21°C

24
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 11.22
PM25: 14.39 (57,55%)
PM10: 18.12 (36,25%)
Temperatura: 20.63°C
Ciśnienie: 1016.90 hPa
Wilgotność: 79.00%

Dane z 26.06.2022 08:05, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Inwestycje w ramach nadwyżki budżetowej, podniesienie stawek dla OSP oraz skarga dewelopera na uchwałę RM - czyli XLIV sesja Rady Miasta w skrócie.

18.05.2022
(fot.: minskmaz.com)

To jedne z najważniejszych tematów, o jakich dyskutowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński z Mińskiego Forum.

Zmiany w budżecie miasta

Ten rok jest trudny nie tylko dla naszych domowych budżetów, ale również dla budżetu miasta. Z powodu wyraźnie mniejszych wpływów z podatków musieliśmy zrezygnować z wielu planowanych wcześniej inwestycji. W tej sytuacji najlepszym wyjściem wydaje się przeznaczenie pieniędzy w pierwszej kolejności na inwestycje, dla których uzyskaliśmy dofinansowanie z innych źródeł oraz na działania, których przeprowadzenie będzie w przyszłości znacznie droższe niż obecnie.

Poniżej najważniejsze inwestycje, na które przeznaczyliśmy nadwyżkę budżetową z 2021 roku:

 • zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych - 180 tys. zł,
 • zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro - 450 tys. zł,

(na te zadania miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie 290 tys. zł)

 • „odbetonowanie” terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 - 200 tys. zł (z czego 100 tys. zł otrzymaliśmy jako dofinansowanie),
 • zwiększenie do ponad 4,5 mln zł wydatków na naprawę najbardziej zniszczonych ulic w mieście (w tym m.in. ul. Zygmunta Kazikowskiego) – 1 mln 100 tys. zł,
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy płk. Zygmunta Chmieleńskiego – 60 tys. zł,
 • zwiększenie do 900 tys. zł środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich (w związku ze znacznym wzrostem od początku bieżącego roku stawki WIBOR 6-M) - 300 tys. zł,
 • dofinansowanie do zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w mieście - 20 tys. zł.

W związku z podjęciem przez spółkę PGE prac konserwacyjnych pojawiła się konieczność wcześniejszego rozpoczęcia, planowanej i tak od kilku lat, modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej. Wynika to bezpośrednio z faktu, że oświetlenie miejskie jest umieszczone na słupach PGE, których demontaż ujęto w planie prac. Dzięki modernizacji oświetlenia możliwe będzie zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, co długofalowo korzystnie przełoży się na finanse miasta. Równie ważny był w projekcie aspekt wizualny i dobór takich elementów, które dobrze wkomponują się w przestrzeń miejską. Równoczesne prowadzenie prac znacząco obniży koszty tej inwestycji, które poniesie miasto; ponadto pozwoli na usprawnienie ich przebiegu oraz ułatwi zorganizowanie ich tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na ruch uliczny i komfort mieszkańców tego obszaru. Na wniosek Pana Burmistrza postanowiliśmy przeznaczyć na ten cel 2 mln zł w tym roku oraz 1 mln 400 tys. zł w roku następnym.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR XLIV.408.2022

Podwyżka dla strażaków

Ważnym punktem obrad było także przyjęcie uchwały w sprawie zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Ogólnopolskie badania prestiżu zawodów pokazują, że najbardziej poważanym zawodem w Polsce jest strażak. W naszym mieście Ochotnicze Straże Pożarne działają bardzo aktywnie - z corocznych sprawozdań przesyłanych do Rady Miasta wynika, że tylko w 2021 roku mińskie OSP uczestniczyły w ponad 100 akcjach ratowniczych! Były to głównie likwidacje miejscowych zagrożeń oraz gaszenie pożarów. To pokazuje, jak często mińszczanie potrzebują ich błyskawicznej pomocy.

Dotychczasowe stawki ekwiwalentu pochodziły z uchwały Rady Miasta sprzed 4 lat. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, jak bardzo wzrosły w tym czasie koszty życia. Dlatego, mimo ograniczonego budżetu, chcieliśmy docenić strażaków OSP za ich służbę na rzecz mieszkańców i zgodnie z propozycją Pana Burmistrza uchwaliliśmy:

 • wzrost wysokości ekwiwalentu pieniężnego za działania ratownicze o 7,00 zł (z 15,00 zł/godz. na 22,00 zł/godz.),
 • wzrost stawki ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu o 2,00 zł (z 5 zł/godz. na 7,00 zł/godz.).

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR XLIV.410.2022

Skarga na uchwałę Rady Miasta

Kolejnym istotnym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi dewelopera do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ponad miesiąc temu podczas sesji odrzuciliśmy wniosek jednego z lokalnych deweloperów dotyczący wyrażenia zgody na budowę bloku przy ul. Braci Śniadeckich. Planowana inwestycja spotkała się z bardzo dużym sprzeciwem społecznym - odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których kilkuset z nich zgłosiło swoje uwagi przeciw wybudowaniu bloku tak blisko domów jednorodzinnych. Dodatkowo, po analizie zgodności projektowanej inwestycji mieszkaniowej z obowiązującymi przepisami, jako Rada Miasta uznaliśmy, iż nie spełnia ona części przewidzianych tam warunków, m. in. ze względu na:

 • zbyt małą liczbę miejsc postojowych,
 • niezachowanie zgodności z kierunkami określonymi w studium.

Uzasadnienie uchwały w sprawie odmowy budowy bloku przy ul. Braci Śniadeckich było bardzo szczegółowe i staranne, zajęło ponad 40 stron. Jednak z naszymi argumentami nie zgadza się deweloper, który złożył skargę na uchwałę Rady Miasta. Wniósł on o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Wraz z mieszkańcami tego terenu liczę na to, że nasze stanowisko poparte tak licznymi i merytorycznymi argumentami uzna sąd i podtrzymując uchwałę, uniemożliwi deweloperowi budowę bloku.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR XLIV.412.2022

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem:  XLIV Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki - YouTube

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK