Zarejestruj
1°C

Strefa Płatnego Parkowania rozszerzona

Na sesji 12 lutego 2018 rada miejska rozszerzyła strefę płatnego parkowania w centrum Mińska Mazowieckiego. Od wtorku, 3 kwietnia 2018, obowiązek kupowania biletu parkingowego obowiązuje na między innymi ulicach: Pięknej, Piłsudskiego czy Kopernika.

Oto główne założenia uchwały rozszerzającej Strefę Płatnego Parkowania (SPP):

  • Od 3 kwietnia 2018 obszar płatnego parkowania ograniczają w przybliżeniu ulice: Warszawska, Kazikowskiego, Konstytucji 3-go Maja, Piłsudskiego, Plac Dworcowy, 1-go Maja, Licealna, Piękna, Zielona, Siedlecka, Kard. Wyszyńskiego oraz Kopernika.   • W przypadku posiadania uprawnień do parkowania na terenie jednej podstrefy dopuszczalne jest parkowanie w innej podstrefie gdy spełniony jest warunek, że miejscem postoju pojazdu jest odcinek ulicy, wzdłuż osi jezdni którego przebiega granica podstref. Na przykład – posiadając uprawnienia do parkowania w podstrefie P1 dozwolone jest parkowanie po obu stronach ulicy Okrzei, której oś jest granicą podstref P1 i P2.

  • Uchwała wprowadza zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP dla osób zamieszkujących nieruchomości położone poza obszarem SPP, które przylegają do granic danej podstrefy lub które mają zapewniony wyłączny dostęp do drogi publicznej położonej w danej podstrefie - na posiadany jeden pojazd samochodowy, jeżeli miejscem postoju pojazdu samochodowego jest dana podstrefa lub poza tą podstrefą – odcinek ulicy, wzdłuż osi jezdni którego przebiega granica danej podstrefy z inną podstrefą.

  • Na nowym obszarze SPP zainstalowano 27 parkometrów (czyli jest już ich w sumie 47). Znajdują się one w lokalizacjach jak na mapie poniżej.  • Zryczałtowana opłata parkingowa na okres 90 dni dla każdego kierowcy bez względu na miejsce zamieszkania wynosi 240 zł. (1 samochód = 1 karta). Zaś zryczałtowana opłata parkingowa za okres 12 miesięcy wynosi 800 zł. Mieszkańcom SPP wydawane są karty do bezpłatnego parkowania w obrębie strefy, w której mieszkają.

Źródło: BIP Miasta Mińsk Mazowiecki

Aktualności