1°C

51
Powietrze
Bywało lepiej...
Jakość powietrza jest niezadowalająca. Ogranicz aktywność na zewnątrz.

PM1: 19.31
PM25: 30.60 (122,42%)
PM10: 45.21 (90,42%)
Temperatura: 1.09°C
Ciśnienie: 998.33 hPa
Wilgotność: 100.00%

Dane z 27.02.2020 06:40, airly.pl


facebook

Wybory w nowej Radzie Miasta

20.11.2018
Prezydium Rady Miasta kadencji 2018-2013. Od Lewej: Jerzy Gryz, Dariusz Kulma, Grzegorz Cyran, Barbara Reda

W poniedziałek, 19 listopada na pierwszym posiedzeniu po ostatnich wyborach samorządowych wybrano m.in. prezydium nowej Rady Miasta…

W nowej radzie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, większość mają połączone siły Koalicji Obywatelskiej (czyli komitetu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej) oraz Mińskiego Forum i to ich przedstawiciele będą mieli decydujący głos w naszym mieście. Przypomnijmy, w skład mińskiej Rady Miasta wchodzi 21 radnych. Po ostatnich wyborach samorządowych układ mandatów ukształtował się następująco: 8 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 7 Prawo i Sprawiedliwość oraz 6 Mińskie Forum.

Pierwszą Sesję Rady kadencji 2018-2023, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, rozpoczął i prowadził do momentu wyboru przewodniczącego najstarszy radny - Leon Jurek (PiS). Po ślubowaniu i wyborze komisji skrutacyjnej (Tomasz Płochocki (KO) – przewodniczący, Monika Skrzyńska (PiS) i Łukasz Lipiński (MF) – członkowie) radni przystąpili do wyboru przewodniczącego. Zgłoszono jednego kandydata – Dariusza Kulmę.

- Przewodniczący Rady to osoba, która ma za zadanie organizować pracę Rady. (…) To wszystko wymaga od kandydata wiedzy i doświadczenia samorządowego oraz cech sprawnego organizatora. Radny Dariusz Kulma nie raz pokazał, że jest sprawnym organizatorem, ma też duże doświadczenie w pracy w samorządzie dlatego zgłaszam go na przewodniczącego rady miasta Mińsk Mazowiecki – ogłosił Jerzy Gryz.

W tajnym głosowaniu Dariusza Kulmę poparło 16 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu (sam Dariusz Kulma w głosowaniu nie brał udziału).

Kolejnym punktem sesji było ślubowanie burmistrza Marcina Jakubowskiego, po czym przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących Rady. Od tego momentu Rada mogła już głosować w pełnym 21-osobowym składzie ponieważ właśnie do Urzędu Miasta wpłynął fax od Komisarza Wyborczego w Siedlcach, który potwierdzał objęcie mandatu przez Mariusza Żyłę w miejsce Marcina Jakubowskiego, który został wybrany na burmistrza. Radni jednogłośnie zdecydowali, że podobnie jak w poprzedniej kadencji będzie trzech wiceprzewodniczących. Jako pierwsza została zgłoszona kandydatura Jerzego Gryza (KO):

-  Pan Jerzy Gryz to bardzo aktywny radny o dużym doświadczeniu, który z dużym zaangażowaniem pracował w Radzie Miasta przez dwie ostatnie kadencje. (…) Myślę, że atuty jakimi dysponuje radny Gryz doskonale predysponują go do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta – przedstawił kandydata Koalicji Obywatelskiej Dariusz Kulma.

W tajnym głosowaniu radnego Gryza poparło 18 radnych, był także 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się i 1 nieważny. Kolejnego kandydata na wiceprzewodniczącego – Grzegorza Cyrana (MF) zgłosił Łukasz Lipiński (MF):

- Jak wszyscy wiemy pan Grzegorz Cyran jest nie jest pierwszą kadencję radnym, jest to osoba którą mieliśmy okazję już poznać. Ma bardzo silną więź przede wszystkim z oświatą i sportem, jest to osoba która bardzo by nam się tutaj przydała. Pamiętajmy również o tym, że pan Grzegorz Cyran należy do tych radnych którzy szukają kompromisu, którzy nie chcą za wszelką cenę wygrać a starają się znaleźć takie rozwiązanie które dla wszystkich będzie jak najlepsze – mówił.

W tajnym głosowaniu nad kandydaturą radnego Cyrana było 19 głosów „za”, 1 „przeciw” i 1 nieważny.

Ciekawie zapowiadało się trzecie głosowanie, gdyż zgłoszono 2 kandydatów – Roberta Ślusarczyka z PiS oraz Barbarę Redę z KO.

- Różnice między wynikami naszych komitetów wyborczych nie są duże więc mandaty ułożyły się niemal po równo. (…) Mińszczanie więc chcą naszej współpracy na rzecz Mińska Mazowieckiego i my jako radni Prawa i Sprawiedliwości zobowiązujemy się do współpracy, do wspólnej pracy dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Szanując wynik wyborczy pana Dariusza Kulmy poparliśmy go również w głosowaniu na przewodniczącego Rady Miasta. Poparliśmy także kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Mińskiego Forum na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miasta. Teraz zwracamy się do Państwa Radnych o szacunek dla wyniku Roberta Ślusarczyka. W głosowaniu do Rady Miasta miał on najwyższy wynik spośród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości (…) Wiem, że bliskie są Państwu wartości demokracji i mówię to bez ironii. Zwracam się do Państwa o wybór przedstawiciela drugiego co do wielkości klubu radnych do prezydium Rady Miasta. Proszę o uszanowanie głosów tych wszystkich mińszczan, którzy głosowali na radnych PiS. Robert Ślusarczyk, jako samorządowiec z 12-letnim doświadczeniem, znany wielu z Państwa, jest gwarancją współpracy i dialogu – argumentowała Monika Skrzyńska.

 – Jest to radna (Barbara Reda - przypis red.) VII kadencji (…) bardzo blisko związana z oświatą, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty w VII kadencji, członek Komisji Spraw Społecznych i osoba bardzo aktywna w tym rejonie Mińska Mazowieckiego, z którego pochodzi. Dzięki niej mamy tu bardzo wiele bardzo ważnych inwestycji drogowych, jak chociażby przebudowa ulic Dąbrówki, Narutowicza czy Grzeszaka. Radna Barbara Reda gwarantuje również bardzo dobrą współpracę w Radzie Miasta – przekonywał Jerzy Gryz.

Ostatecznie do grona wiceprzewodniczących dołączyła Barbara Reda wygrywając z kandydatem PiS 14:7.

W kolejnych głosowaniach radni wybrali przewodniczących komisji:

•   Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego – Tomasz Płochocki (KO)
•   Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska – Kamil Ołdak (MF)
•   Komisja Oświaty i Wychowania – Robert Gałązka (KO)
•   Komisja Rewizyjna – Joanna Kowalska (KO)
•   Komisja Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności – Łukasz Lipiński (MF)
•   Komisja Spraw Społecznych – Eliza Bujalska (KO)
•   Komisja Skarg Wniosków i Petycji – Mariusz Kulma (MF) 

Podczas obrad Nowej Rady testowo Urząd Miasta transmitował sesje na żywo na YouTube w jakości HD i trzeba przyznać, że test wyszedł bardzo dobrze. Kolejne obrady będzie można również oglądać na żywo w internecie.


Inne aktualności

OK