie stało.

Mimo że wniosek grupy radnych próbował złagodzić ten zakaz tylko o jedną godzinę, to niestety spotykało się z ogromnym sprzeciwem części radnych oraz niektórych środowisk. To minimalna zmiana, która nie wpłynęłaby w żaden sposób na spokój w mieście, a najważniejsze, by sami mieszkańcy, mogli samodzielnie podejmować decyzje i mieć wolny wybór. I jak widać po wynikach ankiety – mieszkańcy chcą o sobie decydować. Cieszę się z faktu, że tyle osób chciało wziąć jej udział i bardzo wszystkim za to dziękuję.
Jeśli nawet przy jakimś sklepie są niepokojące przypadki, to powinny one być rozwiązane inaczej. Od tego są służby bezpieczeństwa, a w skrajnej sytuacji i w przypadkach uzasadnionych może przecież dochodzić do odebrania koncesji na sprzedaż alkoholu. Nie można jednak karać odpowiedzialnością zbiorową wszystkich równo.

Oczywiście również totalnym absurdem jest to, że zaraz za granicą miasta, można już alkohol kupować bez ograniczeń. Miasto traci na podatkach, mieszkańcy na wygodzie, sklepy na możliwości utrzymywania się i tak w ciężkich już czasach.

Po burzliwej dyskusji głosowanie zakończyło się odrzuceniem proponowanej zmiany.

Wynik głosowania:  imienne głosowanie radnych

Projekt uchwały znajduje się pod adresem: Uchwala (esesja.pl)

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=zB-dxO5ri24

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK