14°C

10
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 4.61
PM25: 6.16 (41,06%)
PM10: 6.61 (14,68%)
Temperatura: 14.11°C
Ciśnienie: 1014.61 hPa
Wilgotność: 90.25%

Dane z 20.07.2024 05:35, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Rada Społeczna przy mińskim szpitalu z nowym składem

(Remont oddziału położniczo-ginekologicznego w SPZOZ w Mińsku Maz., fot.: mat. prasowe)

We wtorek, 18 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim. Skład Rady zmodyfikowany o nowych radnych.

Podczas posiedzenia Rady podjęto uchwały m.in. opiniujące działania placówki.

Pozytywnie zaopiniowano wydzierżawienie na okres 3 lat 6 garaży stanowiących własność Powiatu Mińskiego, a będących w użytkowaniu SP ZOZ. Wydzierżawienie garaży o łącznej pow. 97,77 m2 da efekt ekonomiczny w skali roku ok. 15 tys. zł netto.

Pozytywnie zaopiniowano wydzierżawienie na okres 3 lat pomieszczenia o pow. 9,3 m2 z przeznaczeniem na działalność związaną z obsługą parkingów komercyjnych. Przewidywany efekt ekonomiczny w skali roku to 8,4 tys. zł netto. Oba działania podjęte będą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Pozytywnie zaopiniowano przyjęcie darowizny na rzecz szpitala:

- zestaw narzędzi chirurgicznych o łącznej wartości 37 523,90 zł – darczyńca AWENTA E.W.A. CHOMKA Sp. z o.o.,

- aparat do terapii oddechowej o wartości 29 870,45 zł – darczyńca Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sprzęt ten będzie miał zastosowanie przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale neonatologicznym.

Darowiznę również przekazało Puławskie Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Sp. z o.o. - zestaw narzędzi chirurgicznych o wartości 13 166,28 zł. Sprzęt ten będzie miał zastosowanie w stacji dializ.

Podjęto uchwałę, by przedstawicielem Rady Społecznej w komisji konkursowej do wyboru dyrektora i zastępcy dyrektora SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim był radny Piotr Stępień.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Alicja Cichoń poprosiła o możliwość pokazania członkom Rady Społecznej przebiegu prac remontowych na odcinku położniczym. Była okazja, by zapoznać się z rozplanowaniem nowych pomieszczeń. Po porodzie mamy z noworodkami będą przebywały w komfortowych warunkach w kameralnych salach. Poruszono tez temat bezpłatnych szczepień dzieci i młodzieży przeciwko wirusowi HPV oraz temat budowy parkingu przy szpitalu.

Skład Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim:

 • Piotr Stępień – przewodniczący
 • Izabela Stolarczyk – zastępca przewodniczącego
 • Katarzyna Goździewska – sekretarz
 • Alicja Cichoń – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
 • Ewelina Oberzig – przedstawicielka wojewody mazowieckiego
 • Dariusz Kowalczyk
 • Krzysztof Kowalczyk
 • Piotr Ładno
 • Łukasz Bogucki
 • Piotr Pustoła
 • Leonard Zdanowicz
 • Witold Kikolski
 • Henryk Księżopolski
 • Marek Pachnik

Alicja Cichoń – radna Koalicji Obywatelskiej. W Radzie Powiatu Mińskiego od 2018 roku.


Inne aktualności

OK