-4°C

24
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 8.90
PM25: 14.62 (97,49%)
PM10: 16.24 (36,1%)
Temperatura: -3.81°C
Ciśnienie: 1018.42 hPa
Wilgotność: 79.75%

Dane z 29.03.2023 08:25, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Przyszłość „poligonu”, komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania w 2021 r. oraz nowa ulica i nowy radny – czyli XLIX sesja Rady Miasta w skrócie

19.09.2022
(fot.: minskmaz.com)

To kilka z najważniejszych tematów, o jakich dyskutowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński z Mińskiego Forum.

Plan na „poligon”

Podjęcie decyzji, w jaki sposób zostanie zagospodarowany teren po poligonie, było bardzo ważne dla nas, mińszczan, ponieważ jest to jedno z ostatnich tak zielonych miejsc w mieście. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców w zakresie terenów do rekreacji oraz proekologiczne nastawienie w rozwoju miasta, chcieliśmy utrzymać w jak największym stopniu naturalny charakter tego obszaru. Starania te utrudniał fakt, że aż 23 z 27 hektarów “poligonu” nie należą do miasta, a pozostałe 4 ha należą do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Mińsk Mazowiecki. Dlatego nie chcąc, aby powstało tam kolejne zabetonowane wielkie osiedle, musieliśmy szybko przyjąć plan zagospodarowania tego terenu. Zależało nam na tym, aby był to plan stawiający na pierwszym miejscu interesy mieszkańców, a nie deweloperów.

Aby tworzyć miasto przyjazne mińszczanom:

 • wyznaczone zostały trzy tereny zieleni naturalnej i jeden teren zieleni urządzonej o łącznej powierzchni ponad 3 ha oraz pasy zieleni wzdłuż ul. Warszawskiej,
 • w ramach programów realizacyjnych dróg i ciągów pieszo-rowerowych wprowadzony został nakaz realizacji szpalerów drzew w celu wytworzenia przyjaznych mieszkańcom terenów ogólnodostępnych z dużym udziałem zieleni – coś, czego nigdy w naszym mieście jeszcze nie było,
 • dodatkowo liczba miejsc postojowych przewidzianych w blokach i przy pasach jezdni wreszcie ma realną szansę na zaspokojenie potrzeb parkingowych mieszkańców,
 • został również wygospodarowany teren pod budowę szkoły i przedszkola – ostatnio wspominałem Państwu o przyczynach, dla których pilnie potrzebujemy kolejnej placówki w mieście,
 • powstaną budynki administracyjne, a w planach jest wybudowanie nowoczesnej ciepłowni, wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Poprosiłem również o kilka słów uzupełnienia jedną ze współautorek koncepcji zagospodarowania terenu „poligonu”, członka komisji urbanistyczno-architektonicznej, Panią architekt Emilię Bogdanowicz:

„Prof. dr arch. Marek Budzyński, wybitny architekt i urbanista, podkreślał, że każdy dobry miejscowy plan powinien być poprzedzony koncepcją architektoniczno-urbanistyczną, wizją, na podstawie której formułowane są szczegółowe, prawne zapisy planu. To cenne, że tą metodą posłużono się w przypadku „poligonu”.

Podstawowym założeniem koncepcji, a następnie planu, było zaprojektowanie nowego fragmentu miasta w myśl zasady  „nowego urbanizmu”, czyli miasta kompaktowego „ludzkiej skali”, w którym, obok mieszkań, wszelkie codzienne potrzeby takie jak sklepy, kawiarnie, drobne usługi, szkoły i przedszkola, miejsca pracy czy rekreacja są dostępne w ramach kilkuminutowego pieszego spaceru. Główną, a zarazem zieloną, oś układu urbanistycznego stanowi wielostrefowa aleja, łącząca ulicę Warszawską z terenem zielonym przy projektowanej szkole i z drogą biegnącą po stronie południowej osiedla. Znaczny nacisk został postawiony na stworzenie bezpiecznego, wygodnego, nasyconego zielenią układu komunikacji i placów publicznych, szanującego zarówno ruch samochodowy, jak i pieszo- rowerowy. Dokonano m.in. wstępnych analiz chłonności działek, które pozwoliły na określenie ilości miejsc parkingowych możliwych do wybudowania w ulicach i garażach podziemnych przy jednoczesnym zachowaniu zwartych kwartałów zabudowy. Zaprojektowane Aleje, ścieżki i place publiczne spełniają więcej funkcji niż tylko „obiekty drogowe” . Wydzielają strefy publiczne, półpubliczne i prywatne, oraz strefy ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, podkreślają rangę ulic, wzmacniają poczucie przynależności mieszkańców do miejsca zamieszkania oraz zachęcają do aktywności fizycznej i społecznej.

Jednocześnie istotnym elementem koncepcji było wykorzystanie naturalnego, niemalże dziewiczego, terenu leśnego oraz połączenie nowego organizmu z istniejącą tkanką miasta. W myśl tego założenia mieszkańcy otrzymają dostęp do kilku dużych terenów zieleni: urządzonej i naturalnej. Zadbano również o powiązania pieszo-jezdne z pozostałą częścią miasta oraz uwzględniono wygodny dostęp do ważnych dla lokalnej społeczności miejsc, takich jak projektowana szkoła czy państwowe budynki administracyjne.

Warto podkreślić, że zdecydowana większość tych wydawałoby się „nowatorskich” rozwiązań, przyjętych w uzgodnionym planie, to rozwiązania sprawdzone i funkcjonujące od lat w wielu innych lubianych i chętnie odwiedzanych miastach europejskich.

Miasto Mińsk Mazowiecki nie bało się skorzystać ze wskazówek, jak budować dobrze funkcjonujące i przyjazne mieszkańcom osiedle. Pozostaje już tylko czekać na pomyślną realizację przyjętego planu.”

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR XLIX.440.2022

Ocena funkcjonowania strefy płatnego parkowania i komunikacji miejskiej w Mińsku Mazowieckim w 2021 r.

Prawie pięć lat temu, po długich dyskusjach i licznych analizach, podjęliśmy uchwały w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. komunikacji miejskiej i strefy płatnego parkowania. Miały one na celu zachęcenie mińszczan do zamiany samochodu na komunikację publiczną, skłonienie kierowców do krótszych postojów, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca postojowego. Zależało nam szczególnie na rozwiązaniu problemów z parkowaniem, ponieważ był to temat najczęściej pojawiający się w uwagach mieszkańców.

Komunikacja miejska w 2021 r.:

 • dodatkowa linia autobusowa M4,
 • częstsze kursy autobusów w godzinach szczytu,
 • elastyczny rozkład - systematycznie dostosowywany do zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb oraz rozkładów jazdy PKP.

Roczny koszt działania wyniósł blisko 2 mln 15 tys. zł.

Strefa Płatnego Parkowania w 2021 r.:

 • utrzymaliśmy zasadę, że postój na jej obszarze jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.30 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • opłatę za parkowanie można było uiścić zarówno tradycyjnie jak i za pomocą nowocześniejszych metod:
 • zakup biletu jednorazowego w jednym z parkometrów – zakupiono tak 429547 biletów za łączną kwotę 1.016.254,60 zł,
 • wniesienie opłaty za pomocą aplikacji mobilnych Skycasch i Pango - zakupiono tak 50692 biletów na łączną kwotę 179.950,65 zł,
 • zakup karty uprawniającej do korzystania ze strefy płatnego parkowania – wydano 1327 kart na łączną kwotę 322.701,00 zł,

Z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania wystawiono łącznie w całym 2021 roku 6380 wezwań do zapłaty, a wpływy z tego tytułu wyniosły 381.641,63 zł.

W 2021 roku wpływy ze strefy płatnego parkowania (1 900 310,31 zł) w 94% pokryły wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (2 014 927,34 zł), co było jednym z założeń przy wprowadzaniu tych rozwiązań.

Ponadto chciałbym przypomnieć wszystkim Czytelnikom, że od 1 lutego 2022 roku komunikacja miejska jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Cały dokument znajduje się w  https://minsk.esesja.pl/zalaczniki/195986/ocena-funkcjonowania-strefy-platnego-parkowania_1874308.pdf

Poligonowa? A może Lawendowa?

Wśród różnych pomysłów na nazwę ulicy położonej pomiędzy ul. Łupińskiego a ul. Skrzyneckiego te dwie propozycje pojawiały się najczęściej. Jako radni uznaliśmy, że decydujący głos w tej sprawie powinni mieć mieszkańcy z tamtej okolicy, a zwłaszcza właściciele działek w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi. Dlatego uzupełniając go opinią Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, która była tożsama, jednogłośnie poparliśmy sugestię najbardziej zainteresowanych, nadając ulicy nazwę „Lawendowa”.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR XLIX.442.2022

Nowy Radny

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta byliśmy również świadkami złożenia ślubowania przez radnego Mariusza Dzienio. Uzyskał on mandat w Radzie Miasta w wyniku rezygnacji z funkcji radnego przez Pana Tomasza Płochockiego, który od 1 września 2022 r. pełni funkcję  Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Obu Panom życzę dużo sukcesów w pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem:  XLIX Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki - YouTube

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK