1°C

42
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 14.80
PM25: 25.00 (166,64%)
PM10: 28.44 (63,19%)
Temperatura: 0.66°C
Ciśnienie: 1020.32 hPa
Wilgotność: 84.25%

Dane z 05.12.2022 15:30, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Logo i hasło na jubileusz gminy

26.08.2022

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu logo lub logo wraz z hasłem promocyjnym 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców i sympatyków gminy. Jego celem jest wyłonienie zwycięskiego projektu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną obchodów 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki, organizowanych w 2023 r. Zwycięska praca będzie umieszczana w drugiej połowie 2022 roku oraz przez cały rok 2023 na materiałach informacyjnych, promocyjnych i korespondencyjnych gminy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz dostarczenie jej do Organizatora do dnia 31 sierpnia 2022 roku bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, albo przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki albo przesyłką elektroniczną - w wiadomości e-mail na adres: promocja@minskmazowiecki.pl

Prace należy dostarczyć do Organizatora w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na LOGO 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki” lub elektronicznie w wiadomości e-mail, wpisując w temacie wiadomości: „Konkurs na LOGO 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki”. Projekt konkursowy powinien zawierać elementy nawiązujące do Jubileuszu 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki, historii i specyfiki gminy oraz do obecnie obowiązującego logo Gminy Mińsk Mazowiecki. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas najbliższej sesji Rady Gminy, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 września 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Edyta Rek, tel: 25 756 25 58, e-mail: promocja@minskmazowiecki.pl

Oprac. na podst. Mat. Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki


Inne aktualności

OK