5°C

30
Powietrze
Cóż... Bywało lepiej.

PM1: 11.18
PM25: 18.24 (42,92%)
PM10: 19.32 (121,57%)
Temperatura: 4.80°C
Ciśnienie: 1011.70 hPa
Wilgotność: 92.56%

Dane z 05.03.2024 11:55, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook
REKLAMA

Forum

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

03.01.2018

Od 1 stycznia jest już zamieszczony w internecie. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej i z dostępem ograniczonym. Zawiera nazwiska, zdjęcia i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów...

– Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym z jednej strony spełniać będzie funkcje ostrzegawcze wobec społeczeństwa, z drugiej zaś będzie dodatkową dolegliwością dla skazanych. Uwidoczni on szereg danych osobowych przestępców: informacje o orzeczonych karach, adresy zameldowania i pobytu, a także wizerunek sprawcy – zapewnia Daniel Milewski, poseł na Sejm RP z Mińska Mazowieckiego, który prowadził w imieniu klubu PiS projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Rejestrze publicznym, czyli ogólnodostępnym znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 roku do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. W Rejestrze publicznym zamieszczone są także informacje w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.

Rejestr publiczny jest bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

W Rejestrze publicznym figuruje 5 mężczyzn urodzonych w Mińsku Mazowieckim. Jak możemy znaleźć w szczegółach, popełnili oni czyny zabronione między innymi w Maliszewie, Zamieniu, Dębem Wielkim czy Janowie.

Z kolei w Rejestrze z dostępem ograniczonym znajduje się  2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego, znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 roku na osobach w wieku 15-18 lat, co do których sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak, nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie rejestru, czyli wypełnić odpowiedni formularz. Muszą też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie konta i uzyskanie informacji z rejestru są bezpłatne.

Publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Są dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.

Oprac. na podst. mat. Ministerstwa Sprawiedliwości


Inne aktualności

OK