13°C

12
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 5.38
PM25: 6.94 (27,76%)
PM10: 8.88 (17,77%)
Temperatura: 13.28°C
Ciśnienie: 1008.79 hPa
Wilgotność: 87.44%

Dane z 07.06.2020 04:50, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Wydano decyzję środowiskową dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50

05.01.2020
(mat. GDDKiA)

31 grudnia 2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył szereg obowiązków, które podczas realizacji i eksploatacji inwestycji musi spełnić GDDKiA. Jednym z najważniejszych jest objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia a także wykonanie analizy porealizacyjnej po roku od oddania trasy do użytku.

Planowana trasa będzie przebiegać po nowym śladzie przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki). Obwodnica o długości ok. 11,3 km będzie posiadała parametry ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W lutym 2017 roku podpisana została umowa z firmą Trakt Sp. z o.o. na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bodowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50. Wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej przez projektanta, spośród sześciu analizowanych przebiegów najkorzystniejszym okazał się wariant 1. Dla tego wariantu została wydana decyzja środowiskowa.

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektant wykona również rozpoznanie geologiczne terenu. Termin umowny mija w czerwcu 2020r.

Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.

Oprac.: mat. GDDKiA

Mapa w wysokiej rozdzielczości


Inne aktualności

OK