5°C

67
Powietrze
Bywało lepiej...
Uważaj na siebie - zbyt długa ekspozycja na substancje zawarte w powietrzu może źle wpłynąć na Twoje zdrowie.

PM1: 31.84
PM25: 46.78 (187,12%)
PM10: 71.75 (143,51%)
Temperatura: 5.09°C
Ciśnienie: 1019.31 hPa
Wilgotność: 100.00%

Dane z 22.09.2019 06:15, airly.pl


facebook

Konferencja w „Mechaniku”

29.01.2019 Opracowanie oraz foto: Zespół Szkół Zawodowych nr 2
(fot.: Zespół Szkół Zawodowych nr 2)

W dniu 25 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim z inicjatywy Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim przy udziale Szkoły oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie odbyła się konferencja poświęcona „Perspektywie współdziałania i współpracy samorządów, struktur gospodarczych, administracji i nauki w działalności Powiatu Mińskiego”.

Otwarcia konferencji dokonał dr Łukasz Roman Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim jako moderator konferencji oraz Tomasz Płochocki Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy.

Wprowadzając w tematykę konferencji Prof. dr hab. Bronisław Sitek przedstawił główne założenia współdziałania samorządów, przedsiębiorców, administracji oraz szkolnictwa i nauki. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński podzielił się Refleksją o potrzebie współpracy Samorządów różnych szczebli z otoczeniem gospodarczym i społecznym Powiatu Mińskiego.  Refleksje o potrzebie współpracy Samorządu Miasta z otoczeniem gospodarczym i społecznym zaprezentował Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

Łukasz Roman Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim oraz Tomasz Płochocki Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy przedstawili propozycje przedsięwzięć na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki i Powiatu Mińskiego: 

  • Kwiecień 2019 r. – Konferencja/seminarium naukowe dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrekcji placówek wszystkich szczebli samorządów Powiatu Mińskiego nt. „Cyfrowe dzieciństwo, cyfrowa młodość. Jak media mobilne wpływają na edukację, emocje i relacje z innymi?”
  • Czerwiec 2019 r. – Juwenalia – impreza integracyjna młodzieży szkolnej i akademickiej - Obchody powstania ZWNS w Mińsku Mazowieckim wraz z uroczystościami w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim
  • Czerwiec 2019 r. – kontynuacja cyklu spotkań z Władzami Miast, Gmin i Powiatu Mińskiego
  • Listopad 2019 r. – zwieńczenie cyklu spotkań z Władzami Miasta, Gmin i Powiatu Mińskiego - Forum Gospodarcze i Gala Biznesu Powiatu Mińskiego.

W kolejnej części konferencji dyskutowano nad propozycjami współpracy i realizacji zaproponowanych przedsięwzięć i inicjatyw.

W konferencji uczestniczyli:

  • Władze Uczelni: dr hab. Magdalena Sitek - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, dr Tadeusz Graca - Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  • Przedstawiciele Samorządów: Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, Witold Kikolski - Wicestarosta Powiatu Mińskiego, Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, Bogusław Dziedzic w zastępstwie za Wójt Gminy Jakubów, Antoni Janusz Piechoski - Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Hanna Pietrzyk Sekretarz Gminy Stanisławów, Bogdan Świątek Górski Wójt Gminy Latowicz. Obecny był również Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim Marian Sobieszek.
  • Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych: Małgorzata Beczek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Zenon Czyżewski Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich w Mrozach, Justyna Juszczak Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, Joanna Kowalska Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Joanna Papińska Dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, Marlen Pustoła Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Mińsku Mazowieckim, Elżbieta Wieczorek Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
  • Przedstawiciele służb mundurowych: St. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
  • Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców z Powiatu Mińskiego: Przedstawiciele EREMSERWIS S.C. R.M. Parol R.M. Danielak ul. Polowa 1 w Mińsku Mazowieckim, Lidia Witusińska - Wiceprezes Powiatowego Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim.

Inne aktualności

OK