14°C

11
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 4.75
PM25: 6.41 (42,72%)
PM10: 6.87 (15,26%)
Temperatura: 14.19°C
Ciśnienie: 1014.47 hPa
Wilgotność: 90.25%

Dane z 20.07.2024 05:55, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

III sesja Rady Powiatu Mińskiego w skrócie

04.07.2024
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim (fot.: minskmaz.com)

19 czerwca radni powiatu mińskiego podejmowali uchwały dotyczące zarówno bieżących działań, jak i z poprzedniej kadencji.

Przyjęto „Raport o stanie powiatu mińskiego”. Wcześniej radny Mirosław Krusiewicz zaznaczył, że raport obejmuje działalność poprzedniego Zarządu i przygotowany został pod kierownictwem starosty Antoniego J. Tarczyńskiego i wicestarosty Witolda Kikolskiego. Raport poddany była analizie i dyskusji.

Zarządowi Powiatu Mińskiego udzielono wotum zaufania za 2023 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

- Podejmując przed kilkoma minutami stosowne uchwały dotyczące przyjęcia „Raportu o stanie powiatu mińskiego”,udzielenia wotum zaufania, a także udzielenia absolutorium, zakończyliśmy prace związane z rozliczeniem i podsumowaniem roku 2023 – powiedział b. starosta Antoni J. Tarczyński. - Jest to bardzo dobry moment do tego, aby wszystkim Państwu, którzy pracowali na ten wynik, bardzo gorąco i serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, inspekcji, służb, straży, członkom organizacji pozarządowych. Bardzo dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego.

- Jak służba zdrowia w Polsce będzie we właściwy sposób finansowana, to nie będziemy zastanawiać się, jak wiązać koniec z końcem, tylko jak robić więcej – zauważył dyr. Mariusz Martyniak w punkcie dotyczącycm sprawozdania z działalności SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Przy tej okazji padały pytania m.in. o zagospodarowanie działek szpitala i przekształceń wynikających z MPZP, strat finansowych. Radny Witold Kikolski odesłał m.in. do raportu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych za zeszły rok, w którym wykazuje się znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej szpitali powiatowych. - Straty odniosło 93% szpitali powiatowych – zaznaczył radny Kikolski. 

Uchwałą w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim wskazano do jej składu przewodniczącego Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim Piotra Stępnia, dr. hab. Piotra Leszczyńskiego z Uniwersytetu w Siedlcach oraz radnych: Edytę Anusz-Gaszewską, Urszulę Pacygę, Piotra Ładno, Piotra Pustołę, Antoniego J. Tarczyńskiego i Witolda Kikolskiego.

Uchwałą w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej powołanej w celu wybrania kandydata na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim wskazano radnego Piotra Stępnia.

Po zgłoszeniu radnej Alicji Cichoń o wadzie uchwały w zakresie podstawy prawnej uchylono uchwałę  sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej powołanej w celu wybrania kandydata na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Uchwała ta była następnie procedowana z prawidłową podstawą prawną.

Przy ocenie zasobów pomocy społecznej za 2023 r. przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Alicja Cichoń zapytała o poszukiwanie rodzin zastępczych dla dzieci, które są w takiej potrzebie. - Skala problemu jest bardzo duża – powiedziała dyr. Renata MałeckaNa chwilę obecną mam trzy niezrealizowane postanowienia sądu na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Obecnie szkolimy 17 rodzin zastępczych, z których 3 nie mają jeszcze dzieci.

Poruszony w tym punkcie był również problem dostępu do pomocy psychiatrycznej i diagnozy dzieci.

Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim dotyczyło budynku do niedawna użytkowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego. Starostwo Powiatowe wniosło, by do tego budynku przenieść Powiatowy Urząd Pracy, a w przyszłości inne wydziały Starostwa.

Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

Z uwagi na deklarację pani Teresy Bąk, skarbnika Powiatu Mińskiego, o skorzystania z prawa do emerytury nastąpiło oficjalne odwołanie p. Bąk z funkcji skarbnika. Z dniem 1 września 2024 r. funkcję skarbnika Powiatu Mińskiego obejmie p. Beata Gańko.

W sprawach różnych radna Alicja Cichoń przypomniała swoją interpelację z poprzedniej kadencji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Mińskiego oraz Rady Seniorów Powiatu Mińskiego, która spotkała się z pozytywnym odzewem ówczesnych władz Powiatu. - Miałam już przyjemność rozmawiać z panią wicestarostą o tym temacie. - powiedziała radna CichońOdnoszę wrażenie, że mieszkańcy dzisiaj potrzebują większego poczucia sprawczości i partycypacji w naszych działaniach jako samorządowców. Dzisiaj musimy konsolidować swoją wiedzę i swoje doświadczenie wspólnie z mieszkańcami. Jesteśmy, co prawda, ich reprezentantami, ale takie ciała doradcze powstają w wielu samorządach, m.in. po sąsiedzku w Mińsku Mazowieckim mamy Radę Seniorów, którą miałam przyjemność się opiekować, kiedy pracowałam w Urzędzie Miasta, ale od niedawna mamy również Młodzieżową Radę. Jesteśmy podbudowani materiałami, z których możemy korzystać. Radna zasygnalizowała, że złoży stosowne wnioski do Zarządu Powiatu o powołanie wspomnianych rad. Wicestarosta Urszula Pacyga zachęciła radnych do włączenia się do tworzenia młodzieżowej rady i rady seniorów.


III sesja Rady Powiatu Mińskiego do obejrzenia pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=MJ7WJaFgF2Y 

Alicja Cichoń – radna Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.


Inne aktualności

OK