26°C

20
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 9.68
PM25: 11.89 (47,55%)
PM10: 15.12 (30,23%)
Temperatura: 25.82°C
Ciśnienie: 1010.11 hPa
Wilgotność: 72.13%

Dane z 10.07.2020 17:55, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Dobry czas dla Polski - wywiad z Poseł ziemi mińskiej Teresą Wargocką

29.08.2019
fot.: mat. prasowe

Pani Poseł dobiega końca VIII kadencja Sejmu w czasie której rządy w Polsce sprawowała Zjednoczona Prawica z Prawem i Sprawiedliwością na czele. Nadszedł czas podsumowań. Jakie najważniejsze zmiany w Polsce dokonały się w tym czasie?

Najważniejszą zmianą jaka ma miejsce jest zmiana świadomości społecznej milionów Polaków poprzez powstanie przekonania, że jest w Polsce partia polityczna, która po raz pierwszy od przemian 1989r zrealizowała składane w wyborach obietnice, kierowała się dobrem wszystkich obywateli i dobrem Polski. Myślę, że przywróciliśmy obywatelom wiarę w to, że poprzez udział w wyborach maja realny wpływ na rządy w Polsce, że ich głos ma znaczenie, ze warto iść na wybory. Demokracja jest realna tylko wtedy gdy obywatel ma pewność, że obietnice wyborcze są realne, składane z odpowiedzialnością oraz ze zostaną zrealizowane po wyborach. Wiarygodność stała się standardem w polityce dla Prawa I Sprawiedliwości i kapitałem na przyszłość.

Dobra zmiana ma miejsce w wielu dziedzinach, które według Pani Poseł są najważniejsze?

Główne obszary mojej działalności w sejmie to polityka społeczna, szeroko rozumiana edukacja i sprawy młodzieży. Zapewne te dziedziny życia społecznego są mi najbliższe, wiec najważniejsze. O sprawy rodziny zabiegałam już w VI kadencji Sejmu organizując ogólnopolską konferencję „Polityka prorodzinna na tle sytuacji demograficznej Polski”. Na niej sformułowano postulaty organizacji pozarządowych, w jakim kierunku powinna zmierzać polityka państwa wobec rodzin. Stały się one elementem programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Nasz sztandarowy Program 500+, którym od 1 lipca br. objęte są wszystkie dzieci do 18 roku życia i niepełnosprawne uczące się do 24 roku razem ok 6.9 mln traktujemy jako inwestycję w rozwój, zdrowie i przyszłość dzieci. Inne działania na rzecz rodzin są nie mniej ważne. Program Dobry Start, zakaz odbierania dzieci z rodziny z powodu biedy, Program Mama+ dla kobiet które wychowały 4 i więcej dzieci i nie nabyły prawa o emerytury. Ale rodzina to nie tylko dzieci, to także seniorzy na rzecz których w minionych czterech latach zrobiliśmy wiele. Darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia, waloryzacja emerytur kwotowo-procentowa, by najniższe emerytury wzrastały szybciej, Program Emerytura +, dodatkowa jedna wyplata w wysokości najniższej emerytury w ciągu roku. Podnieśliśmy do 215 zł zasiłek pielęgnacyjny dla osób powyżej 75 roku życia, zasiłek ten nie był waloryzowany od 12 lat. Są tysiące rodzin, którym wsparcie Państwa należy się w sposób szczególny, to rodziny z osobą niepełnosprawną. W tym obszarze zaniedbań poprzednich ekip rządzących jest bardzo wiele. Obok podwyżek obowiązujących już świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych, jak wzrost renty socjalnej /360zł/,świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego ,czy wzrostu dofinansowania kosztów finansowania placówek oferujących wsparcie osób niepełnosprawnych uchwaliliśmy program „Za życiem”, którego byłam współautorem. na jego realizację przeznaczyliśmy kwotę 3,1 mld zł do 2021r. oraz utworzyliśmy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z wpłat danin przez osoby, których dochody przekraczają 1 mln zł rocznie. Wchodzą w życie przepisy ustawy nad którą pracowałam jako sprawozdawca komisji w poczuciu, że przyczyniam się do pomocy ludziom , którzy najbardziej potrzebują pomocy, ustawy o przyznaniu świadczenia w wysokości 500zl osobom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Osoby te nie posiadają często innych świadczeń a korzystają jedynie z pomocy społecznej. Sprawia mi ogromą satysfakcję, że przyczyniliśmy się jako Prawo i Sprawiedliwość i ja osobiście do tego by ludzie żyli godniej, by czuli się pełnoprawnymi obywatelami. Zbyt długo wmawiano ludziom , że czas transformacji to okres, koniecznych wyrzeczeń dla wszystkich. Dzisiaj dobrze widzimy, że na transformacji ustrojowej zyskały niewielkie grupy, a za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dopuszczono do grabieży pieniędzy z budżetu państwa przez mafie vatowskie, kwitł przemyt paliwa i alkoholi. To naprawdę było państwo teoretyczne.

Pani Poseł, ma Pan i w tej kadencji za sobą doświadczenie pracy na stanowisku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wprowadzała Pani reformę edukacji, która spotyka się z dużą krytyką opozycji i nie których związków zawodowych. Czy była ona konieczna?

Była konieczna i przyniesie pozytywne skutki. Obecnie jesteśmy na etapie wygaszonych Gimnazjów i pierwszego roku funkcjonowania 4-litnich Liceów Ogólnokształcących i 5 letnich Techników oraz nowego typu Szkoły Branżowej I i II stopnia. Za likwidacja Gimnazjów przemawiał drastyczny spadek liczby uczniów. Na ok. 9 tyś Gimnazjów tylko ok.2 tyś funkcjonowało jako samodzielne szkoły, szczególnie w dużych miastach, pozostałe były w zespołach ze szkołą podstawową. Średnia liczba uczniów wynosiła157, a miała wynosić 300. Ogromną prace wykonały samorządy, które wdrażały reformę tworząc nową sieć szkół, jedne robiły to we współpracy z rządem inne, wykorzystywały jako okazję do konfrontowania się i krytykowania zmian. Na efekty rozumiane jako podniesienie poziomu nauczania szkół musimy poczekać, jednakże wydłużenie etapów edukacyjnych. Pełny program kształcenia ogólnego w liceach, bliższa współpraca szkół zawodowych z pracodawcami i wiele innych daje podstawy do optymizmu. Niewątpliwie jest szereg spraw, które wymagają dalszych prac i rozwiązań im.in finansowanie zadań oświatowych przez samorządy, wynagrodzenia nauczycieli, rola rodziców w systemie oświaty.

Co pani powie nauczycielom na progu nowego roku szkolnego?

Znam pracę pedagogów, szanuje i cenię. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem sytuacji, w której zastawem w sporze jest dobro ucznia, /odmowa przeprowadzenia egzaminów/. Rząd dotrzymuje słowa i przeznacza na podwyżki od 1 września br. 1 mld zł, wzrasta wynagrodzenie zasadnicze o 9,6% oraz dodatek za wychowawstwo klasy minimum 300zł, o który apelowałam od początku kadencji. Życzę wszystkim dobrego nowego roku szkolnego i wiem , ze każdy nauczyciel wie co to znaczy ’dobry rok’.

mat. prasowe


Inne aktualności

OK