27°C

25
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 10.85
PM25: 15.00 (36,18%)
PM10: 16.28 (100,03%)
Temperatura: 27.46°C
Ciśnienie: 1008.69 hPa
Wilgotność: 64.05%

Dane z 19.06.2024 15:10, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

II sesja Rady Powiatu w skrócie

(fot.: mat. prasowe)

Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty, powołanie składów osobowych komisji stałych to część z punktów porządku obrad II sesji Rady Powiatu Mińskiego, która odbyła się w Starostwie Powiatowym 28 maja br.

Sesja rozpoczęła się od oficjalnych podziękowań nowego Zarządu skierowanych do byłego starosty Antoniego J. Tarczyńskiego i byłego wicestarosty Witolda Kikolskiego. Dołączyli dyrektorzy jednostek oświatowych, w których imieniu przemawiały dyrektorka CKZiU Joanna Kowalska i dyrektorka ZSE Elżbieta Wieczorek.

Starosta Remigiusz Górniak zaproponował rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Radny Witold Kikolski wyraził swoje wątpliwości, co do sposobu procedowania z uwagi na fakt, że projekt radni ujrzeli dopiero podczas tej sesji. W jego ocenie ważne jest sporządzenie planu finansowego pod kątem składki członkowskiej i sprawdzenie, czy nie nakładają się na siebie zadania realizowane ze względu na członkostwo w innych podmiotach. Porządek obrad rozszerzono, ale ostatecznie radni zdecydowali, że na II sesji uchwala nie zostanie podjęta i będzie dyskutowana na komisjach.

Rada Powiatu podjęła uchwały o składach osobowych komisji stałych, w tym o prezydiach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący - Krzysztof Kowalczyk

wiceprzewodniczący - Jerzy Gryz

sekretarz - Łukasz Bogucki

członkowie: Izabela Stolarczyk, Lesław Królak, Leszek Celej, Henryk Księżopolski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

przewodnicząca - Izabel Stolarczyk

członkowie: Dariusz Kowalczyk, Leonard Zdanowicz.

Komisja Budżetu: Remigiusz Górniak, Lesław Królak, Krzysztof Kowalczyk, Robert Grubek, Piotr Pustoła, Antoni Tarczyński, Katarzyna Gańko, Mirosław Krusiewicz, Bartłomiej Czajka.

Komisja Bezpieczeństwa, Środowiska i Rolnictwa: Piotr Stępień, Piotr Ładno, Łukasz Bogucki, Damian Kacprowicz, Edyta Anusz-Gaszewska, Antoni Tarczyński, Bartłomiej Czajka, Jerzy Gryz, Alicja Cichoń.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Urszula Pacyga, Ewa Rucińska, Damian Kacprowicz,Dariusz Kowalczyk, Robert Grubek, Marek Pachnik, Krzysztof Laskowski, Grzegorz Wyszogrodzki, Witold Kikolski.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: Alicja Cichoń, Piotr Ładno, Piotr Stępień, Ewa Rucińska, Edyta Anusz-Gaszewska, Piotr Pustoła, Witold Kikolski, Leonard Zdanowicz, Grzegorz Wyszogrodzki.

Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju: Remigiusz Górniak, Marek Pachnik, Henryk Księżopolski, Krzysztof Laskowski, Leszek Celej, Katarzyna Gańko.

Z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim odwołano Witolda Kikolskiego, a w to miejsce powołano radnego Piotra Stępnia. Skład Rady Społecznej rozszerzono do 12 przedstawicieli podmiotu tworzącego, czyli dotychczasowi członkowie wraz z nowymi to: Alicja Cichoń, Witold Kikolski, Izabela Stolarczyk, Piotr Ładno, Krzysztof Kowalczyk, Katarzyna Goździewska, Henryk Księżopolski, Leonard Zdanowicz, Marek Pachnik, Piotr Pustoła, Dariusz Kowalczyk, Łukasz Bogucki. Miejsce dla przedstawiciela wojewody mazowieckiego czeka na objęcie przez wskazaną przez niego osobę, co nastąpi zapewne na dniach.

Do Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego powołano radnych: Witolda Kikolskiego, Piotra Ładno i Krzysztofa Kowalczyka.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W kadencji samorządu 2024-2029 do tej Komisji dołączyli radni Bartłomiej Czajka i Damian Kacprowicz.

W sprawach różnych radny Witold Kikolski oficjalnie złożył pismo o powołaniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej ze składem: Mirosław Krusiewicz, Alicja Cichoń, Jerzy Gryz, Grzegorz Wyszogrodzki, Leszek Celej, Witold Kikolski, Katarzyna Gańsko, Leonard Zdanowicz, Krzysztof Laskowski, Bartłomiej Czajka.

Radna Alicja Cichoń poprosiła Zarząd Powiatu, zanim ukonstytuują się komisje, a zwłaszcza Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, o to, by niezwłocznie podjąć dyskusję na temat nocnych i świątecznych dyżurów aptek w powiecie mińskim z uwagi na głosy mieszkańców, które do niej spływają po zmianach w przepisach tego dotyczących.

11 czerwca posiedzenie wspólne komisji stałych, a III sesja między 18 a 20 czerwca.

Alicja Cichoń – radna Koalicji Obywatelskiej. W Radzie Powiatu Mińskiego od 2018 roku.


Inne aktualności

OK