11°C

54
Powietrze
Bywało lepiej...
Jakość powietrza jest niezadowalająca. Ogranicz aktywność na zewnątrz.

PM1: 21.59
PM25: 33.81 (135,24%)
PM10: 52.48 (104,96%)
Temperatura: 10.95°C
Ciśnienie: 1017.69 hPa
Wilgotność: 71.40%

Dane z 17.11.2019 16:35, airly.pl


facebook

Radna Alicja Cichoń o radach seniorów

01.10.2019
(fot.: mat. prasowe)

W listopadzie 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, którą wprowadzono wyraźną podstawę prawną do tworzenia gminnych rad seniorów. Dzięki temu nałożono na gminy obowiązek wspierania solidarności międzypokoleniowej, a środowiska senioralne zyskały organ z uprawnieniami doradczymi dla władz gmin.

- Moje doświadczenie pokazuje, że jest to przepis zbyt skąpy. - mówi radna powiatowa Alicja Cichoń - W Mińsku Mazowieckim działa Miejska Rada Seniorów (od 2016 r.) i mam przyjemność opiekować się nią z ramienia Urzędu Miasta. Miasto nie posiada wystarczających narzędzi prawnych, by móc wspierać radę seniorów. Radni zapraszani są na konwencje, sympozja, uroczystości, a jest potrzeba ponoszenia kosztów przejazdu czy zakupu wiązanek. Większość wydatków pokrywają ze swoich skromnych emerytur lub korzystają ze sporadycznego wsparcia NGO-sów realizujących projekty senioralne z dofinansowania zewnętrznego. Nie ma powiatowych i wojewódzkich rad seniorów, które mogłyby być wsparciem dla władz tych szczebli samorządu. Dlatego posłanka Marzena Okła-Drewnowicz odpowiedziała na apele środowisk senioralnych. Usłyszeć je można było np. podczas wielu spotkań w Polsce organizowanych w ramach projektu PO - Polska Seniora.

- Miałam przyjemność jedno z takich spotkań konsultacyjnych zorganizować w Mińsku Mazowieckim. Wzięły w nim udział posłanki: Marzena Okła-Drewnowicz, Joanna Augustynowska i Krystyna Szumilas. - zaznaczyła Alicja Cichoń. Na początku lipca br. złożony został projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Zakłada on m.in. zobligowanie gminy do utworzenia rady seniorów, jeśli z wnioskiem wystąpi co najmniej 100 mieszkańców w wieku pow. 60 lat, tworzenie rad seniorów na szczeblach powiatowych i wojewódzkich oraz zwrot kosztów np. podróży.

- Ważnym momentem mojej działalności było uczestniczenie w pracach zespołu roboczego konsultującego ten projekt, a pod koniec sierpnia wzięłam udział w posiedzeniu komisji sejmowej, na której dokument ten jednogłośnie przyjęto do dalszego procedowania. - dodała radna Cichoń. - 17 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie wyborcze, na którym mińszczanie pow. 60. r.ż. Będą mogli wybrać swoich przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2019-2022. Dokumenty kandydaci mogą składać w Urzędzie Miasta do 7 października.


Inne aktualności

OK