7°C

10
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 3.88
PM25: 6.15 (17,7%)
PM10: 7.96 (40,98%)
Temperatura: 7.00°C
Ciśnienie: 1021.88 hPa
Wilgotność: 77.38%

Dane z 28.05.2023 03:55, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Mieszkańcy i deweloperzy - czy możliwy jest kompromis? Jak rozwiązać problem przepełnienia szkół? - XL sesja Rady Miasta w skrócie

26.01.2022
(fot.: minskmaz.com)

To jedne z najważniejszych tematów, o jakich dyskutowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński z Mińskiego Forum.

Standardy urbanistyczne

22 sierpnia 2018 roku w życie weszła specustawa mieszkaniowa, której celem było ułatwienie budowy budynków mieszkalnych. Niestety jej wadą jest stworzenie możliwości omijania planu zagospodarowania przestrzennego przez deweloperów. Aby dostosować ustawę do mińskich realiów, na wniosek Burmistrza, 17 grudnia 2018 r. jako Rada Miasta uchwaliliśmy 11 lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych. Po upływie ponad 3 lat, wsłuchując się w głosy mieszkańców, zaproponowaliśmy zmianę dwóch standardów.

  1. Zwiększenie wymaganej liczby miejsc parkingowych poza strefą centrum, z dotychczasowego współczynnika 1 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny do 1,25.

Na podstawie wniosków i petycji, które wpłynęły do Rady Miasta, jak również po spotkaniu z mieszkańcami ul. Kosmicznej, wiem, że mińszczanie chcą tej zmiany. Dlatego przygotowałem projekt uchwały zwiększający współczynnik miejsc postojowych do 1,25 miejsca na lokal mieszkalny. Podpisało się pod nim 10 radnych i razem zgłosiliśmy go pod obrady. Pamiętajmy, samochodów przybywa. Obecnie na 1000 Polaków przypada 747 samochodów osobowych. Dwadzieścia lat temu analogiczny wskaźnik wynosił niewiele ponad 260. Musimy dostosować nasze miasto do tych zmian. Niestety większość deweloperów buduje minimalną liczbę miejsc postojowych, nie uwzględniając miejsc dla gości oraz tego, że coraz więcej rodzin ma dwa samochody.  To znajduje odbicie w coraz większych problemach z parkowaniem. Aby uniknąć ich pogłębiania, poszukiwaliśmy kompromisowego rozwiązania. Cieszę się, że po długiej dyskusji, w której udział wziął również przedstawiciel dewelopera, przekonaliśmy część radnych i uchwaliliśmy zwiększenie współczynnika miejsc postojowych.

Jednakże o tym, jak będzie wyglądało i rozwijało się nasze miasto, nie decydują wyłącznie Burmistrz i Radni. Potrzeba również chęci współpracy ze strony deweloperów. Niepokojąca jest wypowiedź obecnego na sesji developera, który zaznaczył, że niektórzy z nich już szukają sposobu na obejście współczynnika miejsc postojowych. Takie działania nie służą harmonijnemu rozwojowi miasta, który uwzględni potrzeby wszystkich mieszkańców.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: Uchwala XXIX.274.2021 (minsk-maz.pl)

  1. Zmniejszenie liczby kondygnacji z dotychczasowych 4 do 3.

Druga uchwała dotyczyła zmniejszenia liczby kondygnacji w nowo powstających inwestycjach. Nasze miasto intensywnie się rozwija, a już teraz charakteryzuje się dużą gęstością zaludnienia oraz intensywną zabudową. Zmniejszenie w standardach urbanistycznych liczby kondygnacji pozwoliłoby na ograniczenie intensywności dalszej zabudowy. Wpłynęłoby to również na większą spójność nowo powstających inwestycji z istniejącą zabudową.

W ramach konsultacji z mieszkańcami od wielu osób usłyszałem o potrzebie wprowadzenia takiego rozwiązania. Intencją wprowadzenia zmiany w liczbie kondygnacji, była chęć ochrony dużych jednorodnych obszarów zabudowy jednorodzinnej przed niekontrolowanym wprowadzeniem wysokich budynków wielorodzinnych, które mogłyby niszczyć ład przestrzenny. Jako radni powinniśmy uszanować to, że mieszkańcy domów jednorodzinnych nie chcą mieć tuż pod oknami cztero- czy pięciopiętrowego bloku.

Niestety, mimo petycji i wniosków mieszkańców popierających to rozwiązanie, w tym głosowaniu nie udało się uchwalić zmniejszenia liczby kondygnacji - 9 radnych było za, a 10 przeciw proponowanym zmianom.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: Uchwala XXIX.274.2021 (minsk-maz.pl)

Komentarz autorki petycji w sprawie zwiększenia współczynnika miejsc parkingowych i zmniejszenia liczby kondygnacji, pod którą podpisało się ponad 300 mieszkańców:

Choć założenia ustawy są szczytne, to jednak przyjęte w ustawie rozwiązania mają charakter zupełnie wyjątkowy, ponieważ pozwalają na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Mińsku Mazowieckim mamy sytuację, gdzie dla całego miasta obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Mimo tego inwestorzy występują z wnioskami o podjęcie przez Radę Miasta uchwał w sprawie planowanych inwestycji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w trybie ustawy Lex Deweloper, również na terenach osiedli domów jednorodzinnych, gdzie plany zagospodarowania przestrzennego nie przewidują zabudowy wielorodzinnej. Dlatego też mieszkańcy Miasta Mińsk Mazowiecki wystąpili z petycją do Rady Miasta o zmianę wskaźników urbanistycznych dla takich inwestycji. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim ograniczenie powstawania „kolizyjnych” inwestycji, które całkowicie zaburzą ład przestrzenny miasta, stanowiąc tereny oderwane od istniejącej struktury urbanistycznej, mogą stanowić oczywiste konflikty przestrzenne i obniżenie komfortu zamieszkania.

Rada Miasta częściowo wsłuchała się w głos mieszkańców, ponieważ zmianie (zwiększeniu) uległa wielkość wskaźnika parkingowego. Natomiast dziwi fakt braku akceptacji dla zmiany ilości kondygnacji dla takich inwestycji. Czy Radni Miasta naprawdę są za tym, aby na obszarach zabudowy jednorodzinnej powstawały bloki czterokondygnacyjne? Czy jest jeszcze szansa, aby spojrzeli na problem powstawania zabudowy w trybie ustawy lex deweloper z punktu widzenia społeczności lokalnej, której są przecież przedstawicielami? 

Anna Sabak, mieszkanka Mińska Mazowieckiego

Nowe obwody szkół podstawowych

Bardzo ważne było także przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

Konieczność ustalenia nowych obwodów w szkołach podstawowych wynika z rozbudowy południowej części miasta. W dotychczasowym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 6  powstało dużo bloków, a kolejne są już w trakcie budowy. Powoduje to konieczność przypisania części ulic, przynależących obecnie do tych szkół, do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1. Zmiana ta spowoduje, że w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 6 liczba oddziałów pozostanie na obecnym poziomie lub ewentualnie zwiększy się tylko o jeden.

Jako rodzic doskonale zdaję sobie sprawę z dylematów, z jakimi mierzą się mieszkańcy, wybierając szkołę dla swoich dzieci. To, że dzieci kończą zajęcia zbyt późno, a szkoły są przepełnione, skłania nas wszystkich ku jednemu rozwiązaniu – powinna powstać nowa szkoła podstawowa. Niestety bez wsparcia zewnętrznego nie mamy wystarczających środków finansowych na taką inwestycję. Dlatego cieszy mnie pomysł Pana Burmistrza, dotyczący złożenie wniosku o dofinansowanie budowy nowej szkoły w ramach Polskiego Ładu i trzymam kciuki za powodzenie tego projektu.

Jednak obecnie musimy bazować na obiektach, którymi dysponujemy. W uchwale zaprojektowano sieć szkół i obwody tak, aby droga ucznia z domu do szkoły była możliwie najkrótsza i przede wszystkim bezpieczna. To rozwiązanie umożliwi również utrzymanie w każdej szkole takiej liczby klas, która zapewni jak najlepszą organizację pracy placówki.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: Uchwala XXIX.274.2021 (minsk-maz.pl)

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK