19°C

21
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 10.49
PM25: 12.86 (51,43%)
PM10: 16.38 (32,75%)
Temperatura: 19.06°C
Ciśnienie: 1008.86 hPa
Wilgotność: 99.48%

Dane z 02.07.2020 08:05, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Interwencja posłów KO w Sanepidzie

01.06.2020
(fot.: mat. prasowe KO w Mińsku Mazowieckim)

725 000 zł to łączna kwota mandatów nałożona na obywateli przez PSSE w Mińsku Mazowieckim za złamanie obostrzeń nałożonych w epidemii koronawirusa. Najwięcej na Mazowszu.

29 maja posłowie Kamila Gasiuk-Pihowicz i Czesław Mroczek weszli z interwencją poselską do mińskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. To działanie podyktowane było informacjami, jakie na temat epidemii płynęły od mieszkańców i z mediów.

- Postanowiliśmy zainteresować się tematem bardzo wysokich kar nakładanych przez stacje sanitarne. - mówi posłanka Kamila Gasiuk-PihowiczTo, co budzi nasze wątpliwości, to nie sama zasadność wprowadzenia ograniczeń na czas epidemii, a mamy szereg zastrzeżeń, co do stosowania obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Do posłów wpływają skargi i prośby o zapewnienie pomocy stronom takich postępowań. Wpływają zastrzeżenia dotyczące możliwości oceny dowodów, możliwości podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania danych osobowych na użytek prowadzenie postępowań w inspekcji sanitarnej czy przez policję dokonującą interwencji. Pojawiają się też liczne zastrzeżenia, co do wysokości kar finansowych.

- Mamy świadomość, że inspekcje sanitarne działają w interesie wszystkich mieszkańców, z myślą o naszym zdrowiu, ale nie zmienia to faktu, że działalność każdego organu administracji państwowej musi się odbywać ściśle według przepisów prawa. – mówił poseł Czesław MroczekWydaje się, że praktyką działania inspekcji sanitarnej w całym kraju stało się to, że podejmują postępowania administracyjne w zakresie tych naruszeń na podstawie notatek przekazywanych przez policję i nie pozwalają stronom postępowania, w stosunku do których nakładają później bardzo wysokie kary, brać udziału w postępowaniu.

Według posłów Koalicji Obywatelskiej naruszona została zasada postępowania administracyjnego, że strona może zapoznać się z materiałem dowodowym, wskazać nowe okoliczności, których organ do tej pory nie brał pod uwagę. Na podstawie rozmowy podczas interwencji posłowie ustalili, że wojewódzki inspektor sanitarny w swoich postępowaniach odwoławczych akceptuje to, że strony nie biorą udziału w postępowaniu i według parlamentarzystów jest to rażące naruszenie prawa. Istnieje obawa, że tak prowadzone są postępowania administracyjne na terenie całego kraju. W związku z tym podejmą interwencję w tej sprawie, by swoje uwagi przekazać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i ministrowi zdrowia.

- Interwencja w PSSE w Mińsku Mazowieckim potwierdziła nasze obawy, co do tego, czy postępowania odbywały się z wypełnieniem standardu powiadomienia strony, że toczy się wobec niej postępowanie. - zaznaczyła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Obywatele nie dostają powiadomień o tym, że toczą się wobec nich postępowania związane z naruszeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Otrzymują od razu informację pisemną o nakazie uiszczenia mandatu w wysokości np. 10 tys. zł w ciągu kilku dni. Jest to dotkliwa okoliczność, zwłaszcza przy niskim statusie majątkowym. Postępowania toczą się na podstawie notatek policji, gdzie pojawia się cała gama zarzutów dotyczących tego, czy policja jest władna gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane osobowe obywateli inspektoratom sanitarnym w celu nałożenia kary finansowej. Takich podstaw w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma.

- Chcemy mocno podkreślić, że każde naruszenie tych przepisów w czasie pandemii jest nieodpowiedzialne i nie powinno mieć miejsca. - zaznaczył poseł Mroczek – Ale w każdym przypadku, w którym organ administracji ma sprawdzić, czy rzeczywiście do naruszenia doszło i nałożyć odpowiednią karę, to postępowanie musi być zgodne z przepisami prawa. W związku z tym oczekujemy, że GIS doprowadzi do tego, że inspekcje sanitarne działać będą w całości w zgodzie z przepisami prawa.

Posłowie KO zaapelowali do obywateli, którzy borykają się z trudnościami przy postępowaniach związanych z mandatami nałożonymi w związku z epidemią koronawirusa, by zgłaszali się do ich biur poselskich, a będą się starali udzielić porad prawnych w tym zakresie: biuro@czeslawmroczek.pl, kamila.gasiuk-pihowicz@sejm.pl 

mat. prasowe KO w Mińsku Mazowieckim


Inne aktualności

OK