28°C

16
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 6.86
PM25: 9.31 (37,24%)
PM10: 11.69 (23,38%)
Temperatura: 28.23°C
Ciśnienie: 1006.01 hPa
Wilgotność: 57.38%

Dane z 31.07.2021 13:50, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Ocena funkcjonowania strefy płatnego parkowania, Strategia Elektromobilności oraz nowy radny, czyli XXII sesja Rady Miasta w skrócie

14.10.2020

To główne, ale nie jedyne ważne tematy, jakie omawiano na XXII sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński.

Jesteśmy w pierwszej 10 miast w Polsce pod kątem największej gęstości zaludnienia, czyli liczby osób na km2. Tak duża ilość mieszkańców na małym terenie, którzy w większości posiadają co najmniej jeden samochód jest jednym z powodów powstawania korków i stwarza problemy z parkowaniem. Szczególnie odczuwalne jest to w centrum Mińska i przy stacji PKP. Jedną z prób rozwiązania tego problemu było wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania i komunikacji miejskiej. Miały one na celu zachęcenie Mińszczan do zamiany samochodu na komunikację publiczną, ewentualnie skłonić kierowców do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca.

Biorąc pod uwagę, jak dużo osób korzysta z komunikacji miejskiej oraz możliwość zaparkowania w centrum, widać sens tych działań. Oczywiście nadal są kwestie, które wymagają poprawy, jeśli chcemy, aby więcej Mińszczan korzystało z komunikacji publicznej. Musimy skupić się na:

 • skróceniu czasu przejazdu autobusów,
 • poprawie skomunikowania miasta np. poprzez nową linię autobusową,
 • częstszym kursowaniu autobusów,
 • wprowadzeniu trasy dwukierunkowej,
 • dalszym dostosowaniu rozkładów autobusów do rozkładu pociągów,
 • zapewnieniu większych autobusów.

W połowie przyszłego roku czeka nas nowy przetarg na usługi przewozowe, więc będzie to świetna okazja, aby ulepszyć naszą komunikację miejską – przekonuje Łukasz Lipiński.

Natomiast w kwestii strefy płatnego parkowania powinniśmy rozważyć:

 • wprowadzenie powiadamiania o kończącym się okresie obowiązywania kart abonamentowych/ryczałtowych,
 • możliwość zakupu (nawet za wyższą kwotę) karty abonamentowej na drugi samochód

Poniżej przekazuję kilka wybranych informacji z przedstawionej przez Pana Burmistrza oceny funkcjonowania strefy płatnego parkowania i komunikacji miejskiej:

 • komunikacja miejska działa od stycznia 2018 roku,
 • roczny koszt jej działania to około 1.725.000,00 zł,
 • dla Mińszczan komunikacja jest bezpłatna - wystarczy posiadać Mińską Kartę Mieszkańca,
 • przejazdy są bezpłatne również, dla m.in.: dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21. r.ż., zasłużonych krwiodawców oraz osób, które ukończyły 65. r.ż.,
 • dla pozostałych osób ceny biletów w obrębie jednej linii wynoszą odpowiednio: 2 zł - bilet normalny, 1 zł – bilet ulgowy,
 • od 2018 r wydano łącznie 10 448 Mińskich Kart Mieszkańca i sprzedano łącznie 27 851 biletów jednorazowych,
 • bilety miesięczne w obrębie wszystkich linii kosztują: 60 zł normalny, 30 zł ulgowy.

Odnosząc się do Strefy Płatnego Parkowania, działa ona od 1 stycznia 2018 r. Postój na jej obszarze jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.30, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Opłatę za parkowanie można uiścić poprzez:

 • zakup biletu jednorazowego w jednym z 67 parkometrów – w 2019 r. zakupiono tak 430 629 biletów za łączną kwotę 871.566,80 zł,
 • wniesienie opłaty za pomocą aplikacji mobilnych - w 2019 r. zakupiono tak 9 647 biletów,
 • zakup za 149 zł rocznej karty abonamentowej dla mieszkańców Mińska – wydano 1 307 takich kart,
 • zakup karty zryczałtowanej kwartalnej za 240 zł dla osób spoza Mińska – wydano 73 karty,
 • zakup rocznej karty ryczałtowej dla osób spoza Mińska za 800 zł – wydano ich 35,
 • osoby mieszkające w danej podstrefie mogą otrzymać kartę uprawniająca do bezpłatnego parkowania – z tego uprawnienia skorzystało 842 osoby.

Z tytułu nieuiszczania opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania wystawiono łącznie w całym 2019 roku 9 733 wezwań do zapłaty.

Cały dokument znajduje się pod linkiem: http://minsk.esesja.pl/zalaczniki/99413/ocena-funkcjonowania-strefy-platnego-parkowania-i-komunikacji-miejskiej-2020_905761.pdf

Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Każdy z nas chciałby, aby nasze Miasto było nowoczesne i ekologiczne, dlatego jako jedni z pierwszych w Polsce, przyjęliśmy Strategię elektromobilności i określiliśmy harmonogram działań na najbliższe 15 lat. Strategia określa 13 głównych celów, czyli:

 1. Zakup ekologicznych samochodów służbowych dla Miasta Mińsk Mazowiecki
 2. Zakup ekologicznych samochodów dla spółek z udziałem Miasta
 3. Zakup zeroemisyjnych autobusów obsługujących komunikację publiczną
 4. Stacje ładowania pojazdów zlokalizowane w strategicznych punktach na terenie miasta
 5. Zakup pojazdu elektrycznego dla potrzeb osób niepełnoprawnych
 6. Działania edukacyjne w zakresie elektromobilności wśród mieszkańców, w tym w placówkach szkolnych
 7. Promocja elektromobilności
 8. Rozbudowa sytemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 9. Uruchomienie systemu roweru miejskiego wraz z wyposażeniem go w rowery elektryczne
 10. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną mobilnością w ramach bieżących inwestycji komunikacyjnych
 11. System inteligentnego zarządzania miejscami parkingowymi
 12. Montaż obiektów małej infrastruktury wykorzystujące odnawialne źródła energii
 13. Nowoczesne oświetlenie LED

Niestety realizacja wszystkich celów, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Miasta, nie jest możliwa bez uzyskania wsparcia zewnętrznego, dlatego zaproponowałem zmianę, którą poparło większość radnych, abyśmy nasze działania uzależnili od wysokości wsparcia zewnętrznego. Jeżeli będzie ono wystarczająco wysokie, to realizujmy wszystkie 13 działań. Jeżeli wsparcie będzie niskie, to skupmy się na tych szczególnie ważnych dla naszego Miasta jak np.:

 • rozbudowa sytemu ścieżek rowerowych,
 • uruchomienie systemu roweru miejskiego wraz z wyposażeniem go w rowery elektryczne,
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną mobilnością,
 • działania edukacyjne w zakresie elektromobilności.

Do pozostałych działań wróćmy za 2-3 lata, gdy nasza sytuacja finansowa się ustabilizuje – przekonuje Łukasz Lipiński.

Cała uchwała:  http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2020/Nr.XXII.213.202028092020%20w%20spr.%20uchwalenia%20strategii%20elektromobilno%C5%9Bci.pdf

Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/405784/be9c7b82f2ae4f4

Nowy Radny

Na ostatniej sesji Rady Miasta byliśmy również świadkami złożenia ślubowania przez radnego Kamila Bodzionego. Zajął on miejsce w Radzie Miasta po Elizie Bujalskiej, która od września pełni funkcję drugiego zastępcy Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Było to pierwsze zaprzysiężenie na sesji online w historii Rady Miasta Mińska Mazowieckiego.

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK