-1°C

43
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 14.25
PM25: 25.56 (170,41%)
PM10: 29.58 (65,73%)
Temperatura: -0.63°C
Ciśnienie: 1028.09 hPa
Wilgotność: 90.38%

Dane z 01.12.2022 08:40, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Polski Ład: Rząd przyznał dodatkowe 125 milionów złotych na inwestycje dla samorządów z powiatu mińskiego

02.11.2021
(fot.: Marek Łodyga)

Początek ubiegłego tygodnia był dla samorządowców z powiatu mińskiego czasem wyjątkowej radości. Dzięki współpracy z instytucjami rządowymi nasze samorządy otrzymały z flagowego projektu rządu premiera Morawieckiego, czyli Programu Inwestycji Strategicznych, wsparcie w niespotykanym dotychczas rozmiarze - blisko 125 milionów złotych.

Będący częścią Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a źródłem jego finansowania są obligacje wyemitowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zgodnie z przyjętymi zasadami decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane były przez Komisję przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warto także podkreślić, że środki przyznawane w ramach Programu są dodatkowym wsparciem dla samorządów, a przyjęta niedawno ustawa gwarantuje ponadto, że dzięki subwencji rozwojowej samorządy po 2022 r. nie odczują skutków obniżenia podatków, które nastąpi w ramach innych założeń Polskiego Ładu. Oznacza to, że w 2022 r., żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów niż sam sobie prognozował, zaś kolejne edycje Programu Inwestycji Strategicznych będą solidnym, niespotykanym dotąd dodatkowym wsparciem na rozwój.

Uroczyste podsumowanie wyników pierwszego naboru wniosków dla samorządów powiatu mińskiego odbyło się w cegłowskim Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody. Wśród gości nie mogło zabraknąć parlamentarzystów z okręgu, którzy mocno wspierali samorządowców już na etapie naboru wniosków. Obecni byli: szef doradców Premiera minister Krzysztof Tchórzewski, posłowie Teresa Wargocka, , Maciej Górski oraz Daniel Milewski, który zaprezentował wyniki pierwszej edycji programu.

O ważnej właściwości programu Inwestycji Strategicznych mówił poseł Krzysztof Tchórzewski. Tym razem nie mieliśmy konkursu tylko na inwestycje na drogi, domy kultury czy inne konkretne, tego typu inwestycje. Tym razem sami Państwo decydowaliście, co jest najważniejsze dla waszych samorządów. W powiecie mińskim nie było żadnego samorządowego podmiotu, który nie otrzyma pieniędzy. Zależało nam na tym, żeby dać impuls rozwojowy każdemu, ponad politycznie – zaznaczył szef doradców premiera Morawieckiego.

Do uniwersalnego i ponadpartyjnego charakteru programu nawiązywał także Poseł Milewski, który dziękował samorządowcom za zaangażowanie w procesie zarówno konsultacji programu, jak i przy samym składaniu wniosków. Dziękuję wam przede wszystkim za zaufanie, bo wszyscy, składając wnioski daliście temu programowi szanse w pełni ufając jego założeniom. Jestem przekonany, że każdy z was jest usatysfakcjonowany tym, że program ten pokazuje nowy standard, doskonale widoczny. To wy decydowaliście co jest najpilniejsze do zrobienia w waszych społecznościach – podkreślił poseł Milewski.  

Jak zauważyła poseł Wargocka, obszarem który najczęściej za cel w swoich inwestycjach wybrali samorządowcy były projekty związane z kanalizacją i siecią wodociągową. Gmina Dębe Wielkie otrzymała na ten cel 9,025 mln zł. Dzięki tej inwestycji, nasze miejscowości będą się zdecydowanie lepiej rozwijały. Niestety, ograniczone możliwości finansowe nie pozwoliły wybudować nam tej sieci do tej pory. Dzięki temu programowi będzie to możliwe. Bardzo serdecznie dziękuję, przede wszystkim Posłowi Milewskiemu, rozmawialiśmy wcześniej na temat potrzeb inwestycji w gminie Dębe Wielkie. Myślę, że wszyscy mieszkańcy gminy Dębe Wielkie będą również bardzo wdzięczni za te kilkanaście kilometrów sieci- powiedział Wójt Krzysztof Kalinowski.

Także gmina Jakubów zdecydowała się na złożenie wniosku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubów, Moczydła i Aleksandrów. Kwota dofinansowania wyniosła 7,22 mln zł. Na dzisiaj udało nam się skanalizować gminę w 40%, ale przed nami jeszcze te 60%. Dzisiejsze dofinansowanie jest historyczne i wyjątkowe bo jeżeli chodzi o wielkość to jest to najwyższe dofinansowanie w ponad trzydziestoletniej historii Jakubowa. Dzięki tej inwestycji powstanie ponad 9 kilometrów siedzi kanalizacyjnej, z możliwością podłączenia 200 posesji naszych mieszkańców. Drogi panie Pośle Milewski - panu dziękuje szczególnie za te ogromne ilości spotkań, że Jakubów zawsze może na pana liczyć - mówiła Wójt Jakubowa Hanna Wocial.

Inwestycje wodno- kanalizacyjne w Sulejówku, Stanisławowie, Siennicy, Dobrem , Latowiczu i gminie Mińsk Mazowiecki również będą finansowane z Polskiego Ładu. Z tego miejsca chciałbym was- parlamentarzystów poprosić, aby w imieniu mieszkańców, moim i myślę, że wszystkich samorządowców przekazać Panu Premierowi i rządowi ogromne podziękowania. Państwa wsparcie jest dla nas bardzo ważne - powiedział Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Piechoski.

Rozpatrzono pozytywnie dwa wnioski gminy Halinów. Pierwszy na kwotę 4,465 mln zł dotyczy poprawy jakości infrastruktury drogowej, wymagającej szczególnych nakładów, ze względu na powstałą niedawno autostradę, a tym samym konieczność dostosowania lokalnych dróg pod nową rzeczywistość.

Drugi wniosek dotyczy utworzenia parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie. Jesteśmy na końcowym etapie remontu Pałacyku Szwajcarskiego dzięki środkom Ministerstwa Kultury, natomiast teraz możliwe będzie zajęcie się otoczeniem-  alejki, oświetlenie, place zabaw. Po analizie kosztów niestety uznaliśmy, że gminy na to nie stać. Dzięki środkom z Polskiego Ładu dokończymy tę inwestycję. To niezwykle szczęśliwy dzień dla gminy Halinów. Bardzo dziękuję rządowi i naszym parlamentarzystom – zaznaczył burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

Kolejną interesującą inwestycją, którą sfinansuje Polski Ład jest budowa ośrodka zdrowia w Cegłowie. Ośrodek zdrowia byłby budowany na tyłach zabytkowego sierocińca. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1100 metrów kwadratowych. Na parterze mieścić się będą gabinety lekarskie, piętro przeznaczone będzie na gabinety rehabilitacyjne, a poddasze zostanie zagospodarowane przez pracowników Urzędu Gminy. Oczywiście obiekt będzie wyposażony w windę. Jeśli starczy pieniędzy to powołamy także Urząd Stanu Cywilnego i zwolnimy tym samym Mińsk Mazowiecki, który w tym obszarze nas obsługuje – podkreślił wójt Marcin Uchman.

Najwięcej ze wszystkich samorządów, bo aż 16,2 mln zł otrzymał Powiat Miński na strategiczną rozbudowę infrastruktury  sportowo-edukacyjnej. Nieobecnego starostę reprezentował Naczelnik Wydziału Inwestycji Wincenty Bartnicki. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w przyznanie nam tych środków. Pieniądze przeznaczone będą na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku, a także na budowę hali w formule projektuj i buduj w szkole im. Marii Curie- Skłodowskiej – zaznaczył naczelnik powiatowych inwestycji.

Lista inwestycji w Powiecie Mińskim z przyznanymi środkami z Polskiego Ładu (wyniki pierwszego naboru):

 • Powiat Miński
  „Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo- edukacyjnej w Powiecie Mińskim”
  16 200 000
 • Gmina Mrozy
  „Budowa hali sportowej w Grodzisku”
  4 500 000
 • Gmina Siennica
  „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania- Etap I”
  8 835 000
 • Gmina Stanisławów
  „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów”
  1 575 000
 • Gmina Stanisławów
  „Budowa drogi gminnej w miejscowościach Czarna- Szymankowszczyzna, Gmina Stanisławów”
  1 710 000
 • Gmina Stanisławów
  „ Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów”
  3 325 000
 • Miasto Mińsk Mazowiecki
  „Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki”
  2 850 000
 • Miasto Mińsk Mazowiecki
  „Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim”
  2 850 000
 • Miasto Sulejówek
  „Bezpieczeństwo sanitarne Miasta Sulejówek- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków”
  12 825 000
 • Gmina Cegłów
  „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej”
  8 000 000
 • Gmina Dębe Wielkie
  „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie”
  9 025 000
 • Gmina Dobre
  „Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem”
  3 681 120, 50
 • Gmina Dobre
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre”
  5 817 164,70
 • Gmina Halinów
  „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów”
  4 465 000
 • Gmina Halinów
  „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie”
  4 500 000
 • Gmina Jakubów
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła i Aleksandrów, gmina Jakubów”
  7 220 000
 • Gmina Kałuszyn
  „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie”
  6 370 000
 • Gmina Latowicz
  „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz”
  2 985 606, 52
 • Gmina Latowicz
  „Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz”
  8 531 000
 • Gmina Mińsk Mazowiecki
  „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”
  9 585 000

Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Materiały prasowe, fot.: Marek Łodyga

Inne aktualności

OK