15°C

31
Powietrze
Dobre powietrze.

PM1: 13.13
PM25: 18.89 (75,54%)
PM10: 24.23 (48,47%)
Temperatura: 15.40°C
Ciśnienie: 1014.51 hPa
Wilgotność: 90.75%

Dane z 10.07.2020 01:00, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Mazowieckie obwodnice w krajowym Programie „100 Obwodnic”

12.02.2020
(fot.: minskmaz.com)

Dziewięć obwodnic mazowieckich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

Obwodnica Ciechanowa w ciągu DK60 
Stan prac przygotowawczych: dla tej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Ciechanowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Ciechanowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Lipska w ciągu DK79
Stan prac przygotowawczych: zapewnione zostały już środki na przygotowanie inwestycji. W ramach dotychczasowych prac uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecne prace projektowe znajdują się na ukończeniu. 
Długość ok. 6,4 km.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ czyli obejścia Zwolenia.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Łącka w ciągu DK60
Stan prac przygotowawczych: dla tej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a Autostrada A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Ostrołęki w ciągu DK53
Stan prac przygotowawczych: prowadzone są już prace przygotowawcze dla tej obwodnicy w związku z ujęciem jej na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych. Prowadzone są obecnie prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które zakończą się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Ostrołęki jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 53 i 61. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Ostrołęce. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Zadanie dopełni zamierzone efekty w zakresie realizacji korytarza trasy S61 realizowanej w tym rejonie. Szczególnie istotne będzie również rozładowanie ruchu w kierunku północnym na Mazury, m.in. w sezonie wakacyjnym. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Pułtuska w ciągu DK57 i DK61
Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji prowadzone są już prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, złożony został już wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 idącej z Warszawy aż do rozwidlenia z drogą krajową nr 57. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowej nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury. Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości a mianowicie z m. Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Siedlec w ciągu DK63
Stan prac przygotowawczych: dla tej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 2 i 63. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Siedlcach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie i dopełnienie efektu, który zapewnia realizacja autostrady A2. Poprzez realizację tej obwodnicy w ciągu drogi krajowej, wraz z oddaniem autostrady, zmieni się cały układ komunikacyjny miasta, gdzie ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miejscowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Skaryszewa w ciągu DK9
Stan prac przygotowawczych: dla tej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Skaryszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Skaryszewie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 oraz węzła znajdującego się przy Radomiu.  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego w ciągu DK62 i DK63
Stan prac przygotowawczych: dla tej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 62 i 63. Obecny przebieg obu dróg krajowych w mieście jest bardzo zabudowany i stanowi kręgosłup komunikacyjny miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Sokołowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z autostrady A2. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Zwolenia w ciągu DK79
Stan prac przygotowawczych: dla tej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na południe czyli obejścia Lipska. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Więcej o Programie "100 Obwodnic" TUTAJ 
Strona internetowa Programu "100 obwodnic" TUTAJ 

mat. GDDKiA


Inne aktualności

OK