10°C

24
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 10.67
PM25: 14.39 (57,54%)
PM10: 18.51 (37,02%)
Temperatura: 9.82°C
Ciśnienie: 1020.23 hPa
Wilgotność: 97.75%

Dane z 14.07.2020 04:15, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Walka o budżet 2020 trwała do ostatniej chwili

30.12.2019 oprac.: mat. UM Mińsk Maz.
(fot.: UM Mińsk Maz.)

Burzliwe obrady z sesji, na których obradowano m.in. nad podwyżką podatku od nieruchomości nie wróżyły niczego dobrego dla projektu budżetu na przyszły rok. W powietrzu wisiała niepewność, czy dokument ten będzie uchwalony w kształcie, jakim zapewni się zrównoważone finansowanie bieżącej działalności miasta.

- To, co cieszy w budżecie na 2020 r., to na pewno wydatki majątkowe, szczególnie te na nowe drogi. - mówi burmistrz Marcin Jakubowski Mamy kontynuację przebudowy ulicy Żwirowej, rozbudowę ulicy 7. PUL, budowę ulic Wolańskiego i Sikorskiego.
Jak dodaje burmistrz, na wszystkie te inwestycje magistrat pozyskał środki z Unii Europejskiej w ramach programu zagospodarowania wód opadowych na terenie Mińska Mazowieckiego. W nowym budżecie bardzo ważną pozycję zajmują termomodernizacja i wymiana kotłów grzewczych zarówno w miejskich budynkach mieszkalnych, jaki i finalizacja wymiany w kilkudziesięciu budynkach prywatnych. - Likwidując źródła niskiej emisji, przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w mieście. - zaznacza burmistrz.

Oczekiwaną od wielu lat inwestycją, która rusza w ramach programu rewitalizacji, jest budowa Przedszkola Miejskiego nr 2 w ZSP nr 1. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które udało się umieścić w dość okrojonym planie wydatków i dochodów miasta na przyszły rok. - Na pewno cieszą wszystkie pozycje budżetu obywatelskiego. Cieszą, bo to bezpośredni głos mieszkańców, ich największe potrzeby, na które osobiście oddawali swoje głosy, wierząc, że zadania te znajdą się w budżecie miasta. - podkreśla Marcin Jakubowski - Jest to też budżet bardzo trudny i jest w nim  wiele pozycji, które  nie nastrajają nas pozytywnie. Najbardziej martwią o wiele niższe niż zakładaliśmy wpływy z udziału w podatku PIT płaconym przez mieszkańców. To zachwianie dynamiki wzrostu dochodów miasta jest ciosem w plecy samorządów w całej Polsce. Samorządy jako jedyne zostały wykluczone z grona beneficjentów wysokiego wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Samorządy, które były dotychczas kołem zamachowym, motorem polskiej gospodarki, zostały odcięte od partycypacji w zyskach z rozwoju gospodarczego. Wg burmistrza Mińska Mazowieckiego to bardzo zły prognostyk i pozostaje mieć nadzieję, że jednak błąd ten zostanie po stronie rządzących naprawiony i że samorządy otrzymają należną im rekompensatę z tytułu ubytku we wpływach. W budżecie na 2020 rok burmistrz Jakubowski widzi niedoszacowanie dotacji na zadania zlecone. Już od wielu lat widzi, że na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto dostaje o wiele mniej środków niż w rzeczywistości potrzebuje. Wiele samorządów zdecydowało się na wystąpienie przeciwko rządowi na drogę sądową, domagając się zaległych dotacji. Marcin Jakubowski nie ukrywa, że poważnie zastanawia się nad podobnymi krokami, by domagać się milionów zł niedoszacowanych dotacji z lat ubiegłych. Nie wypowiada się też z entuzjazmem na temat subwencji oświatowej, która trafia do miasta w niższej niż w 2019 roku wysokości, pomimo ogromnego wzrostu kosztów na oświatę. Powoduje to konieczność pokrywania wydatków na oświatę z dochodów własnych, z których normalnie realizowano by potrzebne inwestycje, wspierano organizacje pozarządowe czy wzbogacano ofertą kulturalną miasta.

- Wysokość dochodów, pomimo że znacząco wyższa niż w roku 2019, co wynika przede wszystkim z przekazania środków na pierwsze dziecko w programie rodzina 500 +, to główny powód do zmartwień, kiedy oceniamy nowy budżet. - mówi Jakubowski - Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki, martwią przede wszystkim niższe wydatki na kulturę i sport. To niższe dotacje dla organizacji pozarządowych, to jedynie minimalny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych, to wreszcie konieczność rewizji naszych planów na przyszłość i odejście od bardzo dynamicznego rozwoju na rzecz konieczności innego rozkładania inwestycyjnych priorytetów.

(mat. UM Mińsk Maz.)


Inne aktualności

OK