Zarejestruj
0°C

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkołach Salezjańskich

(fot.: Przemysław Piątkowski / Fotopia)

Wspólnota Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim już po raz trzeci w szczególny sposób postanowiła uczcić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przygotowane uroczystości swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, a wśród nich naoczni świadkowie, a zarazem uczestnicy zdarzeń tych tragicznych dla historii Polski dni - kombatanci, walczący w pierwszej i wspominanej tego dnia, drugiej konspiracji.

Dziś idę walczyć, mamo..

Wojna to czas, do którego można przygotować się pod względem militarnym, logistycznym, jednak gdy przychodzi, nie sposób jej zaakceptować. Wspominani 1 marca „Żołnierze Wyklęci” pomimo kapitulacji głównego agresora II wojny światowej - III Rzeszy i względnego pokoju, postanowili sprzeciwić się skrytemu okupantowi  przejmującemu władzę polityczną i wojskową w powojennej Polsce. Symbolami tysięcy Niezłomnych  stali się: rotmistrz Witold Pilecki, mjr Zygmunt Szendzielarz ps.”Łupaszka” oraz młoda sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. “Inka” - skazana na śmierć w przeddzień 18. urodzin. To właśnie jej poświęcone zostały  kamień pamięci i tablica , przy których  z wojskową asystą honorową  kwiaty złożyły delegacje kombatantów, młodzieży,  władz samorządowych ,służb mundurowych ,  szkół oraz  wielu instytucji i stowarzyszeń. Ks. kapelan  płk Adam Prus poprowadził modlitwę  w intencji poległych i pomordowanych a podniosłego  charakteru dopełniła  obecność pocztów sztandarowych wojska ,policji , organizacji kombatanckich placówek oświatowych.. Apelowi  pamięci przewodniczył ppłk Jacek Bąk – szef sztabu 23 BLT w Mińsku, który odczytał okolicznościowy list Ministra Obrony Narodowej. Pierwszą część uroczystości zakończyło odegranie przez wojskowego hejnalistę sygnału „Śpij kolego”.

Drugą część rozpoczął montaż słowno-muzyczny. Słowa piosenki “Dziś idę walczyć, mamo” uświadomiły młodszej części widowni powagę  wyboru, przed jakim stanęli nasi rówieśnicy ponad 70 lat temu. Do uczestników i organizatorów prezydent Andrzej Duda skierował specjalny  list. Głowa państwa nawiązała do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości i dumnie wskazała na możliwość uczczenia prawdziwych bohaterów w wolnym kraju, który nie boi się prawdy i nie wstydzi się własnej historii. Korespondencyjnie swoimi przemyśleniami podzieliła się z nami również pani Danuta Ciesielska - siostrzenica Inki. Przypomniała postać oraz  dokonania Danuty Siedzikówny. Wyraziła słowa podziękowania za kultywowanie pamięci o bohaterskiej sanitariuszce.

Szkolnym obchodom towarzyszy w tym roku  specjalna wystawa IPN-u “Oddziały Łupaszki”. W imieniu tej instytucji głos zabrał dr Dariusz Gałaszewski -  naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. W wygłoszonej prelekcji scharakteryzował sytuację żołnierzy AK, którzy po 1945r.  zdecydowali nie ujawniać się, ale dalej walczyć przeciwko  okupantowi radzieckiemu. Często stawali do walki z  Polakami,  żołnierzami Armii Ludowej. Prelegent zachęcił również do odwiedzenia nowo powstałego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Umiejscowione zostało ono w budynku aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Więziono tam m.in rtm. Witolda Pileckiego. Jego  słowa:

“Oświęcim, przy nich to była igraszka” mówią o bezlitosnym charakterze praktyk stosowanych  przez komunistów.

Tylko w polu biały krzyż..

Polska kultura odzwierciedla nastroje i dzieje naszego narodu. Wiele w niej pięknych utworów o bohaterstwie, miłości do ojczyzny . Żyjąc w wolnym kraju, mamy konstytucyjnie zagwarantowaną wolność słowa.W czasach PRL za pomocą cenzury możliwa była pełna kontrola treści artystycznych. Na szczęście nie wszyscy ulegli. Tacy artyści jak Zbigniew Herbert, nie bacząc na cenzora, wykorzystując  tradycję języka ezopowego, przemycali zakazane treści. Czerpiąc właśnie z tego dziedzictwa literackiego, młodzi artyści z założonych przy Szkołach Salezjańskich w Mińsku zespołów wokalno – instrumentalnych Kreska i Mała Kreska przedstawili impresję muzyczną pt. “Biały Krzyż”. Występ wzbudził u wszystkich poczucie zadumy, dostarczył wielu wzruszeń  oraz utwierdził w przekonaniu o słuszności wychowania młodzieży w duchu wartości narodowych i pamięci o bohaterach , poświęcających życie za ojczyznę. Tę myśl podchwycił i rozwinął w wystąpieniu starosta miński pan Antoni Jan Tarczyński. Po nim zabrał głos Jerzy Widejko - najmłodszy żołnierz wileńskiej AK. Jako dziewięcioletni chłopiec został przyjęty w szeregi III Brygady Wileńskiej. Pomimo dziecięcego wieku i postury pełnił ważne funkcje zwiadowcze. Teraz, będąc na emeryturze,  odwiedza polskie szkoły na terenie naszego kraju i poza jego granicami, by przekazać prawdziwą historię następnym pokoleniom. W imieniu mińskich kombatantów głos zabrał p. Józef Orliński reprezentujący oddział Światowego Związku Żołnierzy AK. Przedstawiciele Powiatowej rady Kombatantów p. Józef Jedynak i p. Marian  Kroszczyński wręczyli ks. dyrektorowi Ryszardowi Woźniakowi  pamiątkowy wizerunek Matki Boskiej Hallerowskiej. List do zebranych skierował także  p. Jan Fedirko ,członek zarządu Fundacji “Niepodległość”, która stawia sobie za cel zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa polskiej historii. Do tego dziedzictwa nawiązał w swoim wystąpieniu p. płk pilot Piotr Iwaszko, Dowódca Garnizonu Mińsk Mazowiecki. W przejmujących słowach mówił o współczesnych żołnierzach  jako kontynuatorach i spadkobiercach misji Niezłomnych , którzy poświęcili własne życie po to, by Polska była wolna i niepodległa.

Na zakończenie głos zabrał  Dyrektor Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim ks. Ryszard Woźniak, który zachęcał ,aby w  tym szczególnym roku Stulecia Odzyskania Niepodległości odkrywać  dla siebie wspaniałych Bohaterów Niepodległej .

Pamięć będzie żywa

Postawienie akcentu na  polityką historyczną i wychowanie w duchu wartości patriotycznych przynosi zamierzone efekty. Świadomość młodzieży wzrasta a lekcje historii naprawdę nie mają prawa być nudne. Nic jednak nie przewyższy bezpośredniego kontaktu ze  świadkami  historii. Podczas tegorocznego  Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  mogliśmy zetknąć się z piękną prawdą i świadectwem Niezłomnych, które wywołują refleksję i łzy wzruszenia .

„To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeplata w sercu i pamięci. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga” ( A. Oppman)

Karol Rogala ,uczeń kl. II Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim

W imieniu całej wspólnoty Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, która odbyła się 1 marca 2018 r. w Szkołach salezjańskich w Mińsku Mazowieckim. Zaszczycili nas swoją obecnością:

 • p. Jerzy Widejko, pseudonim “Jureczek” najmłodszy żołnierz wileńskiej AK
 • p. Józef Jedynak reprezentujący Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Mińsku 
 • p. Józef Orliński i p. Mariana Kroszczyński -reprezentujący miński oddział Światowego Związku Żołnierzy AK
 • p. Zenon Kołodziejczyk, przedstawiciel Powiatowej Rady Kombatantów 
 • p. Elżbieta Oszako, prezes Koła Związku Sybiraków w Mińsku 
 • ks. pułkownik Adam Prus, kapelan Żandarmerii Wojskowej 
 • ks. Zenon Wójcik, kapelan Powiatowej Straży Pożarnej 
 • p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński
 • p. Emilia Piotrkowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Powiatowym
 • p. Diana Rokicka, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, która reprezentowała p. Marcina Jakubowskiego - burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
 • p. Antoni Janusz Piechoski, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
 • p. Robert Gałązka, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta 
 • p. Wojciech Wańko radny Miasta i Gminy Mrozy
 • p. płk pil. Piotr Iwaszko, Dowódca Garnizonu Mińsk Mazowiecki
 • p. płk dr Robert Pawlicki, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
 • p. płk Tomasz Szoplik, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
 • p. mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Komorowski, zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
 • p. mł. insp. Sławomir Rogowski, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku 
 • p. mł. insp. Sebastian Ciastoń – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
 • p. Anna Kwiatkowska, Komendant Straży Miejskiej w Mińsku 
 • p. dr Dariusz Gałaszewski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN 
 • p. Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej 
 • p. Elżbieta Sieradzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 • p. Adam Zawadzki, prezes Fundacji “Dziękujemy za wolność” 
 • p. Małgorzata Sulewska, reprezentująca p. Piotra Siłę, dyrektora Miejskiego Domu Kultury 
 • p. Stanisław Mejszutowicz - prezes oddziału ZNP w Mińsku 
 • p. Anna Padzik, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku
 • p. Justyna Rutkowska, wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku
 • p. Tomasz Płochocki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im Powstańców Warszawy w Mińsku 
 • p. Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor SP nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 
 • p. Joanna Papińska, dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku
 • p. Sławomir Domański, dyrektor SP nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
 • p. Iwona Kokoszka, wicedyrektor SP nr 5 im. J. Wybickiego w Mińsku 
 • p. Maciej Samulik - dyrektor SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach 
 • p. Marlena Pustoła, dyrektor Zespołu Szkół im. M. Curie - Skłodowskiej w Mińsku
 • p. Małgorzata Podstawka, dyrektor Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku 
 • p. mgr inż. Beata Świątek- Mudant, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 
 • p. dyr. Tomasz Ciechański, dyrektor SP nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku
 • p. Katarzyna Szlendak, wicedyrektor SP nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku
 • p. Elżbieta Bregoła, wicedyrektor SP nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku
 • p. dyr. Piotr Matzanke - dyrektor SP im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej 
 • p. Małgorzata Komorowska, p. Jolanta Jackiewicz Szuba, reprezentujące SP im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce 
 • p. Wanda Izabella Rombel, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
 • p. Anny Przybysz 
 • p. Zbigniew Grzesiak 
 • p. Przemysław Piątkowski, fotoreporter PAP 
 • członkowie Klubu “Gazety Polskiej” w Mińsku

Serdecznie dziękuję, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tych podniosłych uroczystościach. Dziękuję także tym, którzy przygotowali tegoroczne obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Szkołach Salezjańskich w Mińsku. Dziękuję za przygotowanie programu artystycznego oraz wszystkie inne działania organizacyjne i logistyczne.

Ks. Ryszard Woźniak


Aktualności