2°C

81
Powietrze
Zła jakość powietrza!
Spacery w taki dzień nie są wskazane.

PM1: 45.21
PM25: 69.26 (277,05%)
PM10: 100.12 (200,24%)
Temperatura: 2.42°C
Ciśnienie: 1022.05 hPa
Wilgotność: 84.50%

Dane z 18.01.2020 13:00, airly.pl


facebook

Festiwal Regionalny „Skrzydła Wolności” za nami!

22.10.2019 Oprac. mat. prasowe, fot.: Marek Łodyga
(fot.: Marek Łodyga)

Fundacja Upowszechniania Kultury zaprosiła mieszkańców wschodniego Mazowsza na cykl wykładów i koncertów, podczas których dzięki pieśniom legionowym i ułańskim przybliżyła wydarzenia oraz postaci, jakie przyczyniły się̨ do odbudowy polskiej niepodległości.

Koncepcja organizacji Festiwalu Regionalnego "Skrzydła Wolności" powstała po bardzo pomyślnej realizacji Gali Stulecia Niepodległości w Mińsku Mazowieckim, która pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się̨ z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej. Jak podkreślają organizatorzy poprzez tegoroczny Festiwal pragną „współtworzyć́ obchody stulecia odzyskania niepodległości przyczyniając się̨ do zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość́ narodową na tle innych narodów: dążeniu do wolności, poszanowaniu godności i praw człowieka oraz solidarności”. Wydarzenia w ramach Festiwalu zostały zorganizowane w powiecie mińskim, siedleckim, sokołowskim, węgrowskim, wyszkowskim, ostrowskim i łosickim.

Znajdujące się w nazwie Festiwalu tytułowe „Skrzydła Wolności” to w zamyśle organizatorów życiorysy postaci kluczowych (tak w wymiarze ogólnopolskim, jak też regionalnym i lokalnym) oraz wydarzenia, w których brały one udział. Te „Skrzydła Wolności” to historie, które niosły nadzieję na niepodległość́ oraz odbudowę̨ polskiej państwowości. To wreszcie współczesne świadectwa pamięci o tamtych wydarzeniach, jak też działania utrwalające postawy niepodległościowe.

Prezentowany repertuar został osadzony w okresie polskiej walki o niepodległość, w czasie I wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i pierwszych latach II Rzeczypospolitej. W repertuarze z lat 1914-1926 publiczność́ usłyszała pieśni legionowe i ułańskie, zaś́ w wokalno-aktorskich interpretacjach wybranych utworów znalazły się̨ także liczne elementy humorystyczne. W programie koncertu m.in. „Śpiewka 1920 r.” (Jacek Cygan, Krzesimir Dębski), „Szwoleżerowie” (Włodzimierz Gilewski), „W medycynę̨ naszej doby” (Bolesław Wieniawa-Długoszowski), „Póki Polska żyje w nas” (Wojciech Kejne, Włodzimierz Korcz) i wiele, wiele innych. Koncertom towarzyszyły wykłady koncertujące się̨ na lokalnych bohaterach polskiej niepodległości, jak też wydarzeniach kształtujących polską wolność́ i państwowość́.

Festiwal Regionalny „Skrzydła Wolności” prowadził Paweł Krasowski. Stronę muzyczną Festiwalu zapewnił Zespół wokalno-aktorski „Sonanto”. Podczas koncertów można było podziwiać m.in. takich artystów jak Aleksandra Matryba, Dominik Bobryk, Adrian Kieroński, Marcin Zalewski, Kornelia Figielska, Piotr Nermer czy Szymon Wiechetek. Część merytoryczną zapewnili pracownicy naukowi, w tym: prof. Piotr Rozwadowski - doktor habilitowany, profesor SAN, były redaktor naukowy Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego; dr Izabela Krupa-Mażulis - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii, rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa; dr Daniel Milewski - doktor nauk prawnych, poseł na Sejm RP, prorektor WWSB oraz dr Marek Sobisz - doktor teologii kultury oraz historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierujący węgrowską ekspozycją muzealną.

Zadanie pn. Festiwal Regionalny „Skrzydła Wolności” zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Partnerem Fundacji Upowszechniania Kultury przy organizacji tego zadania była Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundacja Upowszechniania Kultury została powołana w 2008 r. przez Fundatora Annę̨ Borczyńską - wieloletnią nauczycielkę̨, pedagoga przedmiotów muzycznych, laureatkę̨ odznaki "Zasłużony działacz kultury" przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, upowszechnianie wszelkich przejawów działalności kulturalnej poprzez organizowanie wydarzeń́ artystycznych, koncertów, wystaw.

Inne aktualności

OK