Zarejestruj
-1°C

Strony przewoźników

TAXI

Na terenie miasta istnieją 4 wyznaczone postoje taksówek: ul. Nadrzeczna, dworzec PKP, skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Kościuszki oraz postój taksówek bagażowych przy ul. Kazikowskiego.
Numery telefonów do korporacji TAXI na terenie miasta:
Euro TAXI: tel. 25 758 11 11, 758 22 22
Mińsk TAXI: tel. 25 758 88 88, 758 77 77
Nova TAXI: tel. 25 758 44 44
Tele TAXI: tel. 25 758 09 05
Top TAXI: tel. 25 758 66 66
Radio TAXI: tel. 25 758 77 88


TAXI bagażowe: tel. 25 758 77 44

KOMUNIKACJA


Linie kolejowePrzez Mińsk Mazowiecki przebiega magistrala kolejowa E-20 Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol oraz linia towarowa Pilawa - Krusze, stanowiąca wschodnie obejście węzła warszawskiego.

Na linii E-20 znajdują się 2 przystanki kolejowe:
stacja Mińsk Mazowiecki oraz przystanek Mińsk Mazowiecki - Anielina. Podlegają one Zakładowi Linii Kolejowych w Siedlcach.

W latach 1998 - 2000 przeprowadzono modernizację linii na odcinku Warszawa - stacja Mińsk Mazowiecki. Modernizacja linii E-20 finansowana była z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ( EBOR), programu PHARE i dotacji budżetowej.

Komunikacja autobusowaObsługiwany przez PKS Mińsk Mazowiecki teren obejmuje 7 powiatów, utrzymywana jest najdłuższa krajowa regularna linia autobusowa do Węgorzewa oraz międzynarodowa do Kałusza /Ukraina/. Autobusy wykonują miesięcznie około 650 tysięcy kilometrów, przewożą 550 tysięcy pasażerów wykonując każdego dnia 650 kursów. Mińsk Mazowiecki nie posiada miejskiej komunikacji autobusowej. Usługi przewozowe w tej kwestii świadczą przewoźnicy prywatni i państwowy. Źródło informacji: Strona WWW Urzędu Miasta, http://minsk-maz.pl