7°C

36
Powietrze
Dobre powietrze.
Zaczerpnij tchu!

PM1: 16.35
PM25: 21.34 (85,37%)
PM10: 28.32 (56,64%)
Temperatura: 6.58°C
Ciśnienie: 1023.96 hPa
Wilgotność: 49.54%

Dane z 23.04.2019 04:20, airly.pl


facebook

Makieta dotykowa Pałacu Dernałowiczów

15.01.2019 Oprac. na podst. mat. MDK
(fot.: Leszek Siporski)

Makieta jest wykonana w technice odlewu z mosiądzu i posadowiona na cokole granitowym. Znajduje się od strony południowo-wschodniej, obok ogródka dawnej restauracji Pałacowa.

Makieta dotykowa przedstawia Pałac Dernałowiczów z otaczającym go placem. Posiada oznaczenie wypukłe ścieżek dotykowych oraz oznaczenie kolorystyczne miejsca, w którym się ona znajduje. Ponadto zawiera informacje historyczne Pałacu w języku polskim, angielskim oraz piśmie Braile’a. Makieta Pałacu Dernałowiczów została zaakceptowana przez konserwatora zabytków oraz zespół konsultacyjny osób niewidomych i słabowidzących powołany przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim. To pierwszy taki element małej architektury w naszym mieście przeznaczony dla osób niewidomych i słabowidzących.

Makieta oraz wykonane wewnątrz pałacu plany tyflograficzne, tabliczki informacyjne oraz montaż taśmy kontrastowej zostały wykonane w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury – etap – II. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inne aktualności

OK