1°C

63
Powietrze
Bywało lepiej...
Postaraj się zostać z rodziną w domu.

PM1: 27.45
PM25: 43.37 (173,49%)
PM10: 68.86 (137,71%)
Temperatura: 0.54°C
Ciśnienie: 1022.19 hPa
Wilgotność: 84.38%

Dane z 17.01.2020 22:55, airly.pl


facebook

Dodatkowe ponad 2 mln zł dla szpitala w Mińsku Mazowieckim

10.09.2019

Po konferencji na temat zmian w finansowaniu szpitali poseł Daniel Milewski przekazał informację dotyczącą wzrostu ryczałtu na funkcjonowanie szpitala w Mińsku Mazowieckim.

Narodowy Fundusz Zdrowia skierował do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń.

Pierwotna wartość ryczałtu na 2019 r. wynosiła dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim 26 840 540 zł. i łącznie ma wzrosnąć o 2162140 zł. Wprowadzane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie mazowieckim. O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

mat. prasowe


Inne aktualności

OK