19°C

50
Powietrze
Bywało lepiej...

PM1: 21.01
PM25: 30.08 (120,32%)
PM10: 43.62 (87,23%)
Temperatura: 19.20°C
Ciśnienie: 1011.15 hPa
Wilgotność: 93.44%

Dane z 03.07.2020 00:20, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Budżet Miasta na 2020 rok i zmiana stawek w strefie płatnego parkowania, czyli XIV sesja Rady Miasta w skrócie

01.01.2020

To jedne z najważniejszych tematów o jakich dyskutowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta – relacjonuje specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński.

Już prawie 2 lata w naszym mieście działa Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Od tego czasu jej obszar powiększył się ponad dwukrotnie. Niestety rozszerzenie obszaru SPP spowodowało także wzrost kosztów jej obsługi, związanych np. z pracą kontrolerów oraz utrzymaniem parkometrów. Początkowa duża rotacja samochodów na parkingach, zwłaszcza w centrum i przy dworcu, nie jest już tak odczuwalna ze względu na ponowny wzrost liczby pojazdów, które powodują zwiększenie natężenia ruchu drogowego oraz trudności ze znalezieniem miejsca do parkowania. Dlatego przygotowano projekt uchwały zwiększającej stawki za parkowanie.

Zmiana stawek w Strefie Płatnego Parkowania

 • pierwsza godzina – 2,50 zł (obecnie 2 zł)
 • druga godzina – 3 zł (obecnie 2,20 zł)
 • trzecia godzina – 3,60 zł (obecnie 2,40 zł)
 • czwarta i kolejne godziny – 2,50 zł (obecnie 2 zł)
 • roczna opłata abonamentowa dla mieszkańców miasta – 149 zł (obecnie 120 zł).

Zmianie uległy również stawki opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za postój:

 • 75 zł (obecnie 50 zł) jeżeli uiścimy opłatę w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia,
 • 50 zł (obecnie 30 zł) jeżeli uiścimy opłatę w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Nowe stawki będą obowiązywały od 7 stycznia 2020 r.

Cała uchwała znajduje się tutaj

Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/271368/6ecda36b67d5425

Budżet Miasta na 2020 r.

– W budżecie na 2020 rok zarezerwowaliśmy środki na rozbudowę ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Wybudowane zostaną także ul. Żwirowa, ul. por. Ludwika Wolańskiego oraz ul. gen. Władysława Sikorskiego. W sumie na te inwestycje zostanie przeznaczonych 7.526.480,57 zł – wylicza Łukasz Lipiński.

Zostanie wykonana także termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 116, Kołowej 29, Jana Huberta 35, Żwirowej 3 i 3a, Walerego Wróblewskiego 1 i 2 – w sumie przeznaczono na to 241.000,00 zł.

Na co jeszcze zabezpieczono pieniądze w budżecie:

 • na remonty dróg w mieście (ponad 2,4 mln zł),
 • na funkcjonowanie Straży Miejskiej (1.363.043,00 zł)
 • zwiększenie środków na oświatę i wychowanie – dzięki temu uda się uniknąć zwolnień i konieczności rezygnowania z zajęć dodatkowych dla dzieci (ponad 91 mln zł)
 • działania związane z profilaktyką raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV (125.550,00 zł),
 • działania w zakresie zwalczania narkomanii (112.295,00 zł)
 • wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (874.596,00 zł)
 • rozbudowę na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowę zbiorników retencyjnych.

Radni przeznaczyli także pieniądze w kwocie:

 • 1.457.681,00 zł na utrzymanie zieleni w parku, skwerów zieleni miejskiej, również w pasach drogowych, na dekoracje kwiatowe na terenie miasta oraz na uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów,
 • 20.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie do zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 222W ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim”.

– Osobiście najbardziej cieszy mnie, że przeznaczyliśmy kwotę 6.360.000,00 zł na budowę Przedszkola Miejskiego nr 2 w ramach projektu „Rewitalizacja terenu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”. Łącznie z nowego obiektu będzie mogło korzystać do 225 dzieci, czyli o 100 więcej niż na dzień dzisiejszy, a wiemy jak obecnie wygląda to przedszkole i jak duże jest zapotrzebowanie mińszczan na miejsca w przedszkolach. Pamiętam pierwszy krok tej inwestycji, czyli rok 2018 i mój wniosek poparty przez wszystkich radnych o przeznaczenie 30.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy nowego budynku tego przedszkola. Drugim krokiem było przeznaczenie w 2019 roku sumy 200.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku – przekonuje Łukasz Lipiński.

Budżet miasta jest zawsze ważnym tematem dla Mińszczan, dlatego, aby obraz był bardziej pełny Łukasz Lipiński poprosił o opinie o budżecie innych radnych. Oto one:

Jerzy Gryz, Koalicja Obywatelska:
Budżet miasta jest planem wydatków, który zabezpiecza środki finansowe na bieżące funkcjonowanie wszystkich miejskich instytucji i wskazuje kierunek rozwoju miasta w postaci nowych inwestycji. Do zadań finansowanych miasta z budżetu należą m.in.: oświata i wychowanie, kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka i ochrona środowiska, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, transport i administracja. W 2020 roku wszystkie wydatki miasta zaplanowane zostały na kwotę 237 mln złotych, w tym inwestycje miejskie na 16,4 mln zł. Najważniejsze inwestycje to budowa nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2, rozbudowa ulic Wolańskiego, Sikorskiego, 7 PUL i Żwirowej oraz realizacja budżetu obywatelskiego 2020. Należy podkreślić, że nowe inwestycje realizowane są przy istotnym współfinansowaniu pochodzącym ze środków europejskich. Cieszy fakt, że uchwała budżetowa Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2020 została przez radnych przyjęta jednogłośnie.

Krzysztof Miąsko, Prawo i Sprawiedliwość:
Analizując uchwalony budżet na 2020 rok mogę stwierdzić, że sytuacja miasta Mińsk Mazowiecki nie jest tak dramatyczna jak początkowo przedstawiał nam burmistrz. W porównaniu z latami ubiegłymi dochody miasta nie maleją, a wręcz wzrastają. Tego, czego zabrakło w budżecie to brak dialogu burmistrza z radnymi, jak również brak dużych inwestycji. Szkoda, że prawie wszystkie propozycje radnych zostały odrzucone. Zabrakło również wizji burmistrza na rozwiązanie problemów komunikacyjnych naszego miasta, np. budowę południowej obwodnicy, która rozwiązałaby w znaczącym stopniu korki w całym Mińsku. Jedynym pomysłem burmistrza na rozwiązanie problemów komunikacyjnych czy problemów z parkowaniem jest podnoszenie opłat w strefie płatnego parkowania, co na pewno nie będzie miało pozytywnego odzwierciedlenia na drogach naszego miasta.

Grzegorz Cyran, Mińskie Forum:
Sesja budżetowa i jej efekty, były wynikiem dużego wysiłku, zarówno prac komisji stałych Rady Miasta, jak i negocjacji, które toczyły się przez kilka tygodni, w związku z trudnościami spięcia finansów miasta. Po tych wielu ciężkich dniach, w których między innymi dzięki kompromisowej decyzji o podwyżce podatków, udało się osiągnąć finał jednogłośnej decyzji Rady Miasta o uchwalenie budżetu na rok 2020. Ze sfery szczególnie mi bliskiej, ale także priorytetowej dla MF – oświaty, należy podkreślić, że wszystkich potencjalnych cięć udało się uniknąć. Zostają w szkołach planowane zajęcia pozalekcyjne, basen, ale przede wszystkim na chwilę obecną oddaliliśmy widmo zwolnień w obsłudze, jak i administracji.

Istotną kwestią jest, pozostawienie w niezmienionej kwocie środków dla organizacji pozarządowych. To niewątpliwie ucieszy, ale przede wszystkim umożliwi funkcjonowanie wielu ośrodkom kultury i sportu, w którym swoją aktywność realizuje setki mieszkańców naszego miasta.

Mimo trudnego budżetu, uda się także przeprowadzić kilka kluczowych inwestycji. Jedną z ważniejszych dla nas, przy udziale środków unijnych, jest przebudowa ul. Sikorskiego. Przez wiele lat starań mieszkańców, a także ich reprezentantów, ten projekt wreszcie stanie się faktem. W planach jest także modernizacja jeszcze kilku innych ulic. Nie mniej istotną sprawą jest budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na ul. Dąbrówki.

Martwić mogą jednak oszczędności budżetowe w instytucjach miejskich. MDK, MOSiR, Biblioteka Miejska czy Muzeum Ziemi Mińskiej będą musiały funkcjonować przy znacznie niższych środkach niż w latach ubiegłych. Może to wiązać się z ograniczeniem sztandarowych dla Mińska Mazowieckiego imprez kulturalnych i sportowych. Będziemy się starali, aby choćby w okrojonej formie, udało się je przeprowadzić.

Ciesząc się z uchwalenia budżetu na 2020 rok, już dziś niepokoi nas jednak perspektywa tworzenia budżetów na lata kolejne. Jeśli polityka Rządu w stosunku do Samorządów się nie zmieni problemy, które udało nam się obecnie z wielkim trudem zminimalizować, w następnych mogą powrócić ze zwielokrotnioną siłą.

Cała uchwała znajduje się tutaj

Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/271215/7a14517d927743a

Zniesienia formy ochrony przyrody

Istotną sprawą było także przyjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla dwóch drzew w Parku Dernałowiczów. Pierwsze drzewo to topola biała, która według opinii rzeczoznawcy dendrologii powinna zostać usunięta, ponieważ w pniu zachodzą intensywne procesy destrukcyjne (zgnilizny). Ponadto w wyniku silnych wiatrów w kwietniu i wrześniu 2019 roku nastąpiło dwukrotne odłamanie znacznej części korony wraz z częścią pnia, co powoduje utratę statyki drzewa. Stwarza ono zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.

Drugie drzewo to topola czarna, która według opinii rzeczoznawcy dendrologii jest martwa i ze względu na osłabienie struktury drzewa oraz postępujące procesy destrukcyjne powinna zostać usunięta.

– Dla wielu mińszczan, to symbole naszego parku, ale niestety straciły one walory, dla których uznano je za pomniki przyrody. Ponadto, stwarzają one zagrożenie dla ludzi i zwierząt – wyjaśnia Łukasz Lipiński.

Cała uchwała znajduje się w tutaj

Wynik głosowania: http://minsk.esesja.pl/glosowanie/267518/bb2e89adf244499

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=6y0sOBPQ7KU

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK