11°C

5
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 2.22
PM25: 2.99 (11,97%)
PM10: 3.82 (7,63%)
Temperatura: 10.59°C
Ciśnienie: 1009.30 hPa
Wilgotność: 92.00%

Dane z 22.05.2022 00:20, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Prestiżowy tytuł dla mińskiej szkoły

15.04.2022
(fot.: mat. SP nr 3)

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim wzięła udział w dwuletnim projekcie edukacyjnym i otrzymała tytuł „Szkoły dla innowatora”.

Projekt zainicjowało Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a sfinansowany został z funduszy unijnych. Wzięło w nim udział tylko 20 szkół podstawowych z całej Polski wybranych w specjalnym procesie rekrutacji. Jego głównym celem było wypracowanie takich zmian w szkołach, które będą służyły systematycznemu rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych uczniów i sposobu wprowadzania ich do systemu polskiej edukacji.

Projekt miał charakter pilotażowy i laboratoryjny, a realizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu DELOITTE oraz Zwolnieni z Teorii.

Jedną ze szkół uczestniczących w projekcie była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Projekt realizowany był w klasie 7c-8c, której wychowawczynią jest matematyczka, pani Joanna Sułek. Oprócz wychowawcy w działania zaangażowali się także inni nauczyciele uczący w tej klasie - pani Izabela Saganowska (język polski), pani Agnieszka Nowak (historia i wiedza o społeczeństwie), pan Sławomir Rybiński (fizyka i chemia), pani Grażyna Olczak (biologia), pani Monika Gromulska (język angielski), pani Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka (język niemiecki), pani Aldona Szewczyk (wf), pan Tomasz Ruta (wf), pani Ewa Raczyńska (informatyka) na czele z panem dyrektorem Grzegorzem Wyszogrodzkim.

Nauczyciele podczas wielu szkoleń, webinariów, warsztatów, wizyt studyjnych uczyli się, jakich praktyk edukacyjnych, narzędzi i metod używać, by kształcić u uczniów umiejętność współpracy, samodzielności myślenia, rozwiązywania problemów, zarządzania sobą i liderowania. Pracowali metodą projektu edukacyjnego i społecznego, stosowali na zajęciach z uczniami pracę z błędem, zadawanie pytań, informację zwrotną, odwróconą lekcję, pracę w parach czy grupach, rozwijanie kreatywności, metodę rusztowania czy rutyny krytycznego myślenia.

Uczniowie byli angażowani w wiele działań lekcyjnych i pozalekcyjnych. Brali udział w comiesięcznych dniach zadań interdyscyplinarnych zwanych Niecodziennikiem. Realizowali wiele projektów lekcyjnych i międzyprzedmiotowych. Spotykali się z innowacyjnymi przedsiębiorcami. Wyjechali na dwie kilkudniowe wycieczki finansowane w ramach środków unijnych - do Torunia i Trójmiasta.

Zmiany zaszły nie tylko w sposobie pracy z młodzieżą, ale także w przestrzeni szkolnej. W ramach rearanżacji powstała pracowania polonistyczna, zmodernizowano pracownię matematyczną i językową. Uczniowie zyskali na korytarzu przestrzeń do odpoczynku wyposażoną w wygodne kanapy.

- Projekt był dla nas powiewem świeżości. Pozwolił nam skorzystać z najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej dydaktyki. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej zapewniła najwyższy poziom merytoryczny realizacji celów projektu. W dodatku mieliśmy okazję poznać zaangażowanych, twórczych liderów oświaty, którzy śmiało tworzą nową wizję szkoły – ocenia dyrektor papieskiej trójki, Grzegorz Wyszogrodzki i dodaje, że w jego szkole projekt się nie kończy, a jest nowym początkiem.

28 marca w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Podczas konferencji pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki tytuł „Szkoły dla innowatora” dla mińskiej trójki odebrał z rąk pana Dawida Pachuckiego - przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pana Tomasza Kuleszy - przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki, pana Jędrzeja Witkowskiego - prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz pani Małgorzaty Stodulnej - dyrektorki projektu.

Dwuletnia praca została podsumowana, ale nie kończy działań szkoły przy Budowlanej. Już od lutego nauczyciele, którzy nie brali bezpośrednio udziału w projekcie, uczestniczą w szkoleniach i uczą się, jak wdrażać w codzienne lekcje metody i techniki rozwijające u uczniów kompetencje przyszłości.

Projekt „Szkoła dla innowatora” został potraktowany przez dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego i jego współpracowników jako początek procesu zmiany, którą placówka chce wprowadzać. Cieszy fakt, że w naszym mieście są takie szkoły.

Izabela Saganowska

Inne aktualności

OK