6°C

32
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 11.71
PM25: 19.47 (46,3%)
PM10: 20.84 (129,81%)
Temperatura: 5.52°C
Ciśnienie: 1011.88 hPa
Wilgotność: 91.38%

Dane z 05.03.2024 12:50, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Doceniliśmy najlepszych menedżerów z Województwa Mazowieckiego!

08.12.2023

Pierwsza edycja Mazowieckiego Menedżera kultury rozstrzygnięta! Nagrody powędrują do Anny Grędzińskiej, Dyrektorki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i do Dariusza Falany, Dyrektora Ośrodka Kultury Góra Kalwaria. Wyróżnienie dla Elżbiety Jurkowskiej Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

Tworząc na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego konkurs, który doceni osoby zarządzające kulturą, chcieliśmy jak najlepiej zrozumieć specyfikę pracy i punktować wszelkie kompetencje szczególnie istotne na takich stanowiskach. Korzystaliśmy z wiedzy i doświadczeń zdobytych przy organizacji poprzedniego konkursu - Innowacyjny Menedżer Kultury, który miał już pięć odsłon. Rozmawialiśmy zarówno z laureatkami i laureatami konkursu, ekspertkami i ekspertami działającymi w obszarze kultury na terenie województwa mazowieckiego, jaki i animatorami, animatorkami i osobami zarządzającymi mazowieckimi instytucjami kultury, po to, aby odnaleźć taką formułę, która będzie odpowiadała nowym wyzwaniom stojącym przed podmiotami działającymi w obszarze kultury i refleksjom z dotychczasowego funkcjonowania konkursu.

W konkursie może wziąć udział osoba zarządzająca publiczną instytucją kultury działającą na terenie woj. mazowieckiego, jej działem, oddziałem, filią, świetlicą lub jednostką organizacyjną, odpowiedzialna za jej cele, strategie, sposób organizacji, program i budżet, kierująca zespołem ludzi w relacji do potrzeb publiczności, lokalnej społeczności i środowiska.

Sposób zgłaszania osób jest również nowością w obecnej edycji konkursu. Kandydatki lub kandydaci mogą się zgłaszać osobiście, a oprócz tego kandydatura może być zgłoszona przez: organ nadrzędny instytucji kandydatki lub kandydata, pracowników instytucji, organizacje społeczne współpracujące z instytucją, mieszkanki i mieszkańców miejscowości lub regionu, na których terenie działa instytucja, oraz przez laureatki lub laureatów poprzednich edycji konkursu, rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe i inne organizacje, a także przez inne instytucje kultury. Kandydaci i kandydatki mogli zgłosić się swój udział w konkursie osobiście.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach konkursowych:

  1. menedżerkom i menedżerom z instytucji kultury, dla których organizatorem jest naczelny lub centralny organ państwowy (np. minister), Samorząd Województwa Mazowieckiego lub miasto liczące powyżej 100tys. mieszkańców (Warszawa, Radom, Płock);
  2. menedżerkom i menedżerom z instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina, miasto liczące do 100tys. mieszkańców lub powiat, z wyłączeniem miast liczących powyżej 100tys. mieszkańców.

Nagroda w 1. kategorii trafiła do Anny Grędzińskiej, Dyrektorki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Kapituła konkursowa zwróciła uwagę na mistrzowskie przeprowadzenie instytucji przez proces zmiany, która doprowadziła do usprawnienia procesu komunikacji wewnętrznej, transparentności podejmowanych działań, zbudowania poczucia zaufania i solidarności wśród pracowników oraz pełnego wykorzystania ich potencjału, przy zadbaniu o komfort pracy.

W kategorii 2. otrzymał nagrodę Dariusz Falana, Dyrektor Ośrodka Kultury Góra Kalwaria. Kapituła zwróciła uwagę za wizjonerską działalność menedżerską, która wychodzi poza zadania bezpośrednie i statutowe jednostki kultury oraz wzmacnia potencjał turystyczny i gospodarczy regionu, na wyjątkową sprawność organizacyjną i podejmowane współprace wewnątrzsektorowe i ponadregionalne, oryginalność i konsekwencję oraz nieustanny rozwój własny. 

W konkursie Mazowiecki Menedżer Kultury, Kapituła konkursowa wyróżniła również dwie osoby w obu kategoriach: wyróżnienie w 1. Kategorii konkursu otrzymała Katarzyna Sołtys, Dyrektorka Domu Kultury "Praga" Pałacyk Konopackiego w Warszawie. Doceniono modelowe przeprowadzenie trudnego procesu rewitalizacji Pałacyku Konopackiego i stworzenie wyróżniającej się, nowoczesnej, a jednocześnie czerpiącej z tradycji placówki kultury, integrującej społeczność lokalną.

Wyróżnienie w 2. kategorii otrzymała Elżbieta Jurkowska, Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, za stworzenie nowego miejsca kultury, jedynego w gminie, którego działalność kulturalna, włączająca mieszkańców, jest prowadzona na wysokim poziomie merytorycznym, wykraczając poza standardowy obraz biblioteki; za stałe podnoszenie kompetencji własnych i zespołu oraz dbanie o jego dobrostan.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na temat konkursu na stronie https://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.html 

Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury finansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Anna Grędzińska - Dyrektorka Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z zespołem
fot.: Jolanta Suszko-Adamczewska

Dariusz Falana - Dyrektor Ośrodka Kultury Góra Kalwaria z zespołem
fot.: Jolanta Suszko-Adamczewska

Elżbieta Jurkowska - Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
fot.: Krzysztof Gajewski


Inne aktualności

OK