22°C

5
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 2.50
PM25: 3.17 (12,66%)
PM10: 4.04 (8,09%)
Temperatura: 22.08°C
Ciśnienie: 1006.94 hPa
Wilgotność: 65.52%

Dane z 06.06.2020 18:10, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Podwyżka podatków od nieruchomości czyli XII sesja Rady Miasta w skrócie, cz. 1

20.11.2019
(fot.: Leszek Siporski)

Temat podwyżki podatków od nieruchomości wzbudził na sesji największe dyskusje i kontrowersje, dlatego poświęcamy mu osobną relację.

- Rok 2020 będzie bardzo trudny dla wszystkich samorządów i niestety nasze miasto także będzie musiało zacisnąć pasa. Czeka nas podwyżka płacy minimalnej, wzrost cen energii, niższy udział w PIT oraz niższa aż o ponad 30 mln zł subwencja oświatowa w stosunku do tego, ile wydamy. To wszystko wpływa na nasz budżet i na to, że przez decyzje, na które nie mieliśmy wpływu, mamy w nim dziurę na prawie 10 mln zł – tłumaczy Łukasz Lipiński.

Sposobem na rozwiązanie problemu, zaproponowanym przez burmistrza miasta, oprócz oszczędności, jest podwyżka podatków od nieruchomości.

– Rozumiem tę decyzję, ale dlaczego ciężar podwyżek został przesunięty na osoby fizyczne, zamiast na działalność gospodarczą, w szczególności na sklepy wielkopowierzchniowe, których większość z naszym miastem ma mało wspólnego? A przede wszystkim, czy oszczędności nie powinniśmy zacząć od siebie? Przecież na tej samej sesji mieliśmy projekt uchwały dotyczącej budowy szlabanów na parkingu, na które łącznie byśmy wydali około 200 tys. zł. Zanim przystąpimy do zmiany podatków, wyjaśnijmy najpierw skąd braki w budżecie naszego miasta. Jeżeli po wprowadzeniu dużych oszczędnościach związanych z obniżeniem środków na promocję miasta, ograniczeniem imprez kulturalnych i sportowych oraz zmniejszeniem ilości inwestycji w mieście ponownie zabraknie nam pieniędzy w budżecie, to wówczas zaproponujmy podwyżkę podatków na 2021 rok z jasnym wskazaniem, na co zostaną przeznaczone nowo pozyskane środki. Oddzielną kwestią jest to, czy dyskusja nad tak ważną uchwałą powinna trwać tak krótko, bo w skrajnych przypadkach trwała kilka dni. Bardzo trudno o rzetelną analizę problemu w tak krótkim czasie. Potrzebna jest rozmowa z mieszkańcami i wypracowanie rozwiązania, które większość zaakceptuje  – przekonuje Łukasz Lipiński.

Poniższa tabela ułatwi zrozumienie wysokości podwyżek i ich wpływu na budżet:

- Wiem jak ważny jest to temat dla Mińszczan, dlatego aby obraz był bardziej pełny zebrałem stanowiska przedstawicieli wszystkich trzech klubów w Radzie Miasta - mówi Łukasz Lipiński. Oto i one:

Burmistrz Marcin Jakubowski

W ostatnich dniach w Urzędzie Miasta poświęciliśmy wiele czasu i energii na zaplanowanie dość agresywnej polityki oszczędnościowej sprowadzającej się do głębokiej racjonalizacji i cięć w planie wydatków. Racjonalizacja to głównie zmiany organizacyjne, które pozwolą nam na bardziej adekwatne gospodarowanie środkami budżetowymi. Planujemy zmiany organizacyjne w MOSiR, polegające na przekształceniu ośrodka w spółkę miejską zarządzającą całą infrastrukturą sportową miasta. Planujemy powołać Centrum Usług Wspólnych dla całej miejskiej oświaty, racjonalizując zatrudnienie m.in. w księgowości, informatyce i obsłudze prawnej. Analizujemy też rozszerzenie działalności pozostałych spółek miejskich i przekazanie im do realizacji niektórych zadań wykonywanych dziś przez urzędników bądź zlecanych na zewnątrz.

Cięcia wydatków rozpoczęliśmy, niestety, od kultury i sportu. Miejski Dom Kultary otrzyma ok. 900 tys. zł mniej niż planowano, Miejska Biblioteka Publiczna o 400 tys. zł mniej, a Muzeum Ziemi Mińskiej o ok. 100 tys. zł mniej. Dotacje dla stowarzyszeń i klubów z zakresu kultury czy sportu obniżyliśmy o 10–20 %. Środki na remonty dróg z planowanych 4 mln zł ograniczyliśmy do kwoty 2,5 mln zł, tj. do kwoty niższej niż wydamy w roku bieżącym. 

Ograniczamy praktycznie do zera wydatki na remonty w jednostkach oświatowych, na zakupy i zadania inwestycyjne we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Zrezygnowaliśmy z takich pozycji w budżecie, jak ciąg dalszy przebudowy ul. Żwirowej, zakup zamiatarki do ulic, zakup rębarki, zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZSP 1, zakup maszyny do czyszczenia w SP 1, zakup kosiarki i pompy dla MOSiR, zakup zeskoku lekkoatletycznego, zakup samochodu do opróżniania śmietniczek i wiele innych bardzo potrzebnych zakupów wnioskowanych przez nasze jednostki.  

Wydałem dyspozycję wstrzymania zatrudniania pracowników niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach w przypadku odejścia na emeryturę lub upływu czasu, na jaki umowa o pracę była zawarta. W budżecie na 2020 r. zaplanowaliśmy dla całego miasta jedynie 2,5 % wzrostu wynagrodzeń, co odzwierciedla jedynie i to nie do końca inflację rok do roku.

Zaproponowany przeze mnie wzrost dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1,8 mln zł. rocznie. Nieprzyjęcie go oznacza konieczność ograniczenia i tak już zminimalizowanych wydatków i spowoduje m.in. konieczność rezygnacji ze wszystkich zajęć ponadwymiarowych w szkołach czy rezygnację z basenu dla uczniów. Będziemy musieli jeszcze bardziej ograniczyć częstotliwość sprzątania ulic, pielęgnacji zieleni, w którą tyle ostatnio inwestowaliśmy. Budowaną przez lata jakość usług w mieście zmuszeni jesteśmy obniżyć poniżej przyjętych standardów.

Kolejne lata wcale nie będą lepsze. W 2021 r. uderzy w nas skutek obniżki PIT o 1% i programu bez PIT dla młodych. Odbije się to dramatycznie na budżecie miasta.

Nikogo nie namawiam do bezrefleksyjnego podnoszenia podatków. Zachęcam jednak do wzięcia odpowiedzialności za miasto. Mieszkańcy liczyli na to, że w sytuacjach trudnych, szczególnie kryzysowych, będziemy podejmować racjonalne i odpowiedzialne decyzje. Uchwała zakładająca wzrost stawek podatku jest uchwałą niepopularną. Miasto jednak od 8 lat nie podwyższało podatków, czego efektem jest m.in. 6. miejsce, jeśli chodzi o najtańsze miasto dla mieszkańców w Polsce. To wynik bardzo dużej pracy spółek miejskich, urzędników, by tak racjonalizować wydatki, aby minimalizować koszty ponoszone przez mińszczan. Dzięki przyjęciu proponowanej przeze mnie uchwały radni mogą dać miastu dodatkowe wpływy które są nam dziś potrzebne jak tlen w krwioobiegu.

Robert Ślusarczyk, Prawo i Sprawiedliwość

Jako klub Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciw propozycji burmistrza miasta dotyczącej podwyżce podatków od nieruchomości dlatego, że: podwyżka podatków najbardziej dotknęłaby osób najsłabszych, czyli np. emerytów i rencistów posiadających domy jednorodzinne na terenie naszego miasta, proponowano wysokie stawki podatków, a zwiększające się obciążenia podatkowe negatywnie wpłynęłyby na funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych na terenie naszego miasta, które już teraz borykają się ze znaczną konkurencją, np. sklepów wielkopowierzchniowych oraz zmieniających się form i systemów sprzedaży.

Ponadto uważamy, że konieczne jest poddanie analizie racjonalności dokonywanych wydatków budżetowych. Warto podkreślić, że nie tylko my jako klub w Radzie Miasta widzimy konieczność bardziej racjonalnego podejścia do realizowanych i planowanych wydatków. Podczas sesji Rady Miasta burmistrz argumentował propozycję podwyżki podatków faktem wpłynięcia informacji z Ministerstwa Finansów odnośnie udziału Miasta w podatku PIT płaconym przez mieszkańców za 2018 rok. Z tej informacji wynika, że wpływy są mniejsze o 1,3 mln zł od planowanych. Jest bardzo zastanawiające, co takiego się stało w naszym mieście, że mimo, iż rok 2018 był rokiem niskiego bezrobocia i wysokiego wzrostu gospodarczego spadki są znaczne? Czy i ile, i dlaczego podmioty gospodarcze rezygnują i przenoszą swoją działalność do innych gmin? Pytanie jest zasadne biorąc pod uwagę, np. informacje odnośnie wzrostu dochodów z PIT w omawianym czasie w gminie ościennej, aż o 2,2 mln zł, czyli około 16%. Podwyższenie podatków dla naszych przedsiębiorców może wzmocnić tendencje przenoszenia bądź zaniechania działalności gospodarczej. Innym argumentem była planowana zbyt niska subwencja oświatowa wynikająca z reform i zmian w oświacie. Z deklaracji ministerstwa edukacji z ostatnich dni wynika, że subwencja oświatowa na 2019 rok zostanie podwyższona i urealniona do potrzeb samorządów. Dlatego uważam, że istnieje potrzeba racjonalizacji w wydatkach miasta Mińsk Mazowieckiego. Tym bardziej, że przedstawiono na sesji kierunki i miejsca szukania oszczędności wykraczające znacznie powyżej kwotę 1,8 mln zł.

Dariusz Kulma, Mińskie Forum:

Sytuacja większości miast w Polsce jest bardzo podobna do naszej mińskiej rzeczywistości. W życie wchodzą nowe przepisy, których płatnikiem jest samorząd, ale rząd nie zapewnia ich finansowania. Na pierwszym planie mamy bardzo trudną sytuację w oświacie. Rząd obiecał nauczycielom podwyżki, ale nie zapewnił środków w subwencji oświatowej. Negatywny skutek mają również zmiany dotyczące wpływów z PIT, które powodują ogromne zmniejszenie dochodów miast i gmin. Tych zmian w przepisach jest więcej, ale na końcu skutkiem finansowym obarczane są samorządy. Nieprzypadkowo używam tutaj liczby mnogiej, ponieważ ten problem dotyczy całego kraju. Z tego powodu nie zgadzam się z podwyżkami podatków od nieruchomości, gdyż uważam, że za zadania, które spowodowały złą sytuację finansową naszego miasta i innych miast w Polsce nie odpowiadają mieszkańcy i nie oni powinni pokrywać akurat te koszty. Środki z podatków od nieruchomości powinny być przeznaczane na miejskie inwestycje, kulturę i inne obszary, które poprawiają codzienne życie mieszkańców. Mińsk Mazowiecki jest 6 najtańszym miastem w Polsce na 940 miast, jakie mamy w kraju. Jest to wynik imponujący, jeśli wziąć pod uwagę to, co udało się w naszym mieście zrobić przez ostatnie lata. Kilkadziesiąt kilometrów dróg, nowe inwestycje jak przedszkola czy sala widowiskowa świadczą o tym, że miasto jest dobrze zarządzane. Jednak przez brak pełnego finansowania zadań rozwój naszego i innych miast jest bardzo mocno zagrożony, a jakość życia mieszkańców znacząco się pogorszy, gdyż z mapy miasta mogą zniknąć np. imprezy kulturalne, festiwale czy kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Cały projekt uchwały znajduje się tutaj.

Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/240594/948dbe65dc9043a

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=8812oNi2D2E

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK