28°C

10
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 4.29
PM25: 5.72 (13,54%)
PM10: 6.10 (38,13%)
Temperatura: 28.45°C
Ciśnienie: 1006.99 hPa
Wilgotność: 53.47%

Dane z 21.07.2024 17:50, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

LXV sesja Rady Miasta w skrócie

08.11.2023

Nowy sposób naliczania opłat za śmieci, Młodzieżowa Rada Miasta, kontynuacja programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz relacja z wakacyjnych propozycji miasta dla dzieci i młodzieży - to kilka z najważniejszych tematów, o jakich dyskutowali radni, podczas ostatniej sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński z Mińskiego Forum.

Nowa metoda naliczania opłat za odpady 

Przyjęta w trakcie sesji uchwała wprowadza następujące zasady: 

 1. zróżnicowanie stawek opłat w zależności od rodzaju zabudowy i wprowadzenie następujących metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 2. dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których zamieszkują mieszkańcy, opłata naliczana będzie w odniesieniu do liczby mieszkańców, zamieszkujących taką nieruchomość - w wysokości 33,00 zł od osoby;
 3. dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których zamieszkują mieszkańcy, opłata naliczana będzie w odniesieniu do ilości zużytej wody z danej nieruchomości z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji - w wysokości 12,00 zł za 1 m3 zużytej wody; z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 175,48 zł;
 4. ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne - w wysokości 12,47 zł za worek o pojemności 60l.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Główne zmiany w zasadach naliczania opłat za odpady od 1 stycznia 2024 r.

 • BUDYNKI JEDNORODZINNE: opłata naliczana w odniesieniu do liczby mieszkańców  w wysokości 33,00 zł od osoby
 • BUDYNKI WIELORODZINNE: opłata naliczana w odniesieniu do ilości zużytej wody  w wysokości12,00 zł za 1 m3 zużytej wody

Od lat podstawę naliczania opłat za śmieci stanowiła liczba zgłoszonych mieszkańców zadeklarowanych jako zamieszkujących daną nieruchomość. Jednak w ostatnim roku musieliśmy zmierzyć się z dwoma faktami, które wymusiły konieczność dostosowania zasad i uszczelnienia systemu pobierania opłat.

 1. Firma odbierająca śmieci podniosła stawkę - z 714 zł do 790 zł za tonę wywożonych śmieci.
 2. Ilość odbieranych śmieci wzrosła aż o 20% rok do roku, a jednocześnie nie przełożyło się to na wzrost liczby osób deklarujących zamieszkanie w naszym mieście.

Wniosek jest oczywisty - przybywa nam mieszkańców, czego naturalną konsekwencją jest zwiększająca się ilość śmieci, ale liczba osób, które płacą za ich wywóz pozostaje stała. Prowadzi to do sytuacji, w której co miesiąc z budżetu miasta uiszczamy opłaty za śmieci wytwarzane przez osoby, które nie zostały zadeklarowane jako mieszkaniec danej nieruchomości. Kwota, jaką miasto musi pokryć za uchylających się od tego obowiązku mieszkańców, to aż 2 mln zł.  Mogliśmy przeznaczyć te pieniądze na szereg innych projektów, np. remonty ulic czy inwestycje w szkołach. 

Wśród osób uchylających się od opłat przeważająca większość to mieszkańcy bloków. Łącznie kilka tysięcy osób.

Podczas dyskusji nad tym trudnym problemem padały różne propozycje jego rozwiązania, a temat wzbudził wiele emocji. Zastanawiano się również nad możliwościami weryfikacji osób uchylających się od płacenia. 

Jednym z rozwiązań mogło być zwiększenie dotychczasowej stawki o 12,00 zł. Jednak w ten sposób dodatkowo obciążalibyśmy i tak już płacących mieszkańców. Drugim możliwym rozwiązaniem była zmiana metody naliczania opłat - na jedną z poniższych:

 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody,
 • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa).

Każda z nich ma swoje wady i zalety. Ostatecznie Pan Burmistrz zaproponował wprowadzenie zmiany w metodzie naliczania opłat dla mieszkańców bloków, polegającą na powiązaniu opłaty za odpady z ilością zużytej wody. 

Takie rozwiązanie pozwala na uwzględnienie w wysokości opłat za śmieci wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a nie tylko osób zgłoszonych przez właściciela lokalu. Każda zamieszkująca nieruchomość osoba generuje zużycie wody niezależnie od tego, czy obowiązek jej zadeklarowania został dopełniony. 

Zmiana systemu naliczania opłat w blokach – z opartego na liczbie mieszkańców na system oparty o zużycie wody, pozwoli na jego uszczelnienie, a zatem objęcie urealnionymi opłatami wszystkich mieszkańców.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR LXV.572.2023

Młodzieżowa Rada Miasta 

Mieszkańcy z każdej grupy wiekowej mają inne potrzeby i priorytety, a przez to różne pomysły na rozwój miasta. Oczekiwania wszystkich powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez władze miasta. Chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Z tego powodu już od wielu lat w naszym mieście działa Rada Seniorów. Teraz czas na ułatwienia dla kolejnej grupy - młodzieży - poprzez wspieranie ich aktywności, pomysłów oraz potrzeb. A realizację tego umożliwi współpraca z nowo powołaną Młodzieżową Rada Miasta.

Działanie Młodzieżowej Rady Miasta przyczyni się do:

 • zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży,
 • rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami miasta a młodzieżą,
 • skuteczności działań prowadzonych na rzecz młodych ludzi,
 • zwiększenia zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
 • zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Kadencja jej członków będzie trwała 2 lata. Do Młodzieżowej Rady może być wybrana osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 13 lat i w dniu wyborów nie ukończyła 19 lat oraz zamieszkuje w Mińsku Mazowieckim.

Młodzieżowa Rada Miasta będzie liczyła 15 członków, wybieranych w poszczególnych okręgach: 

1) szkolny okręg wyborczy utworzony w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika – 1 członek Młodzieżowej Rady;

2) szkolny okręg wyborczy utworzony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki – 1 członek Młodzieżowej Rady;

3) szkolny okręg wyborczy utworzony w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II – 1 członek Młodzieżowej Rady; 

4) szkolny okręg wyborczy utworzony w Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych – 1 członek Młodzieżowej Rady;

5) szkolny okręg wyborczy utworzony w Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego – 1 członek Młodzieżowej Rady;

6) szkolny okręg wyborczy utworzony w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza – 1 członek Młodzieżowej Rady;

7) szkolny okręg wyborczy utworzony w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio – 1 członek Młodzieżowej Rady;

8) Miejski Okręg Wyborczy – 8 członków Młodzieżowej Rady.

Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta należeć będą w szczególności: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży, podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR LXV.573.2023

Posiłek w szkole i w domu

Kolejnym istotnym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024 – 2028. 

Dzięki programowi udzielone zostanie wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Pomoc skierowana będzie do: 

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji;

- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji;

- osób starszych i niepełnosprawnych o niskich dochodach.

Kryterium dochodowe, dla osób objętych programem tj. dla osoby samotnie gospodarującej to 1 552 zł, a w przypadku rodzin do kwoty 1 200 zł na osobę.

Program będzie realizowany w latach 2024 – 2028 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki.

Wynik głosowania: imienne głosowanie radnych

Cała uchwała znajduje się pod adresem: UCHWAŁA NR LXV.575.2023

Podsumowanie oferty letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wakacje to przede wszystkim czas wyczekiwany przez dzieci i młodzież, ale również bardzo duże wyzwanie organizacyjne dla rodziców. W tym szczególnym okresie musimy połączyć obowiązki zawodowe z potrzebą zorganizowania czasu i opieki dla wypoczywających dzieci. 

W trakcie sesji zapoznaliśmy się z podsumowaniem oferty wakacyjnej, przygotowanej i zrealizowanej przez nasze miasto.  Był to szereg różnotematycznych wydarzeń oraz zajęć.

 • Wakacje w Pałacu - pokazy edukacyjne o początkach państwa polskiego, bicie monet, turnieje strzelania z łuku, zabawy historyczne oraz gra terenowa. Dzieci wzięły również udział w warsztatach rzemiosł dawnych.
 • Wakacyjna Scena Dziecięca. W ramach tego cyklu dzieci obejrzały widowiska muzyczno-teatralne: „Bardzo dziki Zachód” (16.07.23), „Księga pełna czarów” (30.07.23) oraz „Nowe przygody w Akademii Pana Kleksa” (13.08.23). Średnia liczba widzów jednego spektaklu to ok. 150 osób!
 • [łan] slow day - festiwal w nurcie eko. Warsztaty kuchni słowiańskiej, garncarskie, tkackie, wycinanek ludowych, robienia lalek motanek. Ekotargi, na których prezentowały się lokalne autorskie marki. Przez cały dzień w wydarzeniu wzięło w sumie udział ponad 900 osób!
 • Silent Disco – czyli dyskoteka przy muzyce granej przez trzech mińskich DJ-ów. Każdy uczestnik otrzymał bezprzewodowe słuchawki, dzięki którym mógł wybrać, a następnie w dowolnym momencie zmieniać DJ-a, którego muzyki chce słuchać. Odbyły się trzy takie dyskoteki (22.07, 5.08 i 19.08.23). Średnio, w jednej dyskotece brało udział ok. 160 osób.
 • Półkolonie MOSiR - 7-11.08.2023 r. Stałymi, codziennymi, punktami wypoczynku były gimnastyka i zajęcia na basenie. Poza nimi każdy dzień przewidywał inne atrakcje, a wśród nich: zabawy kreatywne, zajęcia sportowe, wycieczkę do kina i wiele innych. Każde dziecko miało zapewnione drugie śniadanie i obiad.
 • Weekendowe Parki Rozrywki – czyli trzy niedzielne spotkania, na których dzieci przez kilka godzin mogły nieodpłatnie korzystać z pneumatycznych atrakcji rozstawionych na boiskach wielofunkcyjnych przy ul. Wyszyńskiego 56. 
 • Streetballowy finał wakacji – ogólnopolski turniej koszykówki rozgrywanej na jeden kosz przez trzech zawodników w każdej z drużyn. W tej dynamicznej i efektowanej odmianie koszykówki swoich sił spróbowało ponad 120 graczy z całej Polski.
 • Warsztaty w Bibliotece – zajęcia o różnej tematyce m.in.: plastyczne emocje, scrapbooking z ozdabianiem toreb, origami, ceramika, warsztaty rodzinne, tworzenie gry planszowej „Moje miasto… Mińsk Mazowiecki”, tworzenie zakładek do książek i ozdób z makramy, haftowanie, tworzenie lampionów czy dogoterapia. 

Łącznie z atrakcji tych skorzystało ponad 5 tysięcy osób! Cieszymy się, że przygotowana oferta była zgodna z Państwa zainteresowaniami i potrzebami. Chciałbym, aby w przyszłym roku zapisanie się na zajęcia było jeszcze prostsze, dlatego zgłosiłem wniosek o stworzenie dedykowanej do tego strony internetowej, aby oferta wakacyjna wszystkich jednostek była zebrana w jedne miejsce. Liczę, że dzięki temu w przyszłe wakacje jeszcze więcej Mińszczan skorzysta z wakacyjnych propozycji. 

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem:  LXV Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki - YouTube

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK