-14°C

111
Powietrze
Bardzo zła jakość powietrza!

PM1: 66.77
PM25: 133.53 (534,13%)
PM10: 186.90 (373,8%)
Temperatura: -14.31°C
Ciśnienie: 1019.26 hPa
Wilgotność: 97.00%

Dane z 19.01.2021 00:00, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Rusza budowa nowoczesnego budynku dla mińskiej Policji

18.09.2019
(fot.: mat. prasowe)

W kwietniu 2018 roku senator Maria Koc oraz poseł Daniel Milewski zwrócili się do wiceszefa MON Tomasza Ździkota z inicjatywą przekazania przez agencję wojskową terenu pod budowę nowoczesnego budynku mińskiej komendy powiatowej. Dziś działka jest już w dyspozycji Policji, projekt dostosowywany do działań wykonawczych, a przedsięwzięcie przechodzi w fazę realizacji budowlanej.

- Kiedy sięgam myślami do naszego pierwszego ubiegłorocznego spotkania dotyczącego tej inicjatywy, w którym poza posłem Milewskim i ministrem Ździkotem uczestniczył zastępca komendanta stołecznego ds. logistyki Włodzimierz Pietroń oraz miński komendant powiatowy Sławomir Rogowski, czuję satysfakcję, iż doprowadzamy do realizacji kolejnej istotnej inwestycji rządowej na terenie powiatu mińskiego – zaznacza wicemarszałek Senatu Maria Koc. W kwietniu 2018 roku poseł Daniel Milewski zwrócił się również do zajmującej się sprawami infrastrukturalnymi Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak podkreślając celowość wybudowania jednej siedziby zabezpieczającej potrzeby lokalowe dostosowane do standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

Na podstawie umowy użyczenia nr 242/OWN/2018 z dnia 20.11.2018r. Agencja Mienia Wojskowego przekazała na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Stołecznej Policji działkę pod budowę nowej siedziby KPP o powierzchni 13 000 m2  o  nr 2417/70 w obrębie 0001 w miejscowości Mińsk Mazowiecki, położoną przy ul. J. Łupińskiego (w bezpośredniej bliskości ul. Warszawskiej). Docelowo na przedmiotową działkę zostanie ustanowiony trwały zarząd na rzecz Komendy Stołecznej Policji. W dniu 08.08.2018r. zawarta została umowa z powiatem mińskim w sprawie przekazania 10 000 zł na sfinansowanie badań geologicznych i wydzielenie z działki terenu siedziby KPP.

W dniu 13.12.2018r. w Komendzie Głównej Policji zatwierdzono Program Inwestycyjny na I etap inwestycji czyli opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość Kosztorysowa Inwestycji została określona na kwotę 1 520 000 zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 08.04.2019r. podpisano umowę nr WZP-115/19/06/IR z firmą WK Architekci sp. Z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Swarzędzu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysów inwestorskich  z terminem realizacji do dnia 04.12.2019r. Przedmiotem opracowania jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz ze wszystkimi przyłączami mediów, zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym oraz  infrastrukturą. Projektowany budynek Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim będzie niepodpiwniczony i będzie posiadać dwie kondygnacje (druga w wysokim dachu). Na terenie działki przewidziany jest garaż wolnostojący wielostanowiskowy oraz kojce dla psów służbowych. Dla zapewnienia niezawodnej łączności przewidziano budowę masztu antenowego o wys. 30 m.

W projektowanym obiekcie służbę będzie pełniło 172 policjantów oraz 28 pracowników cywilnych.

W efekcie planowanych działań Policja dysponować będzie nowoczesnym obiektem, który spełniać będzie standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji oraz zapewni lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, jak również podniesie poziom obsługi interesantów.

  • Docelowa powierzchnia użytkowa w budynku KPP będzie wynosiła 4 000,00 m2
  • Docelowa powierzchnia biurowa w budynku KPP będzie wynosiła 1 600,00 m2

Obecnie mamy uzgodnioną koncepcję architektoniczno – budowlaną, a wykonawca jest już na etapie przygotowania projektów wykonawczych. Po uzyskaniu zgody Komendy Głównej Policji na realizację II etapu inwestycji - budowy nowej siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim zostanie wszczęte postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Policja ma zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji.

Obecna lokalizacja KPP Mińsk Mazowiecki:

  • siedziba  KPP  przy ul. Piłsudskiego 44
  • siedziba  KPP przy ul. Wyszyńskiego 15/17 i ul. Daszyńskiego (jedna  nieruchomość)

Oba budynki wybudowane w latach 70 - tych, XX wieku

Obecny stan etatowy: 182,80 etatów

Suma powierzchni dla obu obiektów: 2 097,36 m2.

Jednostkowy wskaźnik powierzchni użytkowej liczony wg. standardów Policji (wytyczne nr 3 KGP), wynosi 2 097,36 m2/182,80 etatów = 11,47 m2/osobę (obiekty nie spełniają wymogu15-18 m2/osobę zawartych w Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji - Podany wskaźnik nie uwzględnia powierzchni odejmowanych od całej powierzchni użytkowej dlatego w planowanym obiekcie przyjęto wskaźnik 20 m2/osobę). W związku z planowanym zwiększeniem stanu etatowego jednostki do 200 etatów wskaźnik ten docelowo będzie wynosił – 10,48 m2/osobę, co przyczynia się do pogorszenia warunków pracy funkcjonariuszy.

Ponadto, Komenda Powiatowa Policji na chwilę obecną posiada: 29 pojazdy osobowe, 3 pojazdy typu furgon, 2 motocykle oznakowane.

mat. prasowe

Inne aktualności

OK