5°C

31
Powietrze
Dobre powietrze.
Możesz bez obaw wyjść na zewnątrz i cieszyć się dniem

PM1: 12.80
PM25: 18.65 (74,6%)
PM10: 25.58 (51,17%)
Temperatura: 5.36°C
Ciśnienie: 1012.77 hPa
Wilgotność: 73.45%

Dane z 22.02.2020 16:40, airly.pl


facebook

Apel do Premiera i Ministra Zdrowia głównym tematem ostatniej sesji Rady Powiatu

30.10.2019

Chyba nikogo z obecnych na VIII sesji Rady Powiatu Mińskiego nie zdziwiło, że najgorętszą dyskusję wywołał temat mińskiego szpitala – mówi dla portalu minskmaz.com radna Alicja Cichoń.

Dość obszerną w punktach sesję rozpoczęto od wręczenia stypendiów uczniom, którzy wyróżnili się wynikami za naukę. Uchwałą nr 237/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 21 października 2019 r. stypendium Starosty za wysokie wyniki w nauce otrzymali: Oliwia Kosińska (LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej), Klaudia Kuźma (LO w ZS nr 1), Emil Komuda (Technikum w ZS nr 1), Paweł Domański (Branżowa Szkoła I stopnia w ZS nr 1), Dawid Płudowski (LO w ZSE), Adriana Figura (Technikum w ZSE), Natalia Gielo (Liceum Plastyczne), Przemysław Dworzyński (Technikum w ZSZ nr 2), Anna Michalska (LO w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie), Jakub Wrzosek (Technikum w  ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie), Wiktoria Zawada (Technikum w ZST-G). Stypendia przyznano w wysokości 350 zł miesięcznie za okres 10 miesięcy od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Podczas sesji m.in. starosta miński Antoni J. Tarczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu Powiatu. Podjęto uchwały dotyczące przekształcenia placówek oświatowych, Program współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi czy uchwałę w sprawie obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.

Wicestarosta miński Witold Kikolski omówił raport z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych. O raporcie tym dyskutowano 17 września na Ogólnopolskiej Konferencji Dotyczącej Sytuacji Szpitali, w której wicestarosta wziął udział wraz z przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Alicją Cichoń oraz dyrektorem SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim Mariuszem Martyniakiem. Po analizie wniosków oraz mając na uwadze stan finansowy mińskiego szpitala, podjęto decyzję o wystosowaniu przez Radę Powiatu Mińskiego Apelu do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Treść Apelu:

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o  podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zmian systemowych w ochronie zdrowia, by zatrzymać pogarszanie się i tak krytycznej już sytuacji szpitali powiatowych, w tym SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.

  1. Oczekujemy opracowania całościowej reformy systemu ochrony zdrowia, w ramach której wszystkie poziomy zabezpieczenia usług medycznych działać będą w sposób sprawny i racjonalny.
  2. Oczekujemy natychmiastowego podniesienie wysokości ryczałtu poprzez przeprowadzenie rzetelnej wyceny świadczeń objętych ryczałtem.
  3. Oczekujemy podjęcia pilnych działań wpływających na wzrost liczby pracowników w poszczególnych zawodach medycznych

Wiceprzewodniczący Rady Leszek Celej zaznaczył, że powinno się zapomnieć o podziałach politycznych i wspólnie poprzeć apel do rządu.

Samorządy w całej Polsce widzą pogłębiającą się zapaść w systemie ochrony zdrowia, widzą finansowe dramaty wielu placówek i same borykają się z dylematami w podziale środków na swoją działalność z uwzględnieniem ewentualnego pokrywania strat szpitali. Dlatego ponownie podkreślamy, że bez zmian systemowych obecna sytuacja szpitali zbliża się do punktu krytycznego, czego konsekwencją będzie zamykanie się placówek.

Uchwałę powyższej treści przyjęto 16 głosami „za” przy 7 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”.

Całość sesji obejrzeć można pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=SiVwgVGCWVw


Inne aktualności

OK